Aanbod remediëren en differentiëren in functie van COVID 19

COVID 19 zorgde voor leerachterstand.

Met dit aanbod speelt Schoolmakers in op de specifieke noden die scholen ervaren tijdens corona. We belichten de vele mogelijkheden die er zijn om te differentiëren en te remediëren. De inhoud kan zowel ingezet worden in de klas als tijdens remediêringstrajecten daarbuiten.

We bespreken samen met de school of we gaan voor een éénmalige vorming of een traject. Onze voorkeur gaat hierbij naar trajectmatig werken, om te komen tot duurzame resultaten.

Scholen kunnen dit aanbod ook benutten om in te spelen op de oproep van de Vlaamse Overheid om bijkomende remediëringstrajecten te organiseren. Daarbij kunnen scholen beroep doen op bijkomende subsidies. 

Doen wat werkt

De ene didactische ingreep is effectiever dan de andere. Net wanneer we kwetsbare jongeren een inhaalbeweging willen laten maken, is het belangrijk dat we inzetten op wat werkt en niet aanmodderen in de marge. In deze vorming gaan we dieper in op didactiek die bewezen effect heeft. 

Klik hier voor meer info.

Differentiatie, maatwerk en flexibele leertrajecten

Werken op maat van elke deelnemer van je remediëringstraject is een pittige uitdaging. In deze workshop reiken we je concrete manieren aan om deze uitdaging aan te gaan. Je leert overzichtelijk rekening houden met verschillen in werktempo, beheersingsniveau, inhoudelijke voorkeuren en ondersteuningsnoden. Afhankelijk van je vraag, zoomen we in op binnenklasdifferentiatie en buitenklasdifferentiatie. 

Klik hier voor meer info.

Groeigericht evalueren

Een goed remediëringstraject vertrekt van een heldere analyse van de beginsituatie van elk van de leerlingen. Onderweg houdt het constant vinger aan de pols: hoe vlot het leren voor elk van onze leerlingen? En hoe brengen we op het einde in kaart welke vooruitgang elk van onze leerlingen heeft gemaakt? 

Klik hier voor meer info.

10 coöperatieve werkvormen die werken

Een goede les bruist van interactie, reflectie en activiteit van de leerlingen. In deze workshop zoomen we in op 10 concrete manieren om leerlingen constructief en effectief  te laten samenwerken met elkaar in kleinere remediëringsklassen. 

Klik hier voor meer info.

Socio-emotionele ondersteuning bij remediëring

Het is me wat, die coronatijden. Ze doen heel wat, met leerlingen en met leraren. Een goede zomerschool voelt als een warme en veilige plek waar je tot leren kan komen. In deze sessies focussen we op het creëren van vertrouwen, betrokkenheid en motivatie van je leerlingen. 

Klik hier voor meer info.

Samenwerken als team

Samenwerking tussen vakleerkrachten en remedial teachers verloopt het best als er gewerkt wordt vanuit een gedeelde visie op wat we beogen en als er vlot gecommuniceerd kan worden. In deze vorming bekijken we hoe we dit waar kunnen maken. 

Klik hier voor meer info.

Coaching, intervisie en supervisie

Soms loopt het lastig, weet je het even niet of beland je in pittige situaties. Dat is op zich geen probleem. Je kan er (samen) uit leren zodat je terug richting of houvast hebt. Met deze module zorgen we er via een coaching (individueel) of intervisie (in groep) voor dat je terug sterk(er) staat en vaardig handelt!

Klik hier voor meer info.

Kwaliteitsvolle remediëring: waarover waak ik?

Wat maakt van een remediëringstraject een goed remediëringstraject? Die vraag stellen en beantwoorden, is geen luxe maar noodzaak. In deze module maak je de vertaalslag van algemene kwaliteitscriteria naar  een kwaliteitsvolle aanpak van jouw remediëring en differentiatie.

Klik hier voor meer info.

Een warme thuis voor kwetsbare groepen

Als organisator van een remediëringstraject ben je overtuigd van de meerwaarde ervan. Dat betekent niet automatisch dat ook de kinderen en jongeren die je graag wil omkaderen dat zijn. In deze workshop bekijken we hoe je een toeleidend beleid vorm kan geven waarbij je overtuigend kan zijn naar die groepen die er baat bij hebben. 

Klik hier voor meer info.

Meer info over ander aanbod

Contacteer ons hieronder voor meer informatie of om een vorming te reserveren. We nemen snel contact met je op voor een antwoord op je vraag of een offerte voor je vorming.

  Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief

  Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

  Volg ons op Twitter @Schoolmakers
  Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
  Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
  Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

  Website door rubenvaes.be