Visie

Schoolmakers

  • stelt haar expertise ten dienste van onderwijs
  • om samen met de school de voorliggende uitdagingen aan te pakken
  • steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven
  • op een waarderende manier
  • erover wakend dat de verschillende actoren van de school samenwerken
  • zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn
  • en de school versterkt zelfstandig verder kan

Schoolmakers stelt haar expertise ten dienste van onderwijs en wil jou als leerkracht, directie, schoolbestuur of schoolnabije partner versterken. We willen samen met jou de uitdagingen aanpakken waar je voor staat: de diversiteit in de klas, de toenemende assertiviteit van leerlingen en ouders, hoge kwaliteitseisen, veranderingen en hervormingen …

‘Versterken’ betekent voor ons: aansluiting vinden bij de aanwezige competenties en troeven. Jij blijft de echte professional, de expert van je vakgebied of beleidsdomein, jij bent dé schoolmaker. We willen dat je van je beroep en functie blijft houden. Daarom zet Schoolmakers in op veranderbekwaamheid en veerkracht, op blijvende deskundigheid in gewijzigde omstandigheden, op positief motiveren, op een goede samenwerking vanuit (zelf)vertrouwen, op het ontwikkelen van ondernemerszin op school. De begeleiding en coaching van Schoolmakers vertrekt vanuit een gelijkwaardige en waarderende aanpak.

Schoolmakers wil dat elke actor op en naast school zich gesterkt en verbonden weet en voelt door de anderen. Elk vanuit eigen kracht en kunnen, maar wel afgestemd op de noden en wensen van de ander. Daar is visie voor nodig, overleg, een stimulerend schoolklimaat. We zijn als Schoolmakers expert in het creëren van een vruchtbare voedingsbodem om dit te realiseren.

Schoolmakers kan duidelijke antwoorden bieden op concrete vragen, in de vorm van advies of opleiding, maar we zetten ook graag onze tanden in meer complexe vraagstukken. Wat Schoolmakers typeert is dat het ook trajectmatig werkt, bijvoorbeeld in veranderprocessen of bij visie-ontwikkeling, en dit samen met alle betrokken actoren. Onderweg versterkt Schoolmakers het beleidsvoerend vermogen van de school zodat ze op de goede weg is voor verdere groei en ontwikkeling. Onze drijfveer: door scholen te ondersteunen willen we bijdragen aan de vorming van veerkrachtige en zelfbewuste directies, leerkrachten, jongvolwassenen en kinderen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief