FAQ

U kan gratis annuleren binnen de 14 dagen nadat u de webinar of het artikel hebt aangekocht. Zie punt 2 voor de veranderingen die wel nog mogelijk zijn.
Indien u annuleert binnen deze termijn, krijgt u automatisch een creditnota toegestuurd en wordt het geld automatisch teruggestort op uw rekening.

  • OPTIE 1 : Tot 1 dag voor aanvang van de webinar, kan u een aanvraag indienen voor verplaatsing naar een ander webinar. Dit kan wel enkel binnen hetzelfde schooljaar. Indien dit webinar goedkoper is dan het reeds aangekochte webinar, krijgt u hiervoor geen terugbetaling, indien het duurder is moet u het verschil in prijs bijbetalen. Gelieve een email te sturen naar volgend adres : info@schoolmakers.be met als titel verplaatsing deelname webinar + titel webinar waarvoor u ingeschreven was
  • OPTIE 2 : Tot 1 dag voor aanvang van de webinar, kan u een aanvraag indienen om de naam van de deelnemer te laten wijzigen en bijvoorbeeld iemand van uw collega’s in uw plaats te laten deelnemen. Opgepast: u kan hiervoor geen wijzigingen vragen of aanpassingen van de reeds ontvangen factuur. Bewijs van deelname wordt wel afgeleverd op naam van uw collega. Gelieve een email te sturen naar volgend adres : info@schoolmakers.be met als titel Naamsverandering + titel webinar waarvoor u ingeschreven was.

Ja, u krijgt na betaling automatisch een factuur toegestuurd naar het door u opgegeven emailadres van facturatie. Let op dat u in de daarvoor voorziene velden de juiste facturatiegegevens alsook het BTW of KBO nummer invult. Indien er een PO nummer moet vermeld worden, gelieve dit dan ook direct in te vullen want dit kan achteraf niet meer gewijzigd worden.

Nee, doordat de facturen automatisch worden gegenereerd door het betaalsysteem gelinkt aan onze webshop, kunnen er geen wijzigingen gedaan worden achteraf. Wees daarom zeker van wat u ingeeft als facturatiegegevens alvorens te boeken.

Ja,  na afronding van het webinar, krijgt u een email met een kort evaluatieverzoek. Nadat u dat hebt ingevuld en doorgestuurd, ontvangt u een attest van deelname aan de webinar of opleiding

Nee, onze webinars zijn copyright protected en worden niet opgenomen.

Wanneer er iets voorzien wordt, dan zal dit bij de omschrijving van het webinar vermeld worden. Binnen elke reeks wordt er telkens een bepaald publicatie aanbevolen (zie omschrijving van elke themareeks). U kan dit bijkomend toevoegen aan uw bestelling.

Wanneer u binnen de reeksen ‘Meesterlijk Lesgeven’, ‘Meesterlijke Schoolontwikkeling’ en ‘Meesterlijk Schoolleiderschap’ ten minste 7 webinars aankoopt in één keer, dan is dit boek inbegrepen in de prijs. Het zal per post naar u toegestuurd worden. Hiervoor betaalt u geen extra verzendkosten.

U krijgt op het door u opgegeven emailadres twee werkdagen op voorhand een email met alle praktische informatie over het verloop van de webinar en de link waarmee u zal kunnen inloggen.

Om de prijs van onze cursussen betaalbaar te houden en de administratiekosten te beperken, hebben wij ervoor gekozen om enkel nog betalingen te aanvaarden via Bancontact.

Indien u alle factureringsgegevens van uw school of organisatie correct invult, kan u wel een factuur indienen op naam van uw organisatie om eventueel privé voorgeschoten bedragen te recupereren bij uw werkgever.

Ja, voor elke webinar is er een minimum aantal inschrijvingen vereist alvorens wij kunnen garanderen dat de webinar plaatsvindt.

SCHOOLMAKERS heeft het recht om een cursus of webinar te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht verhinderd is. Schoolmakers probeert ten laatste 48 uur voor de annulering van een webinar hierover te communiceren met de ingeschreven deelnemers. In dat geval wordt het geld voor de geannuleerde sessie altijd volledig teruggestort en krijgt de deelnemer een creditnota toegestuurd. In geen geval kan er een extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers geëist worden.

"

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief