Ons team

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Anne De Smet, An Kennes, Bert Smits, Charlotte Belliard, Erik Devlies, Ester Vanherck, Esther Gheyssens, Hanne Van Waeyenberge, Jan Royackers, Jetje De Groof, Joëlle Van de Peer, Laurens Meeus, Liesbeth Geuvens, Lydwin Bulckens, Saskia Vandeputte, Stijn Rooms, Yves Larock en Zouhra Naeme vormen samen het hart van Schoolmakers. Een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.

 

In juli trekken we op elk jaar op tweedaagse. Om te genieten. Van het voorbije jaar. Om het volgende in de steigers te zetten. Van het collegiale gezelschap.


An Kennes

An Kennes

Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten ligt An nauw aan het hart. Gedreven en met kritische blik coacht ze individuele leraren en schoolteams op hun weg naar inclusief onderwijs. Haar sterkte? Met beide voeten mee in de klascontext gaan staan. Om dan samen het onderwijs te optimaliseren, voor iedereen. Meer info

Anne De Smet

Hoe kunnen scholen niet enkel een vruchtbare omgeving zijn voor kinderen om te leren en te ontwikkelen, maar ook voor iedereen die er werkt op alle niveaus? Hoe kunnen scholen evolueren van een goed functionerende naar een florerende school? Welk leiderschap vraagt dat? Hier gaat Anne graag mee aan de slag samen met directies en leerkrachten. Meer info

Bert Smits

Bert kijkt graag naar scholen als een organisch geheel. En wil dus maar wat graag hen ondersteunen in procesmatige en structurele aspecten. Nieuwe vormen van leren, learning by doing, richting meer autonomie voor leerlingen. Spreekt je dat aan? Meer info

Britt Lotens

Mijn passie voor coaching en mijn liefde voor onderwijs vertaalt zich in een kwaliteitsvolle mix op vlak van: de keuze van oefeningen, het benaderen van de groep, het aangaan van een verbinding met de deelnemers, het zich kunnen verplaatsen in de realiteit van de leerondersteuners … Meer info

Charlotte Belliard

Charlotte stelt de kritische vragen om betrokkenheid bij directies en volledige schoolteams te creëren, en helpt hen vervolgens om ideeën in concrete plannen te gieten. Meer info

Erik Devlies

Erik Devlies draait al jaren mee als spreker over digitale didactiek. Als verbinder spreekt hij regelmatig zijn netwerk aan én helpt hij hen met vragen. Hij zorgt ervoor dat scholen de digitale trein niet missen.   Meer info

Esther Gheyssens

Esther is een onderwijskenner eerste klas. Ben je op zoek naar een vorming rond differentiatie of effectief lesgeven, dan helpt ze jou graag verder. Een aanbod uitbouwen voor kleuteronderwijs en een nieuw boek schrijven over differentiatie met focus op kleuters staat op haar professionele bucketlist.  Meer info
Hanne Van Waeyenberge

Hanne Van Waeyenberge

Teambemiddeling, peer mediation, spanningen en conflicten wegwerken om zo een warme schoolcultuur te ontwikkelen, daarvoor je bij Hanne aan het juiste adres. Hanne versterkt teams in hun probleemoplossende en communicatieve vaardigheden. Meer info
Jan Royackers

Jan Royackers

Hoe kunnen we onderwijs zó organiseren dat kinderen & jongeren een groter gevoel van vrijheid én verantwoordelijkheid bij het leren krijgen? Dat is de vraag waarop Jan via begeleiding en onderzoek samen met schoolteams antwoorden op wil zoeken. Meer info

Jetje De Groof

Jetje combineert een analytische, systematische aanpak met het inzicht dat het de mensen zijn waar het op aankomt om echte verandering tot stand te brengen. Als procesbegeleider ziet ze het als haar taak om een ruimte voor dialoog en groei te creëren waar, doelgericht maar met respect voor alle stemmen, aan een gezamenlijk project getimmerd kan worden. Meer info

Joëlle Van de Peer

Als Schoolmaker zet Joëlle in op het versterken van de samenwerking in schoolteams en het opbouwen van een open leercultuur tussen de medewerkers. Dit doet ze vanuit drie invalshoeken: het individu, de groep en de organisatie. Meer info

Kristof Steeno

Kristof ademt opleiding en onderwijs en speurt graag mee naar mogelijkheden om praktijk, beleid en wetenschap in uw school of organisatie op elkaar af te stemmen. Vanuit een open en empathische houding biedt hij ondersteuning aan iedereen die in dat speelveld vragen heeft. Hij gelooft dat inzicht in de complexiteit van onderwijs, de complexiteit van veranderingen en de complexiteit van mensen noodzakelijk is om vooruitgang te kunnen boeken in eender welk traject. Meer info

Laurens Meeus

Enthousiasme is de grootste troef van Schoolmaker Laurens. Met zijn ruime ervaring in lesgeven, taalbeleid en digitalisering helpt hij scholen om te experimenteren rond deze thema’s. Hij vertaalt zinvolle kaders en wetenschappelijke inzichten naar de schoolpraktijk.  Meer info

Liesbeth Geuvens

Verbinding creëren is het thema bij uitstek waar Liesbeth op inzet. Verbinding tussen lesgever en student, op een menselijke en authentieke manier, als coachtrainer binnen het Hoger Onderwijs. Meer info

Lydwin Bulckens

Lydwin gidst scholen door veranderprocessen waarbij ze zich laat inspireren door wetenschappelijk onderzoek én rekening houdt met de context. Iedereen aan boord en een veilige ruimte voor zowel leerlingen als leerkrachten om te groeien en te bloeien zijn belangrijke waarde in haar werk. Meer info

Mark Fonteyn

Orthopedagoog, bemiddelaar en mensenmens. Meer info

Sara Van Dycke

Sara is een echte ‘onderwijsmens’. Verbindende communicatie, coaching, autoriteit en zorg voor leerlingen die het moeilijk hebben zijn thema’s die haar nauw aan het hart liggen. Daarnaast kan je bij haar ook terecht met vragen over betrokkenheid en diepgaand leren stimuleren, differentiëren en creatief onderwijs ontwerpen. Meer info

Sofie Mestdagh

Schoolmaker Sofie is een energieke psychologe met de nodige onderwijsachtergrond en -ervaring. Ze helpt je om leerlingen op de juiste manier te begeleiden en om op zoek te gaan naar oplossingen voor jouw school-probleem. Meer info

Stijn Rooms

Als Schoolmaker gelooft Stijn in de kracht van verbinding en duurzaamheid. In zijn begeleidingen en vormingen staat hij voor een systemische benadering waarbij uitdagingen integraal en oplossingsgericht worden aangepakt.  Meer info

Tom Sleeuwaert

Waar staat je school qua digitalisering? Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe? Het zijn maar enkele van de vele vragen waar Tom mee aan de slag gaat, samen met je schoolteam. Meer info
Yves Larock

Yves Larock

Hoe pakken we samen pittige uitdagingen op onze school, op onze campus of in onze scholengemeenschap aan? Welk leiderschap vraagt dat? Die vragen staan centraal in de begeleidingen van Yves. Omdat hij ziet dat een cocreatieve aanpak (opnieuw) goesting, motivatie en energie geeft bij leerkrachten én leerlingen. En dus ook bij directies en ouders. Meer info

Zouhra Naeme

Zouhra wil een open en waarderende cultuur creëren die mensen in hun kracht zet. Teambemiddeling en peermediation dragen bij tot een context van diepgaand leren en effectief functioneren. Meer info

Schoolmakers werkt ook projectmatig samen met deze onderwijsbegeleiders

Caroline Robert

Hoe kunnen we onderwijs ontwerpen zodat het een thuishaven kan zijn voor leren, ontwikkeling en groei én afgestemd op de noden van de maatschappij? Goedlachs en doelgericht gaat ze met schoolteams aan de slag vertrekkende vanuit wie ze zijn en wat hen drijft om vervolgens de verbinding te maken met het grotere geheel, de organisatie en de relevante thema’s. Een duurzame beweging creëren, is waar ze voor gaat. Meer info

Isabelle Dewinkeler

Isabelle houdt van verschillen en gelijkenissen. Je kan haar steeds vinden tussen harmonie en crisis, controle en chaos, efficiëntie en exploratie, neutraliteit en betrokkenheid. De diversiteit die leeft in een school zijn voor haar complexe uitdagingen waarmee ze graag aan de slag gaat als erkend bemiddelaar en coach. Meer info
Saskia Vandeputte

Saskia Vandeputte

Saskia is gebeten door alles wat met ‘leren’ te maken heeft. Als critical friend begeleidt ze schoolteams met vragen naar het ontwerpen van krachtige leeromgevingen voor leerlingen én leraren Meer info

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief