Ons team

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. An Kennes, An Yskout, Bert Smits, Hanne Van Waeyenberge, Jan Royackers, Joris Van Waes, Lies Lambert, Mie Bruyninckx, Ronny Vanderspikken, Saskia Vandeputte en Yves Larock vormen samen het hart van Schoolmakers. Een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.

An Kennes

An Kennes

Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten ligt An nauw aan het hart. Gedreven en met kritische blik coacht ze individuele leraren en schoolteams op hun weg naar inclusief onderwijs. Haar sterkte? Met beide voeten mee in de klascontext gaan staan. Om dan samen het onderwijs te optimaliseren, voor iedereen. Meer info
An Yskout

An Yskout

Innovatie rond spel en leren, dat is de rode draad in het werkleven van An. Deelnemers verrassen, hen anders leren kijken naar een thema, hen sterker maken zodat ze samen professioneel leren. An focust op teamontwikkeling, talentgericht coachen en innovatie leer- en onderwijsmethodes. Meer info
Bert Smits

Bert Smits

Bert kijkt graag naar scholen als een organisch geheel. En wil dus maar wat graag hen ondersteunen in procesmatige en structurele aspecten. Nieuwe vormen van leren, learning by doing, richting meer autonomie voor leerlingen. Spreekt je dat aan? Meer info
Hanne Van Waeyenberge

Hanne Van Waeyenberge

Teambemiddeling, peer mediation, spanningen en conflicten wegwerken om zo een warme schoolcultuur te ontwikkelen, daarvoor je bij Hanne aan het juiste adres. Hanne versterkt teams in hun probleemoplossende en communicatieve vaardigheden. Meer info
Jan Royackers

Jan Royackers

Hoe kunnen we onderwijs zó organiseren dat kinderen & jongeren een groter gevoel van vrijheid én verantwoordelijkheid bij het leren krijgen? Dat is de vraag waarop Jan via begeleiding en onderzoek samen met schoolteams antwoorden op wil zoeken. Meer info
Joris Van Waes

Joris Van Waes

Joris heeft een boon voor leerlingen die men vaak als ‘moeilijk’ bestempelt. Hun talenten uitdagen en die koppelen aan wat mogelijk is binnen werkplekleren, scholen en bedrijven, dàt is zijn ding. En Joris is gek op de IT-mogelijkheden in onderwijs. Meer info
Lies Lambert

Lies Lambert

Met een voorliefde voor het kleuteronderwijs zet Lies zich in voor 'zachte' overgangen in een schoolloopbaan, te beginnen bij kleuterklas naar eerste leerjaar. Daarnaast boost Lies ook graag mee loopbanen van leraren en directeurs. Het doel? Met volle energie voor de klas of de school blijven werken! Meer info
Mie Bruyninckx

Mie Bruyninckx

Ervoor zorgen dat leerlingen – én leerkrachten – meer greep krijgen op hun eigen leerproces. Dat is wat Mie drijft. Centrale vraag daarbij: hoe ontwerpen we scholen waar collega's elkaar ondersteunen en inspireren in hun professionele groei? Meer info
Ronny Vanderspikken

Ronny Vanderspikken

Is er iets mooiers dan ‘samen leren’? Ja, voor Ronny mag het nog iets meer zijn. Talentgericht invullen van verantwoordelijkheden, kennis faciliteren, een school organiseren zo organiseren dat het leren voorop staat. Zijn focus: coachen van leiderschap in de school. Meer info
Saskia Vandeputte

Saskia Vandeputte

Saskia is gebeten door alles wat met ‘leren’ te maken heeft. Als critical friend begeleidt ze schoolteams met vragen naar omgaan met diversiteit en het ontwerpen van krachtige leeromgevingen & toekomstgerichte opleidingen. Meer info

Yves Larock

Hoe pakken we samen pittige uitdagingen op onze school aan? Welk leiderschap vraagt dat? Die vragen staan centraal in de begeleidingen van Yves. Omdat hij ziet dat een cocreatieve aanpak opnieuw goesting, motivatie en energie geeft bij leerkrachten én leerlingen. En dus ook bij directies en ouders. Meer info
Sabine Vandevelde

Sabine Van de Velde

Sabine is een administratieve duizendpoot en 'de madam' die voor Schoolmakers de financiën opvolgt. Voor vragen over facturatie, kan je dus bij haar terecht. Meer info

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter #Schoolmakers
Schoolmakers op Facebook
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2018 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be