Ons team

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Anne De Smet, An Kennes, Bert Smits, Caroline Robert, Charlotte Arnou, Hanne Van Waeyenberge, Isabelle Dewinkeler, Jan Royackers, Jetje De Groof, Lien Peeters, Lydwin Bulckens, Nick Ferbuyt, Saskia Vandeputte, Yves Larock en Zouhra Naeme vormen samen het hart van Schoolmakers. Een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.

Anne De Smet

Hoe kunnen scholen niet enkel een vruchtbare omgeving zijn voor kinderen om te leren en te ontwikkelen, maar ook voor iedereen die er werkt op alle niveaus? Hoe kunnen scholen evolueren van een goed functionerende naar een florerende school? Welk leiderschap vraagt dat? Hier gaat Anne graag mee aan de slag samen met directies en leerkrachten. Meer info
An Kennes

An Kennes

Het welbevinden van leerlingen en leerkrachten ligt An nauw aan het hart. Gedreven en met kritische blik coacht ze individuele leraren en schoolteams op hun weg naar inclusief onderwijs. Haar sterkte? Met beide voeten mee in de klascontext gaan staan. Om dan samen het onderwijs te optimaliseren, voor iedereen. Meer info
Bert Smits

Bert Smits

Bert kijkt graag naar scholen als een organisch geheel. En wil dus maar wat graag hen ondersteunen in procesmatige en structurele aspecten. Nieuwe vormen van leren, learning by doing, richting meer autonomie voor leerlingen. Spreekt je dat aan? Meer info

Caroline Robert

Hoe kunnen we onderwijs ontwerpen zodat het een thuishaven kan zijn voor leren, ontwikkeling en groei én afgestemd op de noden van de maatschappij? Goedlachs en doelgericht gaat ze met schoolteams aan de slag vertrekkende vanuit wie ze zijn en wat hen drijft om vervolgens de verbinding te maken met het grotere geheel, de organisatie en de relevante thema’s. Een duurzame beweging creëren, is waar ze voor gaat. Meer info

Charlotte Arnou

Hoe kunnen we duurzaam (laten) leren? Charlotte denkt in mogelijkheden en ziet talloze onderwijskansen. Doorheen de jaren deed ze ervaring op met didactische vraagstukken, teamteachen, vakgroepen begeleiden, (wereld)burgerschapseducatie en digitalisering. Meer info
Hanne Van Waeyenberge

Hanne Van Waeyenberge

Teambemiddeling, peer mediation, spanningen en conflicten wegwerken om zo een warme schoolcultuur te ontwikkelen, daarvoor je bij Hanne aan het juiste adres. Hanne versterkt teams in hun probleemoplossende en communicatieve vaardigheden. Meer info

Isabelle Dewinkeler

Isabelle houdt van verschillen en gelijkenissen. Je kan haar steeds vinden tussen harmonie en crisis, controle en chaos, efficiëntie en exploratie, neutraliteit en betrokkenheid. De diversiteit die leeft in een school zijn voor haar complexe uitdagingen waarmee ze graag aan de slag gaat als erkend bemiddelaar en coach. Meer info
Jan Royackers

Jan Royackers

Hoe kunnen we onderwijs zó organiseren dat kinderen & jongeren een groter gevoel van vrijheid én verantwoordelijkheid bij het leren krijgen? Dat is de vraag waarop Jan via begeleiding en onderzoek samen met schoolteams antwoorden op wil zoeken. Meer info

Jetje De Groof

Jetje combineert een analytische, systematische aanpak met het inzicht dat het de mensen zijn waar het op aankomt om echte verandering tot stand te brengen. Als procesbegeleider ziet ze het als haar taak om een ruimte voor dialoog en groei te creëren waar, doelgericht maar met respect voor alle stemmen, aan een gezamenlijk project getimmerd kan worden. Meer info

Joëlle Van de Peer

Als Schoolmaker zet Joëlle in op het versterken van de samenwerking in schoolteams en het opbouwen van een open leercultuur tussen de medewerkers. Dit doet ze vanuit drie invalshoeken: het individu, de groep en de organisatie. Meer info

Lien Peeters

Complexe thema's concreet aanpakken. Daar zorgt Lien voor. En daarbij slaat ze de brug tussen strategie en praktijk samen met een school of schoolbestuur. Ze is geboeid door participatie en de impact van de schoolorganisatie op het welbevinden van individuele medewerkers en leerlingen. Meer info

Lydwin Bulckens

Lydwin gidst scholen naar een duurzaam zorg- en tuchtbeleid, aangepast aan de specifieke context. Een beleid waarmee het gedrag van leerlingen effectief wordt bijgestuurd en waar niet altijd dezelfde leerlingen het strafstudielokaal vullen. Meer info

Nick Ferbuyt

De voortdurende wisselwerking tussen de klasvloer en schoolbeleid is essentieel bij schoolontwikkelingen. Hoe kunnen we dit op gang brengen en onderhouden? Nick trekt in zijn trajecten, naast het binnenbrengen van een sterke inhoudelijke expertise rond actuele maatschappelijke vraagstukken binnen onderwijs, steeds de kaart van verbondenheid en betekenisvolle participatie. Meer info
Saskia Vandeputte

Saskia Vandeputte

Saskia is gebeten door alles wat met ‘leren’ te maken heeft. Als critical friend begeleidt ze schoolteams met vragen naar het ontwerpen van krachtige leeromgevingen voor leerlingen én leraren Meer info

Tom Sleeuwaert

Waar staat je school qua digitalisering? Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe? Het zijn maar enkele van de vele vragen waar Tom mee aan de slag gaat, samen met je schoolteam. Meer info

Yves Larock

Hoe pakken we samen pittige uitdagingen op onze school, op onze campus of in onze scholengemeenschap aan? Welk leiderschap vraagt dat? Die vragen staan centraal in de begeleidingen van Yves. Omdat hij ziet dat een cocreatieve aanpak (opnieuw) goesting, motivatie en energie geeft bij leerkrachten én leerlingen. En dus ook bij directies en ouders. Meer info

Zouhra Naeme

Zouhra wil een open en waarderende cultuur creëren die mensen in hun kracht zet. Teambemiddeling en peermediation dragen bij tot een context van diepgaand leren en effectief functioneren. Meer info

Vacatures

Hier vind je de vacatures van Schoolmakers. Momenteel hebben we 1 vacature voor creatieve regioverantwoordelijke  Leerbuddy Vlaanderen (m/v/x - voltijds of halftijds) Meer info

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Van online lesgeven naar volwaardig #blended lesgeven:
concrete randvoorwaarden en tips👇

https://buff.ly/2KJuTXl

Doordacht digitaliseren: 60 tips voor het schoolleiderschap.
https://buff.ly/2RGX8fS

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be