Zouhra Naeme

Het is beter een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis. Lao Tse

Wat mij bezielt?

Als jong volwassene wilde ik mee helpen zoeken een oplossing te vinden voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Later is dat gegroeid naar het verbinden van de rijke diversiteit in de samenleving. Een school is een mini-samenleving en daarom ook de beste plek om te leren conflicteren, diversiteitscompetenter te worden en te leren verbinden.

Mijn dada’s

Ik heb twee guilty pleasures: het brede thema diversiteit en mediation. De tweede passie is ontstaan door de eerste. Jaren heb ik gezocht naar een inzicht en houding die je niet in een polariteit dwingt, dat inzicht vond ik in de mediation wereld. Het thema diversiteit appelleert of voedt vaak de evidente schoonheid van verschillen en gelijkenissen.  Niet zo voor iedereen heb ik snel geleerd. In de bemiddelingswereld heb ik de schoonheid en intrinsieke kracht ontdekt van meerzijdige partijdigheid. Empathie voor de gelijkenissen en empathie voor de verschillen. Alleen daardoor kunnen nieuwe gemeenschappelijke doelen ontstaan.

Ik voel me als een vis in het water of liever de rots in de branding in crisissituaties.  Werken aan begrip voor wederzijdse behoeften, het vertrouwen herstellen en doelgerichte acties mee begeleiden. Hoe? Door het aanwezige constructieve potentieel en inzichten aan te wakkeren, de  nodige aanwezige oplossingen te ontluiken zodat mensen op een constructieve duurzame manier verder kunnen.

Herstelbegeleiding van geëscaleerde grootschalige conflicten.

Achter elke ondersteuningsvraag zit een gelaagdheid van verhalen. Kwestie is om de kern zichtbaar te maken en hiervoor de juiste aanpak te samen te kiezen.

Scholen versterken in hun beleidsvoerend vermogen o.a. diversiteitsbeleid, personeelsbeleid, pestbeleid, armoedebeleid en dit via diverse doelgerichte acties o.a. peermediation traject, leernetwerken opzetten, workshop, intervisie, competentieontwikkeling, procesbegeleiding, bemiddeling,….

Het participatief vermogen van school en ouders versterken. Duurzame samenwerkingen tussen school en ouders mee begeleiden.

Ik coach graag individuen en teams vanuit hun kracht opdat ze autonoom en zelfsturend worden in het benutten van hun potentieel en het hanteren van belemmeringen.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

 • Ik ben een startende directeur, binnenkort komt een collega terug na een jaar afwezigheid. Deze collega had voor haar aanwezigheid conflicten met verschillende collega’s.  Hoe pak ik haar re-integratie aan in het team?
 • Reeds 3 jaar is er een sluimerende spanning tussen twee personeelsleden. Het conflict heeft ondertussen ook andere medewerkers besmet. Ik voel als directeur dat ik te betrokken ben bij het conflict. Wil jij bemiddelen?
 • Ik heb een zeer competente leerkracht die met ijver haar werk doet. Helaas slaagt ze er niet in om verbindend te communiceren met de collega’s en de ouders. Ik wil haar hierbij helpen want geloof dat er zeker groei mogelijk is.  Kan jij haar coachen?
 • Wij zijn een nieuw startende school en willen inzetten op een divers personeelsbestand. Kan jij ons hierbij ondersteunen?
 • Wij hebben al jaren een homogene oudergroep. We willen deze graag divers samen stellen, hoe beginnen we eraan?
 • We hebben hier een grote groep nieuwkomers en weten niet hoe we ze met onze reguliere communicatie kunnen bereiken? Hoe pakken we dit aan?
 • Vele leerkrachten geven aan dat ze niet vrijelijk kunnen spreken. We willen graag werk maken van een open feedback cultuur, kan jij ons hierbij ondersteunen?
 • Het conflict van de leerlingen is overgegaan op de ouders, hoe pakken we dit aan?
 • Het afgelopen jaar hebben we vastgesteld dat conflicten op school, buiten de school verder worden gezet.  Wat kan de school doen om dit te stoppen?
 • We willen ons team en leerlingen competenter maken in het omgaan met de aanwezige diversiteit. Kunnen wij hiervoor een opleiding volgen?
 • Wij hebben een zeer diverse leerlingenpopulatie en stellen vast dat tijdens debatten (politieke, gender en religieuze) de gemoederen wel wat verhit geraken. Kan je ons wat werkvormen aanreiken over omgaan met verschillen in een klascontext?
 • Wij zijn een team busbegeleiders en werken vaak  in contexten die snel kunnen escaleren.  We willen onze bemiddelingsvaardigheden versterken en willen graag bij jou een opleiding volgen.
 • We zijn nu een tweetal jaren gefusioneerd met een andere school. We stellen vast dat er nog geen participatieve cultuur aanwezig is in onze nieuwe schoolstructuur. Kan je dit proces mee begeleiden?
 • Onze school heeft er voor gekozen om dit jaar in te zetten op sociale vaardigheden. We willen werken aan een veilig en warm schoolklimaat en willen graag intekenen op een peermediation traject.
 • Zondagavond heb ik een mail ontvangen van de voorzitter van de oudergroep, er zouden meer dan 50 ouders hun beklag gedaan hebben over het pestbeleid van de school. We hebben al zoveel gedaan maar slagen er niet in om hun bezorgdheden weg te nemen en de gemoederen te bedaren. Kan je ons hierbij coachen?

Mijn loopbaan

Ik heb oosterse talen en culturen gestudeerd aan de UGent, geaggregeerde in het onderwijs (UGent), postgraduaat diversiteitsmanagent (KUL), postgraduaat sociale bemiddeling (KUL) (erkend bemiddelaar) en gediplomeerde coach. Ik heb jarenlange ervaring als diversiteitscoördinator bij Stad Gent, als diversiteitsmanager en sociaal bemiddelaar bij het Stedelijk onderwijs Antwerpen en als freelancer voor verschillende opdrachtgevers. Deze jarenlange ervaring -meer dan twintig jaar- heeft mij verrijkt met zeer diverse opdrachten en rollen (leidinggevende, procesbegeleider, beleidsmedewerker, adviseur, bemiddelaar, projectleider,…).Dit alles kan ik gretig inzetten bij elke nieuwe vraag die mijn pad kruist.


Terug naar ons team

Recente berichten van
Zouhra Naeme

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be