Pilootproject ‘Diversiteit Net-Werkt’ gaat van start!

28 oktober 2021

 

UCLL, FOPEM, Schoolmakers en Odisee slaan de handen in elkaar om samen met basis- en secundaire scholen werk te maken van een sterkere brede basiszorg en verhoogde zorg in het (hoger) onderwijs.

Daarenboven trekken we in dit project de kaart van samenwerking op alle lagen; samenwerkend leren tussen projectpartners, samenwerking tussen lerarenopleidingen en basis-/secundaire scholen én samenwerking op school met alle betrokkenen (leerlingen/studenten, ouders/familie, externe professionals, CLB, ondersteuners, enzovoort).

Het pilootproject loopt over 2 schooljaren heen. Er wordt een professionaliseringstraject ontwikkeld om aan het bovenstaande doel tegemoet te komen. Hierbij gaan verschillende coaches die verbonden zijn aan bovengenoemde partnerinstellingen aan de slag met quattro’s in verschillende Vlaamse scholen rond dit thema. Elk quattro bestaat uit een student, een lerarenopleider en twee leerkrachten.

Momenteel hebben we met alle quattro’s een intake achter de rug waarbij we de context van de betrokken scholen/lerarenopleidingen in kaart hebben gebracht. Er werden ook (gedeelde) leervragen geformuleerd die doorheen de hieropvolgende lerende netwerk-bijeenkomsten (in de eigen quattro’s) verder verkend zullen worden: Waarom doen we wat we doen? Wat zijn de gedeelde doelen waarmee we aan de slag (willen) gaan? Hoe gaan we dit dan (samen) waarmaken – hoe vertalen we dit naar concrete acties?

Aan dit project is ook een onderzoekscomponent verbonden. Hierbij is het de bedoeling dat de processen in deze verandertrajecten onderzocht worden.

Graag stellen we aan u onze projectleiders, coaches en betrokken (hoge-)scholen voor: 

Projectcoördinatoren

 • Izabel Janssens (UCLL)
 • Sofie Van Eynde (UCLL)

Coaches

 • Bart Bunkens (UCLL) 
 • Zouhra Naeme (Schoolmakers) 
 • Lindsey Devlieghere (FOPEM) 
 • Nick Ferbuyt (Odisee)

Betrokken scholen 

 • Heilig Hartcollege (halleweg), Halle 
 • Gemeentelijke basisschool Zele
 • KT Scholengroep – Kindercampus Catharina en Godsheide

Betrokken lerarenopleidingen 

 • Bacheloropleiding leraar kleuteronderwijs, Odisee campus Aalst
 • Bacheloropleiding leraar lager onderwijs, Odisee campus Brussel 
 • Bacheloropleiding leraar lager onderwijs, UCLL campus Diepenbeek

Onderzoeker

 • Inge van de Putte (Universiteit Gent – vakgroep orthopedagogiek)

Op deze website houden we jullie op de hoogte van de grote en kleine stappen die we zetten! Graag tot blogs!

Dit project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief