Peer mediation

18 februari 2022

Bij peer mediation treden opgeleide leerlingen op als bemiddelaar in een conflict tussen medeleerlingen. 

Wat is peer mediation?

Peer mediation is conflictbemiddeling tussen gelijken. Het is een methode waarbij opgeleide leerlingen als bemiddelaars tussenbeide komen bij conflicten van groeps- en leeftijdsgenoten. Zij helpen ruziënde medeleerlingen om de communicatie weer op gang te brengen door hen te stimuleren om zelf oplossingen te zoeken. Dit wil echter niet zeggen dat de leerlingen die bemiddelen tussen hun medeleerlingen (de peer mediators) als arbiter of rechter optreden.

Wanneer peer mediation?

Elke situatie is anders. De peer mediators zullen dan ook telkens moeten afwegen welk conflict in aanmerking komt. Over het algemeen komen volgende conflicten in aanmerking voor peer mediation:

 • conflicten over vriendschappen
 • roddelen en plagerijen
 • vooroordelen 
 • niet nakomen van afspraken
 • ruzie bij het spelen
 • misverstanden en uit de hand gelopen grappen
 • afpakken van spullen
 • uitsluiten van klasgenoten

Waarom peer mediation?

Peer mediation zorgt voor minder conflicten op school en is daarmee een instrument bij uitstek om pestgedrag tegen te gaan en participatie aan leer- en groepsprocessen mogelijk te maken. De leerlingen, leerkrachten en school ondervinden heel wat voordelen:

 • Peer mediation vergroot de sociale verbondenheid tussen leerlingen waar meer cohesie binnen de school ontstaat.
 • Leerlingen leren conflicten uit te praten en ook op te lossen.
 • Peer mediation brengt leerlingen de vaardigheid bij om zelf probleemoplossende competenties te ontwikkelen.
 • Er wordt een veilige sfeer op school gecreëerd, het schoolklimaat verbetert.
 • Leerkrachten ervaren minder stress.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Mooie synthese @YDemaertelaere #schoolmakers

Op https://t.co/YIMbYsDydL staan heel wat handvatten om om te gaan met diversiteit in de klas @hautekiet #schoolmakers

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2022 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be