Yves Larock

Cocreatief leiderschap is… mét leerkrachten complexe uitdagingen aanpakken.

Wat mij bezielt

Hoe versterk je de actieve betrokkenheid op de samenleving? Die vraag ligt me al aan het hart sinds mijn tijd als scoutsleider en opleiding tot sociaal pedagoog – ondertussen 25 jaar geleden. Later begeleidde ik tal van organisaties bij het versterken van de participatie van hun medewerkers en hun doelgroepen. Vandaag ondersteun ik scholen, scholengemeenschappen/groepen en directeurs die hun leerkrachten willen stimuleren tot een grotere betrokkenheid op de ontwikkeling van de school. Daarbij hoop ik dat de leerkrachten op hun beurt goesting en inspiratie krijgen om in te zetten op de betrokkenheid en participatie van de leerlingen. Ook wil ik scholen, directeurs en leerkrachten laten zien dat we vaak meer kunnen realiseren dan we soms denken: dat in de praktijk iedereen de school waarin hij/zij werkt méé kan maken.

Mijn dada’s

Cocreatief leiderschap. We merken vandaag dat de top-down-besluitvorming in scholen – net zoals in andere organisaties – niet meer werkt. De betrachting van cocreatief leiderschap is dat je de complexe uitdagingen waarmee de school (of scholengemeenschap/groep) te maken heeft, best aanpakt mét de leerkrachten en andere betrokkenen op de school. Dat je bijvoorbeeld ruimte maakt om leerkrachten samen te laten nadenken over de toekomst waarin uitdagingen zijn opgelost. Zo’n aanpak leidt niet enkel tot betere en meer gedragen oplossingen. Zo’n aanpak versterkt meteen ook de motivatie van leerkrachten. Wat niet onbelangrijk is, gezien onderwijs één van de sectoren is met het hoogste aantal burn-outs. Veel leerkrachten en directies hebben het gevoel geleefd te worden. Dat wil ik ombuigen.

Ondersteuningsvragen waar ik graag op inspeel

Ik merk dat scholen zich steeds vaker vragen stellen over de schoolorganisatie en -cultuur. Dit uiten leerkrachten en directies op veel verschillende manieren: ‘onze personeelsvergaderingen zijn gevuld met informatieoverdracht’, ‘wij vormen geen team’, ‘de fusie is niet aan ’t lukken’, ‘mijn collega’s komen gemaakte afspraken niet na’, ‘de beslissingsbevoegdheden zijn niet duidelijk‘, ‘er zijn veel wandelganggesprekken’, ‘de anciens staan niet open voor nieuwe initiatieven’, ‘de verwachtingen naar mij als directie zijn te hoog gespannen, alsof ik alle antwoorden in petto heb’. Als ik zo’n uitspraken hoor, moedig ik de betrokkenen aan om sàmen stappen te bedenken die de school (of scholengemeenschap/-groep) vooruit helpen. Andere uitdagingen waar ik graag op in ga hebben te maken met visieontwikkeling. Onlangs kregen we de vraag naar visieontwikkeling als volgt binnen: ‘We hebben een grote instroom van jongeren die we vroeger niet op onze school kregen. We denken dat dit implicaties heeft voor de realisatie van ons pedagogisch project’.

Verder ben ik erg graag bezig met de ontwikkeling van scholen als lerende organisatie. Dus met de ontwikkeling van scholen die systematisch willen inzetten op het collectieve leervermogen van de school. Enkel zo slagen scholen erin om makkelijker met verandering om te gaan.

Mijn loopbaan

Voordat ik in 2014 Schoolmakers cvba mee oprichtte, was ik procesbegeleider bij Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet), waar ik ook 9 jaar directeur was. Verder was ik 4 jaar jaar als docent verbonden aan Sociale Hogeschool Heverlee en 5 jaar aan Thomas More. Na mijn opleiding tot sociaal pedagoog (KU Leuven), behaalde ik nog een Getuigschrift van de Filosofie Academie (KU Leuven), een Master in Business Administration (Antwerp Management School) en een certificaat als senior-adviseur Innovatieve ArbeidsOrganisatie (Antwerp Management School Faculty). Mijn moto ontleen ik aan G.G.Marquez: ‘Vandaag niets doen, is morgen leven als gisteren’.

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

#onderwijs in #brussel #ocb #tieners #transitie, een samenwerking @OCBrussel Brussel en @Schoolmakers https://t.co/oioC1LQwok

Onderzoekers van @KULeuvenKulak en van @ugent stellen een krachtige begrijpend-leesdidactiek voor met 5 didactische sleutels: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. Download hier de praktijkgids. #onderwijs #lezen
https://t.co/58I9GEI8ky

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2019 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be