Jetje De Groof

Wat mij bezielt

Ik krijg energie van nieuwe dingen leren, andere invalshoeken verkennen, dingen ten gronde onderzoeken. Geen wonder dat onderwijs en onderzoek als een rode draad doorheen mijn loopbaan lopen.

Ik wil wetenschappelijk gefundeerde oplossingen en goede praktijken naar scholen brengen, zonder daarbij de haalbaarheid in de lokale context uit het oog te verliezen. Al te vaak blijven de resultaten van wetenschappelijke studies onbenut, omdat ze te ver van de dagelijke realiteit staan. Die kloof overbruggen beschouw ik als mijn persoonlijke missie.

Ik vind het fantastisch om op zoek te gaan naar het optimale ontwerp. Dat kan gaan over een workshop, een verander- of onderzoekstraject, maar even goed een curriculum of een organisatiestructuur. Tekenen en hertekenen tot alle puzzelstukjes kloppen geeft me telkens weer enorm veel voldoening.

In een tijd waarin alles razendsnel evolueert en er soms weinig begrip is voor andere standpunten, ben ik ontzettend dankbaar het metier van procesbegeleider ontdekt te hebben. Mensen de  tijd en ruimte kunnen bieden om even een stapje terug te zetten. Echt luisteren naar wat er in een organisatie leeft. En de nodige veiligheid bieden om de zaken die ertoe doen in alle openheid door te spreken. Daarvoor kom ik ’s ochtends met plezier mijn bed uit.

Soms lijkt het onderwijs een grote tanker waar je weinig vat op hebt. Bekijk je dit echter vanuit een systemisch perspectief, dan weet je dat elke kleine verandering invloed kan hebben op het hele systeem. Dat ik één klein radertje ben, dat andere kleine radertjes aan het bewegen kan krijgen, geeft me het gevoel impact te hebben.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

 • Inspectie 2.0.: hoe werken aan een beleid rond interne kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling?
 • Hoe kan ik het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) concreet maken voor mijn school?
 • Hoe de datageletterdheid van mijn team verbeteren?
 • Onze school wil meer gebruik maken van data om constant bij te sturen. Hoe doe ik dat op een haalbare manier?
 • Iedereen heeft de mond vol van de PDCA-cyclus, maar hoe krijg ik die concreet in mijn school geïmplementeerd?
 • We willen als school systematisch aan de slag met de lessen die we geleerd hebben uit corona, maar weten niet hoe dit aan te pakken.
 • We hebben op onze school een praktijkvraag die we eens wat grondiger willen onderzoeken? Hoe zet ik een praktijkgericht onderzoek op?
 • We zoeken iemand die voor ons een onderzoek kan uitvoeren volgens de regels van de kunst.
 • Hoe meten we als organisatie de impact van wat we doen? Hoe monitoren we of we op het goed spoor zitten?
 • We willen het profiel van onze school/opleiding aanscherpen en zoeken een kritische vriend om ons op ons hiuodige profieel uit te dagen.
 • We hebben nog geen missie/visie en zoeken iemand die ons hierbij kan ondersteunen.
 • Onze missie en visie staat op punt, maar we zoeken iemand om de vertaalslag te maken naar concrete acties.
 • We willen een evaluatiebeleid uitwerken – hoe gaan we te werk?
 • Is onze manier van evalueren goed op elkaar afgestemd? Hoe kunnen we dit op het niveau van het curriculum bekijken?
 • Programmatsch toetsen – iets voor ons?
 • We willen ons curriculum meer doelgericht ontwerpen en zoeken iemand die ons bij dit proces kan begeleiden.
 • Onze (hoge)school wil leerwegen ontwikkelen waarbij leren op school en leren op de werkplek elkaar aanvullen en versterken. Hoe doen we dit?
 • Kwaliteitsvol werkplekleren, hoe?
 • Hoe betrouwbaar en valide evalueren bij werkplekleren en duaal leren?
 • Screenen op arbeidsrijpheid en -bereidheid: hoe begin ik eraan?

Mijn loopbaan

Ik heb Germaanse Talen gestudeerd en doctoreerde in 2004 in de sociolinguïstiek (VUB). Ik werkte een tijdje voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad en was in de periode 2005-2010 als coördinator van de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen verantwoordelijk voor de opleidingen in generieke vaardigheden voor doctorandi.

Maar het kriebelde ook om opnieuw onderzoek te gaan doen. In 2011 kwam ik terecht bij de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen. Ik was betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als kwaliteitsvol werkplekleren, onderzoekend leren, effectief trainingsbeleid in organisaties, het meten van competenties via peilingstoetsen en screening van arbeidsrijpheid in duaal leren. Ik schreef onderzoeksrapporten, ontwikkelde samen met scholen tools en was betrokken in nascholingstrajecten. Het was een boeiende periode waarin ik rond een aantal thema’s heel wat expertise opdeed.

Dit werk combineerde ik met de begeleiding, als freelancer, van visitatiecommissies die kwaliteitscontrole uitvoeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Op die manier deed ik heel wat kennis op over interne kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Ik leerde opleidingen en instellingen in Vlaanderen en Nederland van nabij kennen en zag heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen. De expertise die ik door mijn loopbaan heen ontwikkelde, zet ik nu met veel enthousiasme in als Schoolmaker.


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief