Jetje De Groof

Wat mij bezielt

Hoe kunnen we talenten ten volle benutten? Die vraag loopt als een rode draad door mijn professionele activiteiten. En zoals dat wel vaker het geval is met boeiende vragen vallen verschillende denksporen te bewandelen in de zoektocht naar een antwoord.

Talenten ten volle benutten betekent ten eerste dat we leerlingen in staat stellen om geïnformeerde studiekeuzes te maken. Dit houdt in dat ze leren nadenken, niet alleen over wat ze goed en minder goed kunnen, maar ook over wat ze graag doen en waar ze energie van krijgen. Beschikken over deze loopbaancompetentie betekent dat jongeren meer zelf aan het stuur zitten van de keuzes die ze maken, niet alleen op het vlak van hun studie, maar ook voor hun latere loopbaan en levenslang leren.

Talenten ten volle benutten betekent, ten tweede, werken rond ongekwalificeerde uitstroom en daar zie ik het onzettende potentieel van leerwegen waarbij leren op school en leren op de werkplek mekaar aanvullen, van werkplekleren tot duaal leren.

Talenten ten volle benutten heeft, ten derde, ook betrekking op de talenten van leerkrachten. Ik kijk geboeid naar alles wat beweegt in de opleidings- en ontwikkelingswereld (werkplekleren, informeel leren, kennisdeling, effectmeting) en denk dat er nog grote winst te boeken is door minder ‘off the shelve’ aanbod, en meer maatwerk.

Talenten ten volle benutten betekent ook dat het volledige potentieel van de school wordt benut. De organisatievraagstukken die hiermee gepaard gaan, vind ik razend interessant en ik volg daarom op de voet wat beweegt rond lerende organisaties, kwaliteitscultuur en interne kwaliteitszorg.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

 • Onze school wil leerwegen ontwikkelen waarbij leren op school en leren op de werkplek elkaar aanvullen en versterken. Hoe doen we dit?
 • Kwaliteitsvol werkplekleren, hoe?
 • Onze school wil starten met Duaal leren. Hoe pakken we dit aan?
 • Onze school is ingestapt in Duaal leren. Nu moeten we ook leerlingen screenen op arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid. Hoe gaan we te werk?
 • Hoe kunnen we onze leerlingen matchen met bedrijven in Duaal leren?
 • Hoe betrouwbaar en valide evalueren bij werkplekleren en duaal leren?
 • We willen ons professionaliseringsbeleid anders aanpakken. Hoe gaan we te werk?
 • We willen de noden van het leerkrachtenkorps op het vlak van professionalisering in kaart brengen. Hoe doen we dat?
 • Onze leerkrachten doen veel aan professionalisering, maar we weten niet of de opgedane kennis ook toegepast wordt op de werkvloer. Hoe kunnen we dit meten?
 • Onze school wil meer gaan werken rond studiekeuzebegeleiding. Wat zijn de opties?
 • We willen een toets- en evaluatiebeleid uitwerken. Hoe gaan we van start?
 • Inspectie 2.0.: hoe werken aan een beleid rond internee kwaliteitszorg?

Mijn loopbaan

Ik heb Germaanse Talen gestudeerd en doctoreerde in 2004 in de sociolinguïstiek (VUB). Ik werkte een tijdje voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad en was in de periode 2005-2010 als coördinator van de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen verantwoordelijk voor de opleidingen in generieke vaardigheden voor doctorandi.

Maar het kriebelde ook om opnieuw onderzoek te gaan doen. In 2011 kwam ik terecht bij de onderzoeksgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen. Ik was betrokken bij onderzoeksprojecten rond uiteenlopende thema’s als kwaliteitsvol werkplekleren, onderzoekend leren, effectief trainingsbeleid in organisaties, grootschalig ‘performance assessment’ en screening van arbeidsrijpheid in duaal leren. Ik schreef onderzoeksrapporten, ontwikkelde samen met scholen tools en was betrokken in nascholingstrajecten. Het was een boeiende periode waarin ik rond een aantal thema’s heel wat expertise opdeed.

Dit werk combineerde ik met de begeleiding, als freelancer, van visitatiecommissies die kwaliteitscontrole uitvoeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Op die manier deed ik heel wat kennis op over interne kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Ik leerde opleidingen en instellingen in Vlaanderen en Nederland van nabij kennen en zag heel wat voorbeelden van inspirerende leeromgevingen en organisatiestructuren die kwaliteitsvol onderwijs bevorderen.

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

We dragen een warm hart toe aan leerlingen met beperkingen. Daarom zetten we graag deze partner-organisatie in de kijker: vzw Dyspraxis.

"Samen zorgen we ervoor dat DCD herkend en erkend wordt. Zoek ons op op http://www.dyspraxis.be of via Facebook."

Dit jaar kregen we er enkele nieuwe collega’s bij. Caroline Robert: "Ik wil met een systemische bril naar schoolorganisaties en schoolleiderschap te kunnen kijken in de toekomst. Verder ben ik samen met collega Yves de webinar rond effectief schoolleiderschap aan het vormgeven."

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be