Joëlle Van de Peer

Als Schoolmaker zet Joëlle in op het versterken van de samenwerking in schoolteams en het opbouwen van een open leercultuur tussen de medewerkers. Dit doet ze vanuit drie invalshoeken: het individu, de groep en de organisatie.

Van student economie naar organisatiecoach

Joëlle studeerde economie en nadat ze twee jaar in HR had gewerkt, reisde ze een half jaar door Brazilië. Die reis lag aan de basis van haar goesting om met mensen in leeromgevingen te werken. Bij terugkomst startte ze bij het Centrum voor Andragogiek (CVA), waar Joëlle in totaal zo’n 15 jaar leiderschapstrajecten ontwikkelde voor schooldirecties: van jongerencultuur tot pedagogisch beleid en van persoonlijk leiderschap tot strategisch management. De grootste voldoening haalde ze uit het mee opzetten van de intervisiewerking voor schoolleiders. Als supervisor liet ze schoolleiders reflecteren over casussen en leervragen die ze aanbrachten vanuit de eigen praktijkervaring.

Tijdens de jaren in het CVA en ook in de jaren dat ze een eigen coachingsbedrijf uit de grond stampte, werkte Joëlle nauw samen met heel wat schoolleiders in Vlaanderen en Nederland. Ze ving op wat bij hen leefde, waar ze aan wilden werken en waar ze moeite mee hadden: “Wat mij vooral geraakt heeft is de complexiteit van de job van schoolleider en vervolgens de enorme gedrevenheid en continue zoektocht naar hoe iedereen in zo’n schoolomgeving mee te krijgen en te enthousiasmeren.”

De schoolorganisatie door een andere bril

Na extra opleidingen als gestalttherapeut en systemisch coach, kijkt Joëlle nu anders naar organisaties, veranderprocessen en het samenwerken daarin. “Deze opleidingen gaven me een nieuwe bril. Ik vertrek niet meer vanuit een ideaalbeeld, maar wel vanuit het hier en nu. ‘Je verandert als je wordt wie je bent’, onthoud ik als een toepasselijke quote.”

“Als je met deze bril kijkt naar organisaties werkt dat ontschuldigend: je wijst niet meer met de vinger, maar gaat op zoek naar nieuwe wegen om situaties aan te pakken.”

Meerwaarde van een team

Een jaar geleden vroeg Schoolmakers aan Joëlle om de coördinatie van de Zomerscholen op zich te nemen, iets waar ze met veel enthousiasme op inging. Ook na dit project blijft Joëlle graag samen met het team van Schoolmakers schoolteams ondersteunen.

“Ik vind dat de organisatie Schoolmakers de slogan ‘iedereen schoolmaker’ ook zelf waarmaakt door vertrouwen te geven aan de eigen medewerkers. Ik ervaar hier zelf aan den lijve het geloof dat iedereen van een team het verschil kan maken. Bovendien is het een enorme meerwaarde om samen te werken met collega’s. Het leren van elkaar en de eigen samenwerking onder de loep nemen zijn zaken die ik graag doe en die mij inspireren en intrigeren.”

Samenwerken in een open leercultuur

Joëlle begeleidt schoolteams in het versterken van hun samenwerking en het opbouwen van een open leercultuur tussen de medewerkers. Dit doet ze vanuit drie invalshoeken: het individu, de groep en de organisatie. Hierbij vertrekt ze altijd vanuit de concrete realiteit van het schoolteam of de betrokkene.

“Ik zet in op samenwerken, omdat ik sterk geloof dat het geheel meer is dan de som der delen. Samenwerken creëert een enorme meerwaarde, maar het kàn ook tot irritatie leiden of zelfs een grote energielek zijn. Het is mijn wens om schoolleiders en -medewerkers zelf met die andere bril naar hun werking, relaties en collega’s te laten kijken zodat ze met veel goesting en nieuwsgierigheid samen werken aan die droomschool voor de leerlingen en studenten.”

Goed samenwerken vraagt tijd en aandacht. Hoe maak je hier tijd voor als je het gevoel hebt te rennen tussen meetings en taken? Joëlle zet ook graag in op leertraject rond actie- en aandachtsmanagement, zodat je duidelijk prioriteiten kan stellen, grenzen kan aanvoelen en met plezier kan balanceren tussen werk en privé.

Je kan bij Joëlle terecht voor opleiding, teambegeleiding en individuele coaching.

Waar kan je Joëlle nog tegenkomen?

Na 21 jaar in de stad Antwerpen, trok Joëlle naar het groene Kapellen. Daar doet ze niets liever dan te ‘crossen in de bossen’. En als ze niet op de fiets terug te vinden is, danst ze met haar zoontje of oefent ze op de Japanse drum.


Terug naar ons team

Recente berichten van
Joëlle Van de Peer

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief