Bert Smits

Ik wil scholen sterken in het idee dat de ruimte en de vrijheid tussen de palen veel groter is dan ze denken. Ik wil scholen ‘vrijmaken’, en dat samen met het team en de directie.

Wat me bezielt

Mijn drijfveer is mensen zo ver krijgen dat ze de samenleving zelf in handen nemen, dat ze niet wachten op de overheid, op andere actoren, op Godot. Er is veel aan het veranderen en ik wil graag maatschappelijk relevant en ondernemend bezig zijn. Zo is in het onderwijsveld, vind ik, enige rebellie toegestaan. Er heerst soms een afhankelijkheidscultuur, een passiviteit ten aanzien wat ‘van buitenaf moet’. Scholen leggen zichzelf regels op die niet nodig zijn: ‘ik heb hier geen mandaat voor’, ‘ik mag het niet’. Zo kom je niet vooruit. Met Schoolmakers wil ik hen sterken in het idee dat de ruimte en de vrijheid tussen de palen veel groter is dan je zou denken. Ik wil scholen ‘vrijmaken’, en dat samen met het team en de directie.

Mijn dada’s

Ik kijk graag naar scholen als een organisch geheel, als een organisatie waarin geleerd wordt. Ik wil de mensen in die scholen ondersteunen in het professioneel nadenken over pedagogie en didactiek, over structuur en cultuur. Die ondersteuning zit in veel deelaspecten: de infrastructuur efficiënter organiseren, overleg bijsturen, het beleid rond vorming, training en opleiding strategisch aanpakken. De rode draad is: niet ad hoc werken, meer procesmatig en structureel je organisatie opbouwen. Zo kom je tot een school als lerende organisatie die in staat is om zichzelf te blijven uitvinden, die manieren ontwikkelt om dat samen te doen met leerkrachten, ouders en leerlingen. Schoolorganisatie en overleg, dat is mijn ding. Hoe zet je zinvolle inspraakorganen op, hoe zetten we op school processen op het getouw? Hoe pakken we de ‘trauma’s’ in schoolorganisatie aan? Hoe kunnen we groeien?

Wat me ook boeit zijn nieuwe vormen van leren. Ik zie een generatie in de schoolbanken zitten die nieuwe uitdagingen stelt aan de leerkrachten, die meer vertrouwd is met de netwerksamenleving.

Ik geloof in de kracht van experimenteren, learning by doing. In de complexiteit duiken en kleinschalige acties uitproberen. De autonomie van de leerkracht die context creëert zou kunnen verschuiven naar de autonomie die meer in handen van de leerlingen zelf ligt.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Logistiek, administratie, financiën, … dat hangt allemaal samen. En het raakt ook allemaal het pedagogisch beleid van onze school.  Hoe verbinden we al die uitdagingen? Want het wordt snel veel en complex. Hoe betrekken we collega’s daarbij?
  • Er gaat zoveel expertise en ervaring verloren onder collega’s. Wat hebben we nodig om meer van en met elkaar te leren?
  • De school van de toekomst. Hoe ziet die eruit? Hoe beginnen we daar NU aan te bouwen?
  • Hoe kunnen we met ons team nog meer inzetten op andere manier van leren en het handboek als enige bron van kennis loslaten?
  • Samen school maken, klinkt goed. Maar het is niet simpel in de praktijk. We hebben iemand nodig die mee naar onze schoolorganisatie én onze overlegcultuur kijkt.

Mijn loopbaan

Ik studeerde Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Sociale Pedagogiek) aan de KULeuven. Ik was zorgcoördinator in de Scholengemeenschap Anderlecht, docent in Sint-Lukas CVO en lector in Groep T (nu UCLL) inzake onderwijsvernieuwing en organisatie-ontwikkeling. Samen met Yves, Saskia en Hanne richtte ik in 2014 Schoolmakers cvba op en ben voorzitter van het platform voor onderwijsinnovatie Mysterie van Onderwijs. Ik begeleid(de) scholen en hogescholen in reorganisatie en innovatie. Als projectleider van het ‘Education 2030’ bouwde ik mee aan ‘lerarenopleidingen in 2030’.  Verder werkte ik mee aan  ‘De school van de toekomst (AIGON), onderwijsprojecten van de Koning Boudewijnstichting en lerarenstages voor ‘De Kracht van je stem (Vlaams Parlement).

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief