Boekvoorstelling ‘Iedereen Schoolmaker’

26 november 2020

Vorige week vond onze voorstelling plaats van onze publicatie Iedereen Schoolmaker. Investeren in samen leren

Bert en ikzelf verwelkomden online 46 directeurs, adjunct-directeurs en andere geïnteresseerden. In het eerste luik van de boekvoorstelling gaf collega Bert Smits een boeiende uiteenzetting met als titelvraag: ‘Hoe bezorgt COVID-19 scholen een virale leerinfectie?’ 

Eén vaststelling is dat er op scholen sowieso veel geleerd wordt, maar dat tegelijkertijd het leren als school vaak nog achterwege blijft. Een tweede vaststelling is dat scholen met hoog lerend vermogen er makkelijker in slagen om wendbaar om te gaan met de veranderingen en uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.  

Na de uitzetting gingen deelnemers in subgroepen aan de slag gaan rond de kwestie hoe je jouw school versterkt als lerende organisatie. De beelden, onderaan deze bijdrage, geven een impressie van hun gesprekken in Zoom break-out rooms. Als structuur voor die gesprekken introduceerden we de zeven hefbomen die het samen leren in scholen en andere onderwijsorganisaties naar een hoger niveau kunnen tillen: een gedragen visie, samenwerking, een verbindende werkplek, professionalisering, praktijkgericht onderzoeken, kwaliteitsvol organiseren en effectief schoolleiderschap

Ik nodig je van harte uit om ons te contacteren als je interesse hebt om een workshop of een traject in te richten rond het thema ‘lerende school’. Dat kan voor je schoolbestuur, je directieteam, je middenkader en/of je hele schoolteam. 

Yves Larock

 

 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief