Hanne Van Waeyenberge

Hanne Van Waeyenberge

Teambemiddeling en peer mediation, dat zijn mijn dada’s. Door te bemiddelen in conflicten leren scholen hoe zij zelf voor een warm schoolklimaat kunnen zorgen.

Wat me bezielt

Ik ben erkend bemiddelaar en voer vaak bemiddelingsgesprekken naar aanleiding van conflicten onder leerlingen of in teams. Ik vind het erg waardevol dat leerlingen en leerkrachten op die manier leren een warm klimaat op school te creëren en respectvoller om te gaan met elkaar. Het kan ook preventief: door hen te ondersteunen in probleemoplossende en communicatieve vaardigheden zorgen ze zelf voor die prettige schoolcultuur.

Mijn dada’s

Vóór mijn betrokkenheid bij Schoolmakers was ik jarenlang bezig met trainingen in peer mediation: bemiddeling  bij conflicten door leerlingen voor medeleerlingen. Scholen bleken vaak met de rug tegen de muur te staan, wisten niet goed hoe conflicten op te lossen. De trainingen hadden een positieve impact op de algemene schoolcultuur. Mijn interventies zijn steeds op maat van de school. Samen met de leerlingen leid ik ook leerkrachten op. Want ook zij zijn soms bang van conflicten bij leerlingen en gaan te snel ‘in de macht staan’. Dat geeft de leerlingen niet altijd een veilig gevoel en ontneemt hen een kans om vaardiger te worden in het zelf omgaan met spanning. Werken rond conflict-oplossende vaardigheden doe ik dus zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. Ik bemiddel en coach ook in de sector van de familiebedrijven, en die expertise breng ik bij Schoolmakers in.

Ik begeleid ook leerkrachten en teams die gebukt gaan onder spanning of conflict tussen collega’s. Ik merk dat die bemiddelingsinsteek minder gekend is of de stap naar een bemiddelaar groot. Het feit dat ik deel uit maak van een organisatie als Schoolmakers blijkt dan een meerwaarde te zijn. Bij procesbegeleidingen in scholen komen mijn Schoolmakers-collega’s soms in een fase waarbij teambemiddeling noodzakelijk is, en dan kan ik mijn expertise inzetten. Want soms blijven conflicten sluimeren, geraken ze in de taboesfeer en blokkeert het traject. We krijgen bijvoorbeeld veel vragen van het buitengewoon onderwijs. Door het M-decreet leven er bij het personeel veel onzekerheden. Het vraagt veel van hen en dat veroorzaakt ook menselijke spanningen. En dan kan het zinnig zijn om samen met een externe coach of bemiddelaar met die onrust aan de slag te gaan.

Ik werk dus met scholen graag aan een goede sfeer en cultuur, aan het versterken van het onderling vertrouwen. Ik bekijk met hen hoe ze daarin ‘eigenaarschap’ kunnen opnemen, hoe ze zaken beter kunnen verwoorden met elkaar … De rode draad is: ondersteuning bieden in het verbindend en waarderend leren spreken.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Na 10 jaar werken rond leerlingbemiddeling willen we graag onze aanpak en kennis verfrissen, kunt u een verdiepende training komen geven?
  • We willen graag starten met peer mediation, kun je ons daar bij helpen?
  • We zitten binnen het team met spanningen, sommigen kunnen moeilijk samenwerken. We hebben al heel wat gedaan, maar het helpt niet. Wat te doen? Kan u mij als directie daarin coachen?
  • Onze leerkrachten hebben aangeven dat we een training rond communicatie nodig hebben.
  • We zouden willen evolueren naar een warme school, waarbinnen we op respectvolle manier met elkaar omgaan. Hoe doen we dat?
  • We willen als school vaardiger worden om met verschillen om te gaan, leerlingen én leerkrachten, en we willen niet wachten tot er hoogoplaaiende conflicten ontstaan!

Het mooie is dat een vraag naar een ‘betere communicatie’ doorgaans een dankbare opstap is om met de grond van de zaak bezig te zijn, wat dan leidt tot een intensievere training en coaching van het team of de directie.

Mijn loopbaan

Ik ben juriste, erkend bemiddelaar in familiale en sociale bemiddeling, gediplomeerd coach en doceerde jarenlang aan het Mediation Instituut Vlaanderen. Ik zet mijn ruime expertise van bemiddelaar, coach en procesbegeleider in bij het begeleiden van familiebedrijven (In der Minne)  en scholen.

 


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief