Schoolmakers’ kalender

Op deze plek vind je onze kalender met ons open aanbod (vormingen, events, schoolsmakers, …).

23

mei

SchoolSmaker ‘Ouderpartnerschap op school’

 • woensdag 23 mei 2018
 • 19:30 - 21:30
 • Leuven
 • Meer info

In deze SchoolSmaker richten we ons op deze centrale vraag: Hoe kan een partnerschap tussen ouders en scholen de leerkansen van leerlingen bevorderen? We verdiepen ons in betrokkenheid van ouders op de school zelf, maar ook op de schoolloopbaan van de kinderen op school én thuis. We belichten ook de betrokkenheid van de school op ouders? Ten slotte kijken we hoe ouders elkaar kunnen versterken. We kijken samen waar ouders en school elkaar kunnen ontmoeten, hoe ze sterkte partnerschappen op bovenstaande aspecten kunnen aangaan.

23

aug

Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

 • donderdag 23 augustus 2018
 • De Heerlijckyt van Elsmeren (Geetbets)
 • Meer info

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in procesbegeleiding in onderwijs. De manier van werken tijdens deze opleiding is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

24

sep

Workshop gericht experimenteren met duaal leren

 • maandag 24 september 2018
 • 13:30 - 16:30
 • Antwerpen (tbc)
 • Meer info

In september 2018 stappen meer dan 180 scholen in het proefproject duaal leren. Als Schoolmakers zetten we hier graag mee onze schouders onder. Door onze ruime ervaring met begeleidingswerk in Vlaamse scholen beschikken we over een toolbox met heel wat ingrediënten die kunnen bijdragen aan een geslaagd experiment. Met deze workshop willen we leerkrachten, directies, trajectbegeleiders en technische adviseurs ondersteunen bij deze zoektocht.

28

sep

Krachtig leraarschap – Zorgen voor je leerlingen én jezelf

 • vrijdag 28 september 2018
 • 09:00 - 12:00
 • Sint-Joris-Winge
 • Meer info

Hoe zorg je dat alle leerlingen betrokken zijn bij je les? Hoe kan je beter differentiëren in een ontzettend diverse klas? Hoe behoud je het overzicht? Welke manieren van evalueren sluiten het beste bij jou aan? Hoe kan je je klas beter inrichten? Hoe zorg je dat je jezelf niet voorbijloopt als leerkracht?

Tijdens deze vier vormingsmomenten van Schoolmakers gaan we dieper in op het zoeken naar de link tussen leerkrachtenstijl, differentiatie, feedback en evaluatie. Daarbij willen we ook zelfzorg niet uit het oog verliezen. Want een gelukkige leerkracht straalt leerplezier af op de leerling.

28

sep

Mijn rol als ondersteuner in het inclusieverhaal

 • vrijdag 28 september 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Mechelen
 • Meer info

Met deze dag richten we ons op de ondersteuners. Het is voor hen geen sinecure om voorop te lopen in het inclusieverhaal. Het takenpakket van de ex GON -of ION-begeleider evolueerde. De verzamelde kennis vertalen ervan naar de praktijk van de leerkracht heeft heel wat om het lijf. Daarom vinden we het belangrijk om tijd te maken voor de ondersteuner. We gaan na hoe jij nu in je job staat.

01

okt

Oplossingsgericht coachen van leerkrachten(teams)

 • maandag 01 oktober 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Mechelen
 • Meer info

Een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Oplossingsgericht coachen is een effectieve manier om leerkrachten en hele schoolteams aan het stuur te zetten bij het aanpakken van uitdagingen rond inclusie. Veel scholen ervaren de oplossingsgerichte methode als erg verfrissend vanwege de focus op een positieve toekomst in plaats van op het negatieve verleden. Wie oplossingsgericht coacht, stelt vragen als: Wat werkt er wél goed? Wat wil je in de plaats van het probleem? Stel dat je slaagt in je opzet, hoe ziet dat er dan uit? Zulke vragen vergroten het eigenaarschap en de zin om met uitdagingen aan de slag te gaan.

05

okt

KRACHTIG LERAARSCHAP – ZORGEN VOOR JE LEERLINGEN ÉN JEZELF

 • vrijdag 05 oktober 2018
 • 09:00 - 12:00
 • Gent
 • Meer info

Hoe zorg je dat alle leerlingen betrokken zijn bij je les? Hoe kan je beter differentiëren in een ontzettend diverse klas? Hoe behoud je het overzicht? Welke manieren van evalueren sluiten het beste bij jou aan? Hoe kan je je klas beter inrichten? Hoe zorg je dat je jezelf niet voorbijloopt als leerkracht?

Tijdens deze vier vormingsmomenten van Schoolmakers gaan we dieper in op het zoeken naar de link tussen leerkrachtenstijl, differentiatie, feedback en evaluatie. Daarbij willen we ook zelfzorg niet uit het oog verliezen. Want een gelukkige leerkracht straalt leerplezier af op de leerling.

16

okt

Stevig in de (starters)schoenen – leertraject voor beginnende leerkrachten

 • dinsdag 16 oktober 2018
 • 13:30 - 17:00
 • Leuven
 • Meer info

Met het leertraject ‘Stevig in de (starters)schoenen’ ondersteunen we beginnende leerkrachten in hun zoektocht naar een ‘eigen plek’. Op vijf halve dagen, gespreid over het schooljaar bieden we kansen tot uitwisseling, reflectie en verdieping. We reiken de nodige kaders aan, zodat je met meer zelfvertrouwen en een rugzak vol tools voor de klas en in de school staat. Afhankelijk van je noden kan je intekenen op één of enkele sessies of het ganse leertraject doorlopen.

17

okt

Zorg voor je school – zorgcontinuüm toepassen op een efficiënte manier

 • woensdag 17 oktober 2018
 • 09:00 - 12:00
 • Sint-Joris-Winge
 • Meer info

Vaak komen kinderen de klas binnen met een lijstje. Een lijstje van hoe er moet worden omgegaan
met hen, wat ze nodig hebben, waar je als leerkracht op moet letten. Wat als we deze lijstjes kunnen
combineren met zorg voor onszelf als leerkracht. Met als doel de werklast te verminderen. Als Schoolmakers brengen we graag deze denkstrategieën en diversiteitsbril binnen in de groep, we
adviseren en helpen je concreet op weg. We delen materiaal en blijven ook tussen de drie sessies
met elkaar in contact. Een coaching die opmerkelijk deugddoend is bij zowel leerkracht als leerling.

18

okt

Van nascholingsplan naar professionaliseringsbeleid – traject

 • donderdag 18 oktober 2018
 • 09:15 - 16:15
 • Leuven
 • Meer info

Onderwijs is meer dan ooit teamwerk, waarbij gericht inzetten van professionalisering een belangrijke hefboom is. Het loont daarbij om verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en verder te durven kijken dan de inhoud alleen. Want ook de manier van leren draagt bij aan een geslaagde transfer en een brede kijk op leren. Door niet alleen na te denken over wat leerkrachten dienen te leren, maar ook hoe ze dat best doen, versterk je de professionaliteit van je team.
Met een tweedaagse vormingsreeks zetten we scholen op weg om met een frisse blik naar de eigen nascholingspraktijk te kijken en een breed professionaliseringsbeleid uit te bouwen.

19

okt

Leerkrachten meenemen in het verhaal van flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren

 • vrijdag 19 oktober 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Mechelen
 • Meer info

In deze dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken krijg je een breed pallet van differentiatievormen aangereikt, zowel voor het secundair als het lager onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal bekijken we de term ‘breed evalueren’ en wat hier allemaal onder valt. Hoe breng je dit aan in een school? Hoe ga er mee aan de slag? We gaan ook dieper in op de mogelijkheden van flexibele leerwegen. Wat kan je doen met kinderen die die specifieke zorg nodig hebben? Hoe maak je dit bespreekbaar op school?
Met deze zaken kan je aan de slag om leerkrachten meer te motiveren voor flexibele leerwegen, differentiëren en breed evalueren. Met als resultaat niet meer administratie of voorbereiding, maar net een verlaging van de werklast.

23

okt

Stevig in de (starters)schoenen – leertraject voor beginnende leerkrachten

 • dinsdag 23 oktober 2018
 • 13:30 - 17:00
 • Antwerpen
 • Meer info

Met het leertraject ‘Stevig in de (starters)schoenen’ ondersteunen we beginnende leerkrachten in hun zoektocht naar een ‘eigen plek’. Op vijf halve dagen, gespreid over het schooljaar bieden we kansen tot uitwisseling, reflectie en verdieping. We reiken de nodige kaders aan, zodat je met meer zelfvertrouwen en een rugzak vol tools voor de klas en in de school staat. Afhankelijk van je noden kan je intekenen op één of enkele sessies of het ganse leertraject doorlopen.

25

okt

Stevig in de (starters)schoenen – leertraject voor beginnende leerkrachten

 • donderdag 25 oktober 2018
 • 13:13 - 17:00
 • Gent
 • Meer info

Met het leertraject ‘Stevig in de (starters)schoenen’ ondersteunen we beginnende leerkrachten in hun zoektocht naar een ‘eigen plek’. Op vijf halve dagen, gespreid over het schooljaar bieden we kansen tot uitwisseling, reflectie en verdieping. We reiken de nodige kaders aan, zodat je met meer zelfvertrouwen en een rugzak vol tools voor de klas en in de school staat. Afhankelijk van je noden kan je intekenen op één of enkele sessies of het ganse leertraject doorlopen.

25

okt

Effectieve teamwerking binnen je ondersteuningsnetwerk

 • donderdag 25 oktober 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Mechelen
 • Meer info

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren van ondersteuningsnetwerken. Een effectieve teamwerking biedt veel troeven om de opdracht van jouw ondersteuningsnetwerk op een sterke manier te realiseren. Wat daarbij van belang is dat je de teamdoelen helder en gedragen krijgt; je de rollen in het team samen met de betrokkenen benoemt en verdeelt; je de procedures in beeld brengt; en je er mee toe bijdraagt dat de interacties open en conflictloos verlopen.

25

okt

Schoolteams motiveren voor inclusie

 • donderdag 25 oktober 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Mechelen
 • Meer info

Dit is een dagworkshop voor coördinatoren en begeleiders van ondersteuningsnetwerken. Als ondersteuner ben je verantwoordelijk om het schoolteam mee te krijgen in het inclusieverhaal en dat is niet altijd even evident. Je eigen sterke overtuiging overbrengen naar het hele schoolteam kan soms moeilijker lopen dan verwacht. Wij reiken je graag de handvaten aan om dit verhaal op een positieve manier in de school binnen te brengen. Zodat ook jouw scholenteam helemaal gemotiveerd is om met inclusie aan de slag te gaan.

07

nov

Het is geen kletscafé – denktank voor onderwijsvragen

 • woensdag 07 november 2018
 • 09:00 - 12:00
 • Sint-Joris-Winge
 • Meer info

Tijdens deze denktank bespreken we via verschillende intervisietechnieken mogelijke werkvragen
binnen je eigen onderwijscontext. Wij bieden een veilige context waar je andere leerkrachten
ontmoet, je je werkvraag kan stellen en los van je eigen team nieuwe ideeën kan opdoen. Vier dagdelen, verspreid over een jaar. We zorgen voor een gezellige ruimte, een hapje en een drankje. Maar laat ons duidelijk zijn: er zal wel degelijk hard gewerkt worden, het is geen kletscafé!

23

jan

Krachtig leraarschap – Zorgen voor je leerlingen én jezelf

 • woensdag 23 januari 2019
 • 09:00 - 12:00
 • Sint-Joris-Winge
 • Meer info

Hoe zorg je dat alle leerlingen betrokken zijn bij je les? Hoe kan je beter differentiëren in een ontzettend diverse klas? Hoe behoud je het overzicht? Welke manieren van evalueren sluiten het beste bij jou aan? Hoe kan je je klas beter inrichten? Hoe zorg je dat je jezelf niet voorbijloopt als leerkracht?

Tijdens deze vier vormingsmomenten van Schoolmakers gaan we dieper in op het zoeken naar de link tussen leerkrachtenstijl, differentiatie, feedback en evaluatie. Daarbij willen we ook zelfzorg niet uit het oog verliezen. Want een gelukkige leerkracht straalt leerplezier af op de leerling.

30

jan

Krachtig leraarschap – Zorgen voor je leerlingen én jezelf

 • woensdag 30 januari 2019
 • 09:00 - 12:00
 • Gent
 • Meer info

Hoe zorg je dat alle leerlingen betrokken zijn bij je les? Hoe kan je beter differentiëren in een ontzettend diverse klas? Hoe behoud je het overzicht? Welke manieren van evalueren sluiten het beste bij jou aan? Hoe kan je je klas beter inrichten? Hoe zorg je dat je jezelf niet voorbijloopt als leerkracht?

Tijdens deze vier vormingsmomenten van Schoolmakers gaan we dieper in op het zoeken naar de link tussen leerkrachtenstijl, differentiatie, feedback en evaluatie. Daarbij willen we ook zelfzorg niet uit het oog verliezen. Want een gelukkige leerkracht straalt leerplezier af op de leerling.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Wees onzichtbaar". Interessante literatuurtip over de onderwijsloopbaan van een migrantenjongen. @AccoMaaktKennis #amsterdam #boekentip https://t.co/51wrTBqvfc

Heeft er iemand toevallig een korte quiz om te testen hoeveel jongeren (16-18j) weten over wat werkt en niet werkt bij het studeren? Welke vragen zouden in zo'n quiz aan bod moeten komen? cc @timsurma, @thebandb, @krvanhoyweghen, @P_A_Kirschner

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CVBA, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2018 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be