Kristof Steeno

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

Samen kunnen we bekijken hoe ik u als individu (leerkracht, coördinator, directielid) en/of als team, kan ondersteunen bij vragen rond: 

  • pedagogische en didactische thema’s (ofwel: alles rond leven, leren en lesgeven)
  • (het proces bij) veranderingen groot of klein
  • een combinatie van de twee voorgaande zaken 
  • effectief schoolbeleid en het beleidsvoerend vermogen van de school
  • het ontwerp van de leeromgeving (op leerkracht- en/of schoolniveau)
  • uw eigen professionalisering als onderwijsprofessional 

 

Mijn loopbaan

Ik heb de afgelopen vijftien jaar in allerlei rollen in verschillende scholen in het secundair onderwijs gewerkt. Ik ben gestart als leerkracht Nederlands in het Sint-Janscollege in Meldert in het eerste en het derde jaar. Nadien kwam ik in het Sint-Martinuscollege in Overijse terecht waar ik tien jaar all-in ben gegaan. Ik was er leerkracht (Nederlands, communicatieve vaardigheden, zakelijke communicatie, geschiedenis, biologie en natuurwetenschappen) in het derde en vierde jaar (ASO, TSO en BSO), klastitularis en vakcoördinator geschiedenis. Ik coachte er de leerlingenraad (met o.a. de organisatie van schoolfestival Stressfactor) en ging mee als begeleider op talloze binnen- en buitenlandse reizen (met o.a. de groepsvormende tweedaagses in Villers-St-Gertrude en de legendarische Londen-, Duitsland- en Siciliëreizen). Ik werd in Overijse ten slotte ook leerlingenbegeleider en later beleidsmedewerker (met een focus op zorg) en was lid van het implementatieteam, een team dat trachtte om de doelstellingen uit het strategisch schoolplan te realiseren. 

Nadien vond ik in de nieuwe eerstegraadsschool Stroom in Leuven gedurende drie jaar de school waar ik naar op zoek was. Ik krijg het nog steeds warm als ik terugdenk aan de team spirit, de wetenschappelijk onderbouwde visie en het uitgesproken didactisch concept, met o.a. geclusterde vakken, flexwerk, projectweken, evaluatie vanuit doelstellingen (zonder cijfers), en veel oog voor planning en zelfregulerend denkwerk bij de leerlingen. Hierna volgde een passage in Aarschot waar ik gedurende één schooljaar als beleidsmedewerker werkte voor de scholen SIBA, SIMA en KAMSA. Ik was er betrokken bij alles wat met de samenwerking en samensmelting van deze drie scholen te maken had. Ik maakte er deel uit van de opstartende kerngroep, overlegde op wekelijkse basis met het directieteam, was er contactpersoon voor de mensen van Prepared Mind en Warme Scholen, werkte mee aan het Digisprong-verhaal, organiseerde inspiratiebezoeken in verschillende vernieuwende scholen (o.a. LAB, Eureka, Stamina, De Met, De Rooi Pannen) en ging via diepte-interviews op zoek naar de visie en ideeën van de leden van de kerngroep.

 

Mijn opleiding

Na het behalen van mijn professionele bachelor secundair onderwijs (Nederlands, geschiedenis en biologie) in 2007 ben ik volop in het leerkrachtenberoep gesprongen. Gaandeweg ben ik me meer en meer beginnen interesseren in het samenspel tussen praktijk, beleid en wetenschap, zowel met betrekking tot pedagogische als didactische thema’s. Om me hierin verder te kunnen ontwikkelen startte ik in 2017 als werkstudent aan de universiteit van Antwerpen met de studie opleidings- en onderwijswetenschappen. Stapje voor stapje rondde ik eerst het schakelprogramma af en zonet, begin september ’23, het masterprogramma. Het werd de opleiding van mijn leven. Ik raakte er in de ban van vakken als school- en onderwijsbeleid, leer- en motivatiepsychologie, bevorderen van leerprocessen, organisatiekunde, instructioneel design, management en strategische sturing van een professionele organisatie, kwaliteitszorg en veranderingsmanagement. In mijn masterproef heb ik mijn blik gericht op de complexiteit van onderwijsveranderingen en het potentieel van de paradoxtheorie om met spanningen om te gaan. Extreem boeiend! 

 

Mijn gevoel voor humor

Als u zou denken dat bovenstaande tocht rimpelloos en zonder spanningen of problemen verlopen is, mag u mij altijd persoonlijk contacteren. Ik zal u het tegenovergestelde vertellen. Zoek daarbij niet naar mijn sociale (onderwijs)media, die heb ik niet … Het is zo al erg genoeg. Via telefoon en mail wel vlot bereikbaar.


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief