Caroline Robert

“Zelfs als je op de juiste weg bent, wordt je overreden als je gewoon blijft stilstaan.” Will Rogers, OMDenken.

Mijn bezieling

Een duurzame beweging creëren zodat leren, ontwikkeling en groei ontstaat vanuit wie je bent én afgestemd is op de noden van de maatschappij.

De uitdagingen in het onderwijs zijn groot, niet enkel door de snelle maatschappelijke evoluties maar zeker ook door het systeem waarbinnen het onderwijs nog steeds georganiseerd is. Hoe gedreven directies en docenten ook zijn, ze voelen zich vaak belemmerd door regels, kaders en overtuigingen die de de ‘natuurlijke stroom’ van goesting, passie, leergierigheid, vernieuwing, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling … in de weg staan.

Ik heb hier zelf heel erg mee geworsteld als leidinggevende. Als een systeem niet stroomt dan plooien we terug op wat vertrouwd is, op wat we kennen en exploreren we te weinig wat er echt nodig is. Dan krijgen initiatief en passie onvoldoende ruimte met in het slechtste geval ‘burn-out’ tot gevolg.

Dit is voor mij de aanleiding geweest om hier verder mee aan de slag te gaan, om mij professioneel bij te scholen in organisatieontwikkeling en systemisch leiderschap. Van daaruit wil ik heel graag scholen en spelers in het brede onderwijsveld, coachen, begeleiden en ondersteunen in het creëren van een context die beweging mogelijk maakt, die passie & ondernemerschap stimuleert en creativiteit omarmt.​ ​Ik geloof dat we dit kunnen en dat we dit versneld & radicaal moeten doen om de complexe uitdagingen waar we voor staan in onze maatschappij het hoofd te bieden.

Mijn dada’s
Beweging faciliteren.​ Wat zijn de drijvende en belemmerende krachten in het systeem, de organisatie en het team en hoe kunnen de drijvende krachten ingezet worden als hefboom voor het creëren van wat nodig is? Maar ook doorgronden waarom bepaalde projecten vastlopen, samenwerkingen blokkeren en daar nieuwe impuls en energie in brengen.

Complexe thema’s handen en voeten geven. ​O.a. begrippen als missie, visie en strategiebepaling concretiseren naar een werkbaar maar vooral ​herkenbaar ​kader voor iedereen.

Duurzame samenwerkingen opzetten en ondersteunen ​zowel intern tussen teams en collega’s alsook extern met partners in het brede ecosysteem.

Organisatieontwerp​. Het ontwerp van je organisatie en je processen draagt in grote mate bij hoe studenten je school ervaren, hoe docenten hun rol invullen en leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen. Ieder ontwerp heeft zijn eigen dynamiek. Om je ambities waar te maken, is het belangrijk dat de manier waarop je processen inricht, aansluit bij de gekozen strategie, bij je kernproces(sen) en de belanghebbenden (leerlingen, studenten, docenten, …). Als deze samenhang zoek is, haalt dit veel kracht uit de organisatie.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak:

  • Waar willen we als school op inzetten en het verschil maken? Wie of wat moeten we in dit proces meenemen?
  • Hoe geven we invulling aan onze missie, visie en strategie vanuit wie we zijn en onze sterktes?
  • Hoe kunnen we onze medewerkers engageren voor onze doelstellingen?
  • Hoe creëer ik een context waarin samenwerking tussen collega’s en teamsvanzelfsprekend wordt.
  • Hoe stimuleren we ondernemerschap bij onze docenten? Hierbij zal het doel van hetondernemerschap belangrijk zijn, met welk doel wil je ondernemerschap stimuleren?Wat is het gewenste effect?
  • Ik wil de student centraal plaatsen in het leerproces. Welke organisatie dien ikhiervoor op te zetten?

Mijn loopbaan

Afgestudeerd als natuurkundige maakte ik het ‘nieuwe licht’ in de research afdeling van Philips. Het was het begin van een loopbaan waar innovatie, pionieren, vernieuwen, transitie, … vaste ingrediënten waren. Ik heb er een brede expertise opgebouwd in verschillende domeinen en rollen, gaande van R&D, product development, marketing, en business development. Wat ik uit die periode vooral meeneem is het belang van het creëren en (h)erkennen van (meer)waarde, resultaatgerichte en doelgerichte focus, innovatie als drijvende kracht, feedback geven en ontvangen met als doel te groeien als professional, en vele toffe & warme contacten wereldwijd.

In 2014 zette ik de overstap naar het hoger onderwijs waar ik enerzijds expertise heb opgedaan binnen het praktijkgericht onderzoek als business developer van zorginnovaties. En anderzijds binnen het onderwijs als unitmanager van de Life Sciences Opleidingen. Momenteel ben ik als Business Development Coördinator binnen het praktijkgericht onderzoek verantwoordelijk voor het vormgeven van het proces rond valorisatie van kennis.


Terug naar ons team

Recente berichten van
Caroline Robert

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Nog minder dan één week om jouw onderzoeksvraag in te dienen en een begeleiding te winnen!

https://buff.ly/2DkIV1s

"De zomerscholen waren voor vele kinderen, begeleiders en coördinatoren een onvergetelijke gebeurtenis die voor herhaling vatbaar is."

Lydwin @schoolmakers over de zomerscholen: https://buff.ly/33AHcy6

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be