Caroline Robert

“Zelfs als je op de juiste weg bent, wordt je overreden als je gewoon blijft stilstaan.” Will Rogers, OMDenken.

Een duurzame beweging creëren zodat leren, ontwikkeling en groei organisch kan ontstaan vanuit wie je bent én afgestemd is op de noden van de maatschappij en de organisatie.

De uitdagingen in het onderwijs zijn groot, niet enkel door de snelle maatschappelijke evoluties maar zeker ook door het systeem waarbinnen het onderwijs vaak georganiseerd is. Hoe gedreven directies en docenten ook zijn, ze voelen zich vaak belemmerd door regels, kaders en overtuigingen die de de ‘natuurlijke stroom’ van goesting, passie, leergierigheid, vernieuwing, ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling … in de weg staan.

Ik heb hier zelf heel erg mee geworsteld als leidinggevende in het hoger onderwijs.  Als een systeem niet stroomt dan plooien we terug op wat vertrouwd is, op wat we kennen en exploreren we te weinig wat er echt nodig is. Dan krijgen initiatief en passie onvoldoende ruimte met in het slechtste geval ‘burn-out’ tot gevolg.

Dit is voor mij de aanleiding geweest om hier verder mee aan de slag te gaan, om mij professioneel bij te scholen in organisatieontwikkeling en systemisch leiderschap. Van daaruit wil ik heel graag scholen en spelers in het brede onderwijsveld, coachen, begeleiden en ondersteunen in het creëren en voeden van een leercontext die beweging mogelijk maakt, die passie & ondernemerschap stimuleert en duurzame ontwikkelingcreativiteit omarmt.​ ​Ik geloof dat we dit kunnen en dat we dit versneld & radicaal moeten doen om de complexe maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan in onze maatschappij het hoofd te bieden en docenten en schoolteams blijvend te motiveren.

Mijn dada’s

Beweging faciliteren.  Wat zijn de drijvende en belemmerende krachten in het systeem, de organisatie en het team en hoe kunnen de drijvende krachten ingezet worden als hefboom voor het creëren van wat nodig is?  Maar ook doorgronden waarom bepaalde projecten vastlopen, samenwerkingen blokkeren en daar nieuwe impuls en energie in brengen.

Complexe thema’s handen en voeten geven.   O.a. begrippen als missie, visie en strategiebepaling concretiseren naar een werkbaar maar vooral herkenbaar kader voor iedereen.

Duurzame samenwerkingen opzetten en ondersteunen zowel intern tussen teams en collega’s alsook extern met partners in het brede ecosysteem.

Een schoolorganisatie ontwerpen waar de energie stroomt en die goesting geeft om te werken en te leren. Het ontwerp van je organisatie en haar dynamiek bepalen hoe studenten je school ervaren, docenten hun rol invullen en leidinggevenden hun verantwoordelijkheid nemen. De mate waarin je processen aansluiten bij de gekozen strategie, bij je kernproces en de belanghebbenden (studenten, docenten, ondersteunende diensten, …) zal bepalen in hoeverre je je ambities kan waarmaken. Hoe pak je dit aan? Hoe vertaal je je ambities in coherente en werkbare processen die dit ondersteunen? Hoe neem je je schoolteams hierin mee en hoe vertalen zij dit in hun curriculum en hun dagdagelijkse praktijk, … Dat zijn vraagstukken waar ik graag mee aan de slag ga.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak:

  • Hoe creëer ik een organisatie die ondersteunend is aan het kernproces en die goesting geeft om voor te werken en te leren? Wat zijn de werkbare elementen hierin?  Hoe kunnen we dit creëren vanuit wie we zijn en wat onze sterktes zijn?
  • Hoe geven we de verandering vorm, wat zijn de uitgangsprincipes en hoe gaan we hier in de praktijk mee aan de slag?  Hoe nemen we onze teams, medewerkers en docenten hierin mee?  Wat zijn de hefbomen zodat verandering bijna organisch kan ontstaan?
  • Klankbord-zijn voor verandertrajecten via het opzetten van intervisie- & begeleidingstrajecten op maat.
  • Waar willen we als school op inzetten en het verschil maken?  Wie of wat moeten we in dit proces meenemen?
  • Hoe geven we invulling aan onze missie, visie en strategie vanuit wie we zijn en onze sterktes?
  • Hoe stimuleren we ondernemerschap bij onze docenten?  Hierbij zal het doel van het ondernemerschap belangrijk zijn, met welk doel wil je ondernemerschap stimuleren?  Wat is het gewenste effect?
  • Ik wil de student centraal plaatsen in het leerproces. Welke organisatie dien ik hiervoor op te zetten?

Mijn loopbaan

Als natuurkundige startte mijn loopbaan ruim 20 jaar geleden bij de research afdeling van Philips.  Het was het begin van een loopbaan waar innovatie, pionieren, verandering en transitie vaste ingrediënten waren.  Ik heb er een brede expertise opgebouwd in verschillende domeinen en rollen nationaal en internationaal, gaande van  R&D, product development, marketing, en business development.  Wat ik uit die periode vooral meeneem is het belang van het creëren en (h)erkennen van (meer)waarde, resultaatgerichte en doelgerichte focus, innovatie als drijvende kracht, het belang van feedback geven en ontvangen om te groeien als professional, en vele toffe & warme contacten wereldwijd.

In 2014 zette ik de stap naar het hoger onderwijs als business developer voor zorginnovaties binnen het praktijkgericht onderzoek en later als unitmanager/leidinggevende van de Life Sciences Opleidingen (4 opleidingen) aan de Thomas More hogeschool. Momenteel ben ik als Business Development Coördinator verantwoordelijk voor het vormgeven en begeleiden van het proces rond valorisatie van kennis.

Zowel vanuit mijn rol als leidinggevende als vanuit mijn rol als business developer heb ik meerdere teams begeleid doorheen verandering en heb ik een diep inzicht verworven in de dynamieken, complexiteit en uitdagingen van het (hoger) onderwijs.  Als gecertificeerde organisatiecoach wil ik deze ervaringen en expertise blijvend inzetten om onderwijsorganisaties vanuit een holistische bril te coachen en te begeleiden in de richting die nodig is.


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief