Jan Royackers

Jan Royackers

Alle jongeren excellent onderwijs aanreiken, waarin ze van vrijheid en verantwoordelijkheid leren proeven. Hoe organiseren we dat? Hoe leven we dat voor? Dat bezielt me.

Wat me bezielt

In het jeugdwerk heb ik ontdekt dat het mij enorm boeit om jongeren te vormen en ondersteunen in het leren verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig kunnen zijn. Volgens mij is dat dé competentie die later van tel is. In het onderwijs – eerst als leerkracht Frans en later als leerlingbegeleider – vond ik het aanvankelijk wennen om te zien hoe fragmentarisch we naar jongeren kijken. Gaandeweg ontdekte ik hoe we breder kunnen kijken, en dat het een meerwaarde is om iedereen zo persoonlijk mogelijk te kunnen benaderen. Zo is mijn goesting ontstaan om breder dan de eigen lessen na te denken hoe we onderwijs kunnen organiseren in functie van dat gevoel van vrijheid én verantwoordelijkheid bij jongeren. En tegelijk: hoe we dat als directie en team ook zelf voorleven, hoe we (opnieuw) zuurstof en inspiratie binnenlaten en dat doorgeven aan onze leerlingen.

Mijn dada’s

Mijn ambitie: ervoor zorgen dat elke leerling excellent onderwijs krijgt op zijn of haar maat. Dat is een grote uitdaging want de diversiteit neemt toe en we moeten evidenties in twijfel beginnen trekken. Hoe we dat aanpakken is interessant voor zowel de klasvloer maar evengoed klasoverstijgend. We moeten dus schoolbreed zoeken naar inspiratie in binnen- en buitenland om die uitmuntendheid waar te maken.

Dat betekent dat we af moeten van het denken in functie van problemen, stoornissen en obstakels. Een jongere staat ergens op een punt in zijn evolutie en onderwijs moet telkens opnieuw ingrijpen op die punten, die jongere versterken in de stappen die hij of zij dan kan zetten.

Dat vertaal ik in boeiende thema’s zoals inzetten op flexibele leertrajecten en differentiatie, een zorgbeleid dat samenvalt met kwaliteitsbeleid voor élke leerling en een schoolbeleid dat excellentie nastreeft. Tegelijk vind ik het interessant om ook per kansengroep te bekijken wat de ondersteuningsnoden kunnen zijn en hoe deze structureel kunnen worden ingebouwd, bijvoorbeeld: wat hebben meertalige leerlingen, anderstalige nieuwkomers precies nodig? Hoe maken we onze leeromgevingen zo inclusief mogelijk?

Ik was verder deeltijds wetenschappelijk medewerker aan het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en onderzoekers aan UCLL Hogeschool. Daarbij vond ik het steeds boeiend om de brug te maken tussen onderzoek over bijvoorbeeld differentiatie en toegankelijkheid voor leerkrachten. Ik zet me graag in om zo’n onderzoeksthema om te zetten in bevatbare, visueel krachtige instrumenten en methodes voor leerkrachten.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Hoe zorgen we er op onze campus voor dat de overgang van lager naar secundair zo geleidelijk mogelijk verloopt?
  • Hoe kunnen wij als school elke leerling een uitdaging bieden op zijn/haar maat?
  • Hoe kunnen wij als school sterker inzetten op differentiatie, breed evalueren en/of co-teaching?
  • Hoe kunnen wij als school onze meertalige en (ex-)OKAN-leerlingen zo goed mogelijk omkaderen en warm onthalen?
  • Hoe stappen we over van een 2 x 6-systeem (6 jaar lager, 6 jaar secundair) naar 3 x 4, met 4 jaar tienerschool?
  • Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zelf mee aan het roer kunnen staan van hun eigen leerproces, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen, ook buiten de lessen?

Mijn loopbaan

Ik ben Master in de Romaanse talen (Frans en Spaans) en volgde een postgraduaat socio-emotionele leerlingenbegeleiding. Ik heb 9 jaar ervaring als leraar en was gedurende 6 jaar leerlingenbegeleider op een grote secundaire school. Als lid van de Pedagogische Raad leerde ik onderwijsthema’s te benaderen vanuit verschillende onderwijsniveaus: klasvloer, schoolbeleid, scholengroep … Via Masterclasses en bijkomende opleidingen verdiepte ik me in schoolbeleid, management en procesbegeleiding. Ik stond ook als vrijwilliger voor de klas in Rwanda. Die ervaring inspireert me nog elke dag om de veerkracht van jongeren aan te sterken.

 


Terug naar ons team

Recente berichten van
Jan Royackers

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be