Sara Van Dycke

Wat hebben leerkrachten, leerlingen en school nodig om krachtig onderwijs waar te maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze allemaal mooi op elkaar zijn afgestemd? Onderwijs is een complex gegeven met heel veel actoren die elkaar van binnenuit en van buitenaf beïnvloeden. Dit systeem wil ik graag als buitenstaander mee ontrafelen en versterken. 

In het onderwijs gaan gesprekken vaak over het ‘hoe’ en het ‘wat’, wat moeten leerlingen bereiken, hoe kunnen leerkrachten, docenten dat faciliteren? Wat moeten we DOEN? Onderwijs is voor mij in de eerste plaats een zaak van mensen, in een lerend systeem, met verschillende rollen. Misschien is de vraag dan eerder: wie mogen wij ZIJN? Elke mens, ongeacht zijn of haar rol, brengt heel wat binnen in dat onderwijssysteem, zowel een rugzak met levenservaringen, als dromen, gewoonten, drijfveren, gevoeligheden, …

Al die mensen ‘goed in hun vel’ krijgen, in verbinding met elkaar en tegelijkertijd uitdagen om uit hun comfortzone te gaan en te groeien, dat is volgens mij waar ‘the magic happens’.

Als leerkracht en als lerarenopleider merk ik dat er zoveel potentieel en goesting zit bij zowel directies, leerkrachten, teams, ja zelfs bij ouders. We willen allemaal hetzelfde. Toch bereiken we elkaar niet altijd op de manier waarop we dat zouden willen. Er is meer verbinding nodig om cocreatief onderwijs te ontwerpen en organiseren.

Deze skills kan je leren, verbinding maken, luisteren, kijken, je eigen grenzen aanvoelen en beschermen. Ik gebruik hiervoor vaak de principes van verbindende communicatie of verbindend coachen in het bewerkstelligen van positieve werkrelaties. In het werken met kinderen of jongeren verwijs ik vaak naar de principes van de nieuwe autoriteit. Niet als holle theoretische modellen, maar als een houvast met twee voeten op de grond.

Aan de kant van de leerlingenpopulatie kan je niet anders dan constateren dat er heel wat leerlingen zijn die om heel uiteenlopende redenen een uitdaging vormen voor de manier waarop we vandaag onderwijs organiseren. Als leerkracht en school word je uitgenodigd om jezelf, je aanpak, je organisatie onder de loep te nemen. Hoe ga je om met leerlingen die traumatische ervaringen hebben opgelopen, wat als leerlingen psychische problemen hebben, welke positie neem je als school in tav gender, maar ook wat met klimaatspijbelaars of jonge mantelzorgers?

Doorheen mijn loopbaan is het muzische en dan vooral het theater ook een rode draad. Voor mij zijn de muzische talen een uitstekende manier om verbindingen te leggen met jezelf, de ander en de steeds veranderende pluriforme buitenwereld. Als dramadocent stimuleer ik jongeren om hiermee aan de slag te gaan, maar ook in mijn onderwijs- of communicatietrainingen gebruik ik formats uit bv improvisatietheater om vaardigheden te trainen.

Ik coach al jaren groepen mensen en individuen van verschillende leeftijden in lerende contexten. Essentieel hierbij is volgens mij om even stoppen, tot rust komen, veiligheid creëren en verbinding maken om dan nieuwsgierig onderzoekend samen oplossingen en alternatieven te ontwikkelen.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Welke leerkracht wil ik zijn? Hoe verhoud ik me als startende leerkracht tov de ‘anciens’ en vice versa. Hoe kunnen we stilstaan bij wie wij als school en leerkrachten willen zijn, elkaar verder leren kennen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
  • Hoe kunnen we ons team versterken om elkaar te ondersteunen en onze doelen te bereiken?
  • Hoe kunnen we coaching vaardigheden inzetten om onze collega’s, leerlingen, studenten te ondersteunen?
  • Hoe communiceren we met ouders en hoe worden zij volwaardige partners?
  • Hoe gaan we – als team- om met gedrag van leerlingen dat we lastig vinden? Hoe geven we ruimte voor eigenaarschap zonder onze gevoel van controle te verliezen? Hoe positioneren we ons als leerkracht tov die mondige jongeren en hun ouders?
  • Hoe gaan we om met de psychische, sociale en emotionele problemen waar onze leerlingen mee worstelen?
  • Hoe zetten we dramatische werkvormen in om verbinding te creëren in pluriforme leerlingengroepen?

 

Mijn loopbaan:

Ik volgde de opleidingen leerkracht lager onderwijs en master in de educatieve studies. Eerst werkte ik 9 jaar met kinderen in een lagere school, waarna ik opnieuw ging studeren om daarna ondertussen 9 jaar als lerarenopleider (eerst in een CVO, nu in een hogeschool) les te geven en zowel volwassenen als adolescenten te begeleiden en coachen in hun leraarschap. Buiten het onderwijs ben ik nog werkzaam als trainer/consulent voor toerisme Vlaanderen.

Als ik niet aan het werken ben hou ik ervan om de wereld te ontdekken, kunst en cultuur op te snuiven, theater te maken of om met mijn gezin de natuur in te trekken.

 


Terug naar ons team

Recente berichten van
Sara Van Dycke

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief