Saskia Vandeputte

Saskia Vandeputte

Er zitten gouden eieren verstopt in elke school. Ik heb als Schoolmaker de eer en het genoegen om die naar boven te halen.

 

Wat me bezielt

Onlangs hoorde ik een uitspraak die me frappeerde: ‘ondanks mijn onderwijs heb ik toch iets geleerd, iets bereikt en mijn talent ontdekt’. Zo’n uitspraak is een wake-up call voor onze samenleving. Ik ga voor een onderwijs waarover mensen zeggen, ‘dankzij mijn schoolloopbaan heb ik bereikt wat ik wou, heb ik mijn kwaliteiten en talenten ontdekt, ben ik ontzettend veel te weten gekomen’. Onderwijs als kracht, dus.

Net daarom ben ik zo begeesterd door ‘leren’ en ‘leerprocessen’. Hoe ontwerpen we zo’n proces? Wat werkt daarin en wat niet? Wat maakt van een kringgesprek een goed kringgesprek? Wanneer is een school écht een lerende organisatie? Hoe bekomen we het leereffect dat we willen? Het leerproces van micro- tot macroniveau, en ook de onderlinge verbindingen, dat is voor mij de rode draad van mijn begeleidingen. Iedereen aan het leren!

Mijn dada’s

Als begeleider wil ik scholen versterken in omgaan met diversiteit, met de visie en inzichten van Steunpunt Diversiteit & Leren als vertrekpunt. Het blijft me boeien om dat heel breed aan te pakken, zowel de didactische toepassing in de klas als hoe we in een schoolteam met elkaar omgaan. Hoe we de dialoog in plaats van de discussie kunnen aangaan.

Scholen willen leren omgaan met verschillen en gelijkenissen, met hun leerlingen en in hun team. Dat is geen evidente oefening. Dat betekent de laarzen aantrekken en met kleine stappen door het onbekende waden. Want een schoolcontext in verandering kan snel pittige uitdagingen opleveren.  Het wordt snel heel groots en emotioneel. Dan probeer ik met kleine ingrepen het veranderingsproces aan te blazen: pak het didactisch even anders aan in je klas, probeer met een coöperatieve werkvorm de betrokkenheid op een personeelsvergadering te verhogen, varieer in je communicatie met elkaar of met ouders. Kijk wat het effect is, waar je naartoe wilt en zet vandaaruit een volgend stapje.

Die subtiele veranderingen kunnen grote dingen in beweging krijgen. Zo ontstaan kleine succeservaringen waardoor mensen opnieuw energie krijgen. Ik probeer zichtbaar te maken wat ze precies aan het leren zijn: iemand had nog nooit echt deelgenomen aan een gesprek en voelde zich nu wel sterk genoeg om zich uit te spreken. Of: sinds het team de personeelsvergadering anders aanpakte, bleken er leerkrachten te zijn die in hun klas een bepaalde praktijk al jaren toepasten, waar niemand van wist. Of werd er al meer vakoverschrijdend lesgegeven dan gedacht. Dat zijn krachtige momenten. Mensen doen al veel goeie dingen. Er zitten gouden eieren verstopt in elke school. En ik heb de eer en het genoegen die naar boven te halen.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • De diversiteit in onze klassen nemen toe. Nu zien we dat nog te vaak als probleem. Hoe kunnen we beter differentiëren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingevaluatie motiverend werkt? En dat onze leerlingen er meer van leren?
  • Scholen begeleiden als externe is bij momenten een pittige uitdaging. De verwachtingen liggen hoog, de tijd is krap, de leercultuur lang niet altijd optimaal. Hoe haal ik het meest uit mijn rol als (pedagogisch) begeleider of ondersteuner?
  • Wij willen onze lessen anders aanpakken en onze school anders organiseren. We denken aan flexibele leertrajecten, projectwerking, graadsklassen, niveaugroepen, … Waar houden we best rekening  mee?
  • Het ontbreekt ons aan gedeelde pedagogische visie. Er zijn veel waardevolle initatieven, maar er zit geen lijn in die we samen uitdragen. Waar beginnen we?
  • We trekken als directie te veel alleen aan de kar. Hoe krijgen we de collega’s mee aan het stuur?
  • Onze opleiding zit nog te veel in de jaren ’90. Hoe ontwerpen en realiseren we een toekomstgerichte opleiding op een duurzame manier?

Mijn loopbaan

Ik studeerde onderwijskunde aan de VUB en behaalde er mijn diploma van de specifieke lerarenopleiding. Aan de start van mijn loopbaan, leerde ik als vormingswerker ‘leerlingparticipatie’ bij de Vlaamse Scholierenkoepel ik de grote variëteit aan secundaire scholen kennen. Bij Art de Co en Steunpunt Diversiteit & Leren bouwde ik ervaring op als vormingswerker en procesbegeleider. Werken met groepen, dat kreeg ik vooral in de vingers dankzij mijn tien jaar als instructeur in het jeugdwerk (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). Als supervisor in de specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen stel ik – als critical friend – de juiste vragen om studenten uit te dagen in hun professionele groei.


Terug naar ons team

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

"Vaak vergeten we daardoor waarom we leraar zijn geworden, waar onze echte goesting zit om samen met die groep leerlingen op weg te gaan. We willen voor iedereen goed doen, alles uit de kast halen om alle leerlingen erbij te houden."

Volg deze sessie: https://buff.ly/2VQHTjR

"Intervisie is pittig werk. Zowel voor de casusinbrenger als voor de deelnemers. Het vraagt aandacht, openheid en vertrouwen."

In deze blog delen Liesbeth en @SaskiaVDP hun lessons learned voor online intervisie. https://buff.ly/2NxRho0

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be