Dynamisch ideeën verzamelen


Dynamisch ideeën verzamelenOmschrijving

Een cocreatieve methode om gespreksthema’s op een gestructureerde manier uit een groep te laten komen. Helpt zowel bij het formuleren van uitdagingen als bij het bedenken van oplossingen.

Werkwijze

Iedere deelnemer noteert bij aanvang drie (of meer) gesprekspunten rond een bepaald thema. Naargelang de fase in het verandertraject of de organisatieontwikkeling zal die kwestie eerder gaan over uitdagingen dan wel over mogelijke oplossingen. Na de individuele fase somt iedereen de zijn/haar voorstel voor gesprekspunten op in een plenaire bijeenkomst. De moderator noteert ze in kernwoorden op flap of bord. Indien mogelijk en nuttig worden de ideeën thematisch geclusterd. Vervolgens vraag je om de thema’s te turven: naargelang hun inschatting van belangrijkheid laat je deelnemers 1, 2 of 3 streepjes zetten bij de thema’s die op bord staan.

Daarna voer je in kleine werkgroepen een verdiepend gesprek over de belangrijkste thema’s. Eventueel hanteer je daarvoor een Worldcafé. Je kan de sessie al dan niet afsluiten met een plenaire afronding met bespreking van de belangrijkste conclusies.

Sterke punten

  • Je verzamelt veel informatie op korte tijd.
  • Tijdens de gesprekken in subgroepen worden enkel die thema’s besproken die door alle deelnemers als prioritair worden beschouwd.
  • Doordat iedereen individueel informatie binnenbrengt, komen ook minder mondige mensen aan bod. Hetzelfde geldt voor de fase waarin je in kleine werkgroepen aan de slag gaat.
  • Het draagvlak voor verdere besluitvorming neemt toe (op voorwaarde natuurlijk dat er wordt verder gebouwd op de aangereikte ideeën).

Aandachtspunten/tips

  • Gesprekspunten benoemen kan je ook door duo’s of trio’s laten doen. Dit maakt de methode nog laagdrempeliger en is ook gewoon handig bij groepen groter dan 15 deelnemers.
  • Gesprekspunten op post-its laten schrijven (1 gesprekspunt per post-it) vergemakkelijkt het verzamelen en clusteren van de bedachte gesprekspunten.
  • Je kan het proces in de groep verkorten door gesprekspunten vooraf te laten benoemen via een online brainstormapplicatie.
  • Zorg voor opvolging en terugkoppeling tijdens het verdere verloop van het proces.
  • Heldere communicatie over de plaats in een traject, een enthousiasmerende facilitator, een duidelijke instructie, installeren van interactieregels …

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief