Focusgroep


FocusgroepOmschrijving

De Focusgroep is een cocreatieve methode om een grondig groepsgesprek te voeren met specifieke stakeholders over een bepaald thema: de focus van het gesprek. Je selecteert de deelnemers in functie van wat aan de orde is. Door de geringe omvang van de groep (8 à 15 personen) krijgt elke deelnemer de kans om een bijdrage te leveren aan het gesprek. In een eerste fase ontvangen de deelnemers de nodige informatie over het thema. De focusgroep is geschikt voor

 • een eerste verkenning
 • een dieper inzicht
 • creatieve ideeën rond het thema

Sterke punten

 • Flexibel, eenvoudig en laagdrempelig
 • De wortels van een uitdaging raken blootgelegd, m.i.v. de gedachten en gevoelens van de deelnemers, hun achterliggende motieven, noden en behoeften
 • Iedere deelnemer kan een bijdrage leveren (mits je daar als facilitator oog voor hebt)
 • Op korte tijd krijg je veel informatie
 • Verschillende perspectieven op het thema raken in het gesprek verbonden. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe creatieve of meer gedeelde perspectieven
 • Het gesprek vindt plaats in een veilige omgeving
 • De Focusgroep is eveneens geschikt om een groter draagvlak voor verandering te creëren of af te toetsen

Aandachtspunten/tips

 • Denk vooraf goed na over de keuze van je stakeholders
 • Maak een weloverwogen keuze tussen een eerder heterogene groep stakeholders of een eerder homogene groep stakeholders. Expliciteer vooraf zo helder mogelijk de bedoeling van de bijeenkomst en schets vooraf ook in welk traject de Focusgroep past.
 • Herneem deze info bij de start van het gesprek en geef eventueel nog meer contextinformatie.
 • Verifieer de intentie en de context van de Focusgroep
 • Geef vooraf niet te veel info op papier. Niet iedereen zal die immers (even grondig) doornemen, zodat het risico bestaat dat de ‘startpositie’ van de deelnemers erg verschillend is.
 • Bevorder het vertrouwen met een open en informele (communicatie)sfeer
 • Zorg voor een bekwame facilitator-moderator die erop toeziet op actieve participatie door alle deelnemers, die interactie garandeert, spreektijden kan inkorten …
 • Schakel ook iemand in die notuleert of maak een geluidsopname.
 • Tracht ervoor te zorgen dat je de individuele opvattingen van de deelnemers boven tafel krijgt, omzeil ‘groepsdenken’.
 • Maak de groepen niet te groot. Hoe groter de groep, hoe beperkter de diepgang van het gesprek.
 • Wanneer je met meerdere verschillend samengestelde focusgroepen werkt, vergroot je het informatiegehalte en verhoog je haar validiteit.
 • Iedere mening is even waardenvol: er is geen juist of fout.
 • Besteed voldoende tijd aan de voorbereiding van vragen. Ze moeten uitnodigen om informatie te delen of ideeën te genereren. Verifieer hun helderheid bij een collega, opdrachtgever of te betrekken stakeholder.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief