Coaching

‘Coachend leidinggeven richting grotere zelfsturing van teams. Hoe doe je dat?’

Ervoor zorgen dat de teams waaraan je leiding geeft meer en meer zelforganiserend of zelfsturend worden, is een ontwikkelingsproces dat tijd vraagt en geen zaak van het toepassen van theoretische modellen of enkel het verwerven van vaardigheden. Vaak wordt aangenomen dat de inbreng van een leidinggevende hierdoor geminimaliseerd wordt. We zouden liever zeggen dat de rol en de invulling wijzigt. We spreken van ‘sturen aan zelfsturing’ geven. Om op een effectieve manier leiding te geven aan zelfsturende teams zal de leidinggevende veel meer moeten evolueren naar de rol van coach, inspirator en motivator van haar/zijn team.

Dat vergt van een leidinggevende zelf een stevig ontwikkelingsproces.  Kennis, competenties en vaardigheden – de buitenkant van leiderschap – is slechts één kant van het verhaal en kunnen eenvoudiger worden geleerd, getraind en verworven. De andere kant – de binnenkant – speelt zich op een intern niveau af: hoe de leidinggevende betekenis geeft aan de wereld vanuit waarden en overtuigingen, de mentale modellen die hij/zij gebruikt in denken en doen, kortom, het interne kompas van de leidinggevende.

Om effectief en met impact leiding te geven aan zelfsturing, dien je continu te oefenen en zowel de buitenkant als de binnenkant van je leiderschap te ontwikkelen. 

Tijdens deze opleiding focussen we op beide aspecten. Vanaf het allereerste moment passen we ook graag toe wat we voorstaan. Zelfsturing houdt in dat mensen verantwoordelijkheid opnemen voor hoe ze leren, werken en samenwerken. 

“Wanneer je van A naar B wil gaan, begin dan met B te doen.”

We vertrekken hierbij altijd vanuit de eigen praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen van de deelnemende leidinggevenden. Geen droge theorie maar herkenbare en onmiddellijk toepasbare oefeningen en tools.

Doelen

Na het volgen van deze vorming gaan de deelnemers naar huis met doorleefde inzichten over coachend leidinggeven en een set tools om direct mee aan de slag te gaan in hun schoolteams. Ze krijgen eveneens enkele praktijkopdrachten mee die tijdens het terugkom-moment d.m.v. een intervisiemethodiek samen besproken worden zodat het geleerde verder verankerd wordt.

Gedetailleerd programma

  • Via oefeningen in kleinere groepjes oefenen we op coachende comptenties en vaardigheden. 
  • Via observatie en ervaringsgerichte oefeningen komen we tot doorleefde inzichten.
  • We laten licht schijnen op eenieders ‘binnenkant’ om vandaaruit praktijken te ontwikkelen voor een impactvollere ‘buitenkant’ van leiderschap.
  • We reiken ook bruikbare modellen en kennis over coachend leidinggeven aan waar dit relevant en dienend is.

Duur

1 volledige dag (2 dagdelen) met fysieke bijeenkomst aangevuld met een halve dag (1 dagdeel) intervisie (fysiek of online)

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be