Evalueren

Gesprekstechnieken bij evaluatie- en functioneringsgesprekken

In het nieuwe decreet rond functionerings- en evaluatiegesprekken wordt de focus voor wat de rol van de directie als evaluator betreft sterk ingezet op informele coachende vaardigheden. Hierdoor worden vaardigheden rond gesprekstechnieken belangrijk. In deze opleiding zetten we de basis rond het wettelijke kader als opstap naar concrete tips & tricks om (moeilijke) gesprekken te voeren.

Doelen

 • De deelnemers krijgen een wettelijk kader aangereikt rond functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • De deelnemers krijgen kaders aangereikt rond functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • De deelnemers kunnen de aangereikte kaders integreren in de manier waarop ze evaluatie- en functioneringsgesprekken vorm geven en voeren.
 • De deelnemers kunnen de gesprekstechnieken en concrete handvatten toepassen in hun taken en bevoegdheden als schoolleider en binnen evaluatie- en functioneringsgesprekken.
 • De deelnemers kunnen de concrete handvatten verder ontwikkelen en gebruiken hiertoe een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Gedetailleerd programma

 • De deelnemers krijgen een kader rond de juridische kant van evaluatie- en functioneringsgesprekken.
 • De deelnemers krijgen een kader rond gesprekstechnieken, coaching en geweldloze communicatie.
 • De deelnemers krijgen een kader rond conflictstijlen en -hantering.
 • De deelnemers reflecteren over hun gespreksstijl en conflictstijl.
 • De deelnemers krijgen concrete handvatten voor het voeren van moeilijke gesprekken en vertrekken hierbij vanuit hun persoonlijke leervragen.
 • De deelnemers oefenen hun vaardigheden aan de hand van rollenspelen.
 • De deelnemers maken kennis met het concept van een persoonlijk ontwikkelingsplan en hanteren dit als werkinstrument.

Deze vorming bestaat uit een 2 dagdelen ( = 1 volledige dag). Vanuit de vaardigheden die zullen worden aangereikt en het persoonlijk ontwikkelingsplan dat zal worden opgesteld zijn de deelnemers na deze dag in staat om het eigenaarschap over hun groeiproces zelf op te nemen. Indien dit gewenst zou zijn bestaat er niettemin een mogelijkheid om deze vorming in een (individueel) vervolgtraject verder te zetten. De opleiding kan indien dit de voorkeur draagt ook gespreid ( 2x 1 dagdeel) gegeven worden.

Duur

2 dagdelen

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Aanvraagformulier

 • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be