Samen school maken met KABOT!

KabotDe scholengroep KaBOT wordt gevormd door bruisende scholen in Tessenderlo. De nadruk ligt er in eerste instantie op het leren van… leraren. De school wordt zo vormgegeven dat leerkrachten tot meer dan 60 professionaliseringsmomenten per schooljaar per leerkracht aangeboden krijgen. Daarvan vindt 90% tijdens de schooluren plaats.
Het legt de school geen windeieren. Uit de resultaten van de Interdiocesane Proeven (IDP) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat de leerlingen van het 4e en 6e leerjaar jaar na jaar beter scoren. Leerkrachten zetten de laatste jaren dan ook gerichter in op effectieve didactiek, ze differentiëren waar dat relevant is en zetten van jongs af aan in op executieve functies van hun leerlingen.

Samen met Schoolmakers biedt KABOT inkijk in haar manier van werken tijdens boeiende studiedagen.
Ontdek hier het boeiende aanbod dat bestaat uit tweedaagse opleidingen, avondsessies en “Gluren bij de buren”-sessies waarbij je op klasbezoek kan. Je kan onderaan de pagina inschrijven voor deze sessies.

Vraag je liever een sessie op maat van jouw school aan waarbij je met het team op bezoek komt in Tessenderlo of, kies je toch liever een digitale vorming? en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Beleid

Scholen anders organiseren in de praktijk

Tweedaagse focus op leer- en organisatiemodel

Tijdstip: 3 oktober 2023 en 17 november 2023 (telkens van 9u30 tot 15u30 | Locatie = Tessenderlo) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Herneming op 1 februari en 21 maart 2024 (telkens van 9u30 tot 15u30 | Locatie = Brugge) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Herneming op 26 april 2024 en 24 mei 2024 (telkens van 9u30 tot 15u30 | Locatie = Brugge)
Locatie: KaBOT, Tessenderlo (3 oktober 2023 en 17 november)
Brugge (1 februari en 21 maart 2024)
Brugge (26 april 2024 en 24 mei 2024)
Prijs: 320 EUR per deelnemer voor 2 dagen

Na een zoektocht naar de essentie van onderwijs en naar kansen en verbinding binnen de Scholengemeenschap KaBOT gooide deze scholengemeenschap vier jaar geleden het roer om en werd er afgestapt van enkele evidente tradities in het onderwijs.

Een nieuwe organisatiestructuur werd geïnstalleerd met nieuwe rollen om de missie van KaBOT te dienen, namelijk: Via het leren van de leer-kracht het leren van het kind versterken.

Een heroriëntering van rollen en mandaten kreeg vorm door het verduidelijken van competenties en takenopdrachten, het verfijnen van verantwoordelijkheden, het installeren van een intern epertise- en ondersteuningsteam en het vastzetten van communicatielijnen.

De samenwerking werd stevig verankerd door de uitbouw van een gestructureerde overlegstructuur.

Dit alles was de start van een ontwikkelingsgerichte, lerende organisatie waarin het leren van de leerling versterkt wordt door het leren van de leerkracht.

Concreet

Binnen de scholen leren leerlingen en leerkrachten verbonden in kleinschalige leergroepen van 4 à 8 klassen.

Elke leergroep heeft een eigen leergroepverantwoordelijke. Via begeleiding en teamontwikkeling evolueren leergroepen op eigen tempo naar steeds meer eigenaarschap over hun onderwijspraktijk. We verbinden in onze leergroepen de leerkrachten (en indien zinvol en relevant de kinderen) over het jaarklassensysteem heen.

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en autonomie worden steeds meer vanop de klasvloer gestimuleerd, in beslissingen en uitvoering. Dit alles binnen een duidelijk afgebakend kader en steeds met onze sobere, maar kraakhelder visie voor ogen.

De functie van directeur werd toegespitst op ‘directeur schoolorganisatie’, waardoor de job terug leefbaarder werd. Het zwaartepunt ligt bij de autonome leergroepen en leergroepverantwoordelijken, zowel in beslissingen als in uitvoering. Zo ontstaat meer tijd voor de schooldirecteur om te focussen op de schoolorganisatie.

De directeur schoolorganisatie faciliteert een vlotte dagelijkse organisatie, zorgt voor verbinding tussen de leergroepen van zijn school en volgt de uitvoering van de processen op.

Op het niveau van de scholengemeenschap werd een ondersteuningsteam/expertiseteam uitgebouwd, dat heel wat taken opvangt en garant staat voor kwalitatieve ondersteuning van processen op vlak van personeel, pedagogie en didactiek, logistiek, administratie en media. En sinds dit schooljaar ook een GOK+, die de toenemende draagkrachtoverschrijdende zorgvragen opvangt, wat de leerkrachten meer mentale ruimte geeft om bezig te zijn met de kerntaak, lesgeven. Interactie staat bij dit alles centraal, waardoor gedeeld leiderschap kan ontwikkelen in alle geledingen van onze lerende organisatie.

Er worden structureel kansen tot samenwerken gecreëerd door

 • wekelijks 2 uur werkoverleg tijdens de schooluren per leerjaar
 • maandelijkse leergroepvergadering van maximum 10 leerkrachten
 • tweewekelijkse opvolggesprekken met elke leerkracht apart
 • beleidsteam met directeur en leergroepverantwoordelijken tijdens de schooluren
 • ontwikkeldagen die volledig in het teken staan van de didactische focus

Via gedeeld leiderschap bevorderen we de autonomie, relatie en dynamiek in de zelfsturende leergroepen. Met oog voor inhoud en activiteit die er echt toe doet en waardoor kinderen kunnen floreren.

We toetsen beslissingen altijd kwalitatief af aan onze visie, het verhaal van KaBOT. Acties waar leerkrachten veel tijd en energie in stoppen maar waar kinderen niet beter van worden stellen we in vraag en flikkeren we er graag uit! Zo ontstaat meer en meer Rust en Ruimte voor kind en leerkracht, waardoor de focus kan gelegd worden op onze 5 prioritiaire processen: focus, team, kind, leerkracht en planning.

We realiseren dit op de klasvloer met ‘de vitamines voor groei’ (het ABC-motivatiemodel) en zetten dus sterk in op Autonomie in het leerproces, het smeden van Banden met elkaar en het ontwikkelen van de Competenties (differentiëren en floreren).
Dit model hanteren we voor kind en leerkracht als motor voor onze lerende organisatie.

Lerend netwerk ‘Scholen anders organiseren in de praktijk’

Enkel deelnemers die de vorming ‘Scholen anders organiseren in de praktijk’ volgden bij KaBOT kunnen inschrijven voor dit lerend netwerk.

Tijdstip: 18 januari 2024 en tweede dag in onderling overleg (telkens van 9.30 uur tot 15 uur) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 275 EUR per deelnemer voor 2 dagen

Enkel deelnemers die de vorming ‘Scholen anders organiseren in de praktijk’ volgden bij KaBOT kunnen inschrijven voor dit lerend netwerk. Je kan de sessie zowel online, in Tessenderlo of ergens ten lande gevolgd hebben om te kunnen deelnemen.

We steken twee dagen de koppen bij mekaar, beluisteren en inspireren elkaar vanuit de eigen ervaringen in de school. We bespreken de stappen die je zette of in de toekomst wil zetten rond een nieuwe schoolorganisatie. Je knelpunten, vragen, bezorgdheden én successen kunnen uitvoering bekeken en doorgesproken worden vanuit verschillende invalshoeken.

Deze samenkomsten zorgen ervoor dat je extra gesterkt wordt om door te zetten in die noodzakelijke ontwikkelingen. Je zal nieuwe inzichten en verfrissende ideeën opdoen en vooral gelijkgestemden ontmoeten.

Dit alles wordt aan elkaar gelijmd en gevoed door Ludo Heylen, oud-directeur CEGO en auteur van vele publicaties over onderwijs.

Een aanrader voor de onderwijspioniers!

Kleuteronderwijs

Zelfsturing/executieve functies in een rijke leeromgeving

Tweedaagse vorming met klasbezoeken

Tijdstip: 20 oktober 2023 en 26 januari 2024 (telkens van 9u tot 15u) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 320 EUR (incl. BTW) per deelnemer voor 2 dagen.

Hoe zorg je ervoor dat een kind in ontwikkeling is én blijft?
Dat elk kind een plek heeft waar het zich thuis voelt,
een plek die hun honger naar leren én ontwikkelen prikkelt op hun eigen tempo en binnen hun eigen kunnen?

Tijdens deze vorming worden alle tools aangereikt waarmee je zelf op weg kan in je eigen klas of school. We zetten daarnaast onze klasdeuren open om de concrete aanpak in de klas te tonen.

Een rijke leeromgeving bestaat uit 2 belangrijke pijlers: rijk basismilieu en een verrijkend basisaanbod.
Beide pijlers staan niet los van elkaar maar vloeien in elkaar over en beïnvloeden elkaar.

Het aanbieden van een rijke leeromgeving versterkt de autonomie van kleuters.
Door hierop in te zetten stijgt de betrokkenheid en de ontwikkeling bij elke kleuter.

Daarnaast leggen we ook de focus op het stimuleren van zelfsturing binnen dit rijk aanbod.

Kinderen met een goed ontwikkelde zelfsturing kunnen beter vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, activiteiten tot een goed einde brengen, langere tijd geconcentreerd blijven en zich minder laten afleiden door allerlei prikkels.

Daardoor krijg je als leerkracht meer tijd om mee te spelen, te observeren, het aanbod te verrijken en taalimpulsen te geven.

Redenen genoeg om in te zetten op een rijke basismilieu, met gelukkige en zelfgestuurde kleuters. Waar leren & ontwikkelen vanuit leerplandoelen én de interesses van kleuters centraal staat.

Avondsessies: focus op rijke leeromgeving

Tijdstip: 3 oktober 2023, van 16u tot 18u INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 80 EUR per deelnemer

Hoe zorg je ervoor dat een kind in ontwikkeling is én blijft?
Dat elk kind een plek heeft waar het zich thuis voelt,
een plek die hun honger naar leren én ontwikkelen prikkelt op hun eigen tempo en binnen hun eigen kunnen?

Tijdens deze 2 uur durende vorming dompelen we jullie onder in het belang van een rijke leeromgeving.
“Wat houdt dit precies in en hoe zet je kleuters aan tot leren zonder steeds te moeten sturen?

Het aanbieden van een rijke leeromgeving versterkt de autonomie van kleuters.
Door hierop in te zetten stijgt de betrokkenheid en de ontwikkeling bij elke kleuter.

Met concreet beeldmateriaal, ideeën en tips uit onze eigen kleuterklassen ga je naar huis met een goedgevulde rugzak.

Gluren bij de buren

Klasbezoeken: zelfsturing in een rijke leeromgeving

Tijdstip: 23 februari 2024 (van 8u tot 12u) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 320 EUR voor 3 deelnemers van eenzelfde school

Concrete praktijkvoorbeelden geven vaak net dat tikkeltje meer inspiratie.
Daarom zetten wij graag de deuren open om jullie te verwelkomen in onze kleuterklassen.
Op deze manier kunnen jullie een rijke leeromgeving met de focus op zelfsturing beleven en ontdekken.
We creëren tevens de mogelijkheid om met de klasleerkrachten in gesprek te gaan.
Je kan met eigen ogen zien hoe we dit aanpakken, hoe we leren met vallen en opstaan, hoe we (samen met de kleuters) op ontdekking gaan om zo hetzelfde doel na te streven: gelukkige en betrokken kleuters die zich ten volle kunnen ontplooien in een rijke en veilige leeromgeving.
Wees welkom!

Lager onderwijs

Binnenklasdifferentiatie – Sporenbeleid, contractwerk en de lat juist leggen

Tweedaagse vorming met klasbezoeken

Tijdstip: 19 januari 2024 (9u tot 14u30) en 23 februari 2024 (8u tot 12u30) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 320 EUR per deelnemer voor 2 dagen

Leercentrum en scholengemeenschap KaBOT in Tessenderlo geeft inkijk in haar gedifferentieerde werking.

De cursus gaat door in de school zelf en wordt gegeven door expert-leerkrachten die dagelijks in de praktijk staan. Op die manier kan je de concrete uitwerking horen en zien. Zowel in de toelichtingen als tijdens de observaties in de klassen. Je kan daarnaast ook zien hoe onze scholen heel kritisch met de invulboeken aan de slag zijn gegaan.

Je wordt dus meegenomen in een differentiatie-bad. Alles wordt tot in detail toegelicht. Nog dezelfde dag kan je de praktijk bekijken in alle leerjaren van de lagere school. Je kan daarbij uitvoerig in gesprek met de leerkrachten van de school.

Sporenwerking, contractwerk, vrije werktijd en stille werktijd, rust in klasorganisatie, snelle feedback en doelgericht verbeteren. Zelfsturing, sociale vaardigheden, structuur en duidelijkheid,… We bekijken het hele pakket.

Twee vliegen in één klap! Na deze studie-kijkdag kan je onmiddellijk zelf aan de slag in je klas met alle aangeboden tips, ideeën en werkvormen.

Een kleine greep uit de inhouden:

 • Hoe eenvoudig starten met differentiëren tijdens wiskunde en taallessen? Vanaf het 1ste leerjaar tot de 6de klas!
 • Hoe zinvolle en doelgerichte instructies geven en tegelijkertijd een stevige feedbackcultuur installeren?
 • Hoe systemen toepassen om kinderen meer zelfstandig en zelfgestuurd te laten werken?
 • Hoe eigenaarschap van kinderen vergroten en de sociale vaardigheden aanscherpen?
 • Hoe begin je met dagcontracten én weekcontracten?
 • Hoe werk je efficiënt met homogene –en heterogene groepen?
 • Hoe win je tijd in je klas, zorg je voor meer leerwinst én krijg je als leerkracht méér controle over het jaarplan?

Maar ook:

 • We bekijken heel gedetailleerd waar de werkdruk en stress voor kinderen en leerkrachten zit.
 • We bieden zeer concrete oplossingen om zinvoller en doelgerichter om te gaan met de invulboeken voor rekenen en taal.
 • We leren invulboeken te hanteren als hulpmiddelen ifv de ontwikkeling van kinderen en vergelijken essentiële leerstof met de leerplannen en eindtermen.

Avondsessie differentiatie

Tijdstip: 3 oktober 2023 (16u tot 18u) INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 80 EUR per deelnemer

Ben je geïnteresseerd in het differentiatieverhaal, maar lukt het je niet om de tweedaagse vorming te volgen?

Dan is deze avondsessie misschien een mooi alternatief.

In een meer compacte vorm geven we je inkijk in de sporenwerking, contractwerk, vrije werktijd en stille werktijd, rust in klasorganisatie, snelle feedback en doelgericht verbeteren. Zelfsturing, sociale vaardigheden, structuur en duidelijkheid,…

Na deze avondsessie heb je alvast een aantal tips, ideeën en werkvormen in de rugzak om aan de slag te gaan in je eigen klas.

Gluren bij de buren

Klasbezoeken binnenklasdifferentiatie

Tijdstip: 8 maart 2024 (van 8u tot 12u)
Locatie: KaBOT, Tessenderlo
Prijs: 320 EUR voor 3 deelnemers van eenzelfde school

Datum: 8.03.2024 (van 8 uur tot 12 uur)

Scholengemeenschap KaBOT zet de deuren open in één van zijn scholen in Tessenderlo.

De focus ligt op het klasbezoek tijdens gedifferentieerd lessen. Voor het bezoek is er een korte maar duidelijke kadering en nadien volgt een nagesprek met de directies, de leerkrachten en leergroepverantwoordelijken. Ook tijdens het bezoek zijn de leerkrachten aanspreekbaar om te antwoorden op je vragen en bezorgdheden.

Je kan uitgebreid en in detail gaan kijken hoe men:

 • kritisch met invulboeken omgaat voor wiskunde (schrappen en aanvullen)
 • differentieert in sporen
 • met contracten aan de slag gaat
 • vanuit het leerplan sobere en doelgerichte oefeningen aanbiedt
 • de klas organiseert met vaste structuren
 • met miniklasjes werkt
 • kinderen uitdaagt maar ook basisleerstof stevig herhaalt
 • met zelfcorrecties werkt
 • snel en doelgericht feedback geeft
 • en nog zoveel meer…

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be