Samen school maken met KABOT!

KabotDe scholengroep KaBOT wordt gevormd door bruisende scholen in Tessenderlo. De nadruk ligt er in eerste instantie op het leren van… leraren. De school wordt zo vormgegeven dat leerkrachten tot meer dan 60 professionaliseringsmomenten per schooljaar per leerkracht aangeboden krijgen. Daarvan vindt 90% tijdens de schooluren plaats.
Het legt de school geen windeieren. Uit de resultaten van de Interdiocesane Proeven (IDP) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat de leerlingen van het 4e en 6e leerjaar jaar na jaar beter scoren. Leerkrachten zetten de laatste jaren dan ook gerichter in op effectieve didactiek, ze differentiëren waar dat relevant is en zetten van jongs af aan in op executieve functies van hun leerlingen.

Samen met Schoolmakers biedt KABOT inkijk in haar manier van werken tijdens boeiende studiedagen.
Ontdek hier het boeiende aanbod dat bestaat uit tweedaagse opleidingen, avondsessies en “Gluren bij de buren”-sessies waarbij je op klasbezoek kan. Je kan onderaan de pagina inschrijven voor deze sessies.

Vraag je liever een sessie op maat van jouw school aan waarbij je met het team op bezoek komt in Tessenderlo of, kies je toch liever een digitale vorming? en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Beleid

Scholen anders organiseren in de praktijk

Tweedaagse vorming met publicatie

Tijdstip: 20 september 2024 en 11 oktober 2024 (telkens van 9.30 uur tot 15.30 uur | Locatie = Tessenderlo)
6 februari 2025 en 13 maart 2025 (telkens van 9.30 uur tot 15.30 uur | Locatie = Brugge)
Locatie: KaBOT, Tessenderlo (20 september 2024 en 11 oktober 2024)
Brugge (6 februari 2025 en 13 maart 2025)
Prijs: 345 EUR per deelnemer voor 2 dagen
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Na een zoektocht naar de essentie van onderwijs en naar kansen en verbinding binnen scholengemeenschap KaBOT gooiden we vijf jaar geleden het roer om en werd er afgestapt van enkele evidente tradities in het onderwijs.

Een nieuwe organisatiestructuur werd geïnstalleerd met nieuwe rollen om de missie van KaBOT te dienen, namelijk: Via het leren van de leer-kracht het leren van het kind versterken.

Een heroriëntering van rollen en mandaten kreeg vorm door het verduidelijken van competenties en takenopdrachten, het verfijnen van verantwoordelijkheden, het installeren van een intern expertise- en ondersteuningsteam en het vastzetten van communicatielijnen.

De samenwerking werd stevig verankerd door de uitbouw van een gestructureerde overlegstructuur.

Dit alles was de start van een ontwikkelingsgerichte, lerende organisatie waarin het leren van de leerling versterkt wordt door het leren van de leerkracht.

Concreet

Binnen de scholen leren leerlingen en leerkrachten verbonden in kleinschalige leergroepen van 4 à 8 klassen.

Elke leergroep heeft een eigen leergroepverantwoordelijke. Via begeleiding en teamontwikkeling evolueren leergroepen op eigen tempo naar steeds meer eigenaarschap over hun onderwijspraktijk. We verbinden in onze leergroepen de leerkrachten (en indien zinvol en relevant de kinderen) over het jaarklassensysteem heen.

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en autonomie worden steeds meer vanop de klasvloer gestimuleerd, in beslissingen en uitvoering. Dit alles binnen een duidelijk afgebakend kader en steeds met onze sobere, maar kraakhelder visie voor ogen.

De functie van directeur werd toegespitst op ‘directeur schoolorganisatie’, waardoor de job terug leefbaarder werd. Het zwaartepunt ligt bij de autonome leergroepen en leergroepverantwoordelijken, zowel in beslissingen als in uitvoering. Zo ontstaat meer tijd voor de schooldirecteur om te focussen op de schoolorganisatie.

De directeur schoolorganisatie faciliteert een vlotte dagelijkse organisatie, zorgt voor verbinding tussen de leergroepen van zijn school en volgt de uitvoering van de processen op.

Op het niveau van de scholengemeenschap werd een ondersteuningsteam/expertiseteam uitgebouwd, dat heel wat taken opvangt en garant staat voor kwalitatieve ondersteuning van processen op vlak van personeel, pedagogie en didactiek, logistiek, administratie en media. En sinds dit schooljaar ook een GOK+, die de toenemende draagkrachtoverschrijdende zorgvragen opvangt, wat de leerkrachten meer mentale ruimte geeft om bezig te zijn met de kerntaak, lesgeven. Interactie staat bij dit alles centraal, waardoor diendend leiderschap kan ontwikkelen in alle geledingen van onze lerende organisatie.

Er worden structureel kansen tot samenwerken gecreëerd door

 • wekelijks 2 uur werkoverleg tijdens de schooluren per leerjaar
 • maandelijkse leergroepvergadering van maximum 10 leerkrachten
 • tweewekelijkse opvolggesprekken met elke leerkracht apart
 • beleidsteam met directeur en leergroepverantwoordelijken tijdens de schooluren
 • ontwikkeldagen die volledig in het teken staan van de didactische focus

Vanuit diendend leiderschap bevorderen we de autonomie, relatie en dynamiek in de zelfsturende leergroepen. Met oog voor inhoud en activiteit die er echt toe doet en waardoor kinderen kunnen floreren.

We toetsen beslissingen altijd kwalitatief af aan onze visie, het verhaal van KaBOT. Acties waar leerkrachten veel tijd en energie in stoppen maar waar kinderen niet beter van worden stellen we in vraag en flikkeren we er graag uit! Zo ontstaat meer en meer Rust en Ruimte voor kind en leerkracht, waardoor de focus kan gelegd worden op onze 5 prioritiaire processen: focus, team, kind, leerkracht en planning.

We realiseren dit op de klasvloer met ‘de vitamines voor groei’ (het ABC-motivatiemodel) en zetten dus sterk in op Autonomie in het leerproces, het smeden van Banden met elkaar en het ontwikkelen van de Competenties (differentiëren en floreren).
Dit model hanteren we voor kind en leerkracht als motor voor onze lerende organisatie.

Lerend netwerk Tessenderlo – Tweedaagse samenkomst met publicatie

Deze inschrijving is enkel mogelijk voor de deelnemers van het bestaande lerend netwerk in Tessenderlo. Of voor diegene die de basiscursus eerder volgden.

Tijdstip: 24 januari 2025 en tweede dag in onderling overleg (telkens van 9.30 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Tessenderlo
Prijs: 290 EUR per deelnemer voor 2 dagen
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Deze inschrijving is enkel mogelijk voor de deelnemers van het bestaande lerend netwerk in Tessenderlo. Of voor diegene die de basiscursus eerder volgden.

We steken twee dagen de koppen bij mekaar, beluisteren en inspireren elkaar vanuit de eigen ervaringen in de school. We bespreken de stappen die je zette of in de toekomst wil zetten rond een nieuwe schoolorganisatie. Je knelpunten, vragen, bezorgdheden én successen kunnen uitvoering bekeken en doorgesproken worden vanuit verschillende invalshoeken.

Deze samenkomsten zorgen ervoor dat je extra gesterkt wordt om door te zetten in die noodzakelijke ontwikkelingen. Je zal nieuwe inzichten en verfrissende ideeën opdoen en vooral gelijkgestemden ontmoeten.

Dit alles wordt aan elkaar gelijmd en gevoed door Ludo Heylen, oud-directeur CEGO en auteur van vele publicaties over onderwijs.

Een aanrader voor de onderwijspioniers!

Lerend netwerk Brugge – Tweedaagse samenkomst met publicatie

Deze inschrijving is enkel mogelijk voor de deelnemers van de tweedaagse basissessie 'scholen anders organiseren in de praktijk' tijdens schooljaar 2023-2024 in Brugge.

Tijdstip: 29 november 2024 en tweede dag in onderling overleg (telkens van 9.30 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Brugge
Prijs: 290 EUR per deelnemer voor 2 dagen
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Deze inschrijving is enkel mogelijk voor de deelnemers van de tweedaagse basissessie ‘scholen anders organiseren in de praktijk’ tijdens schooljaar 2023-2024 in Brugge.

We steken twee dagen de koppen bij mekaar, beluisteren en inspireren elkaar vanuit de eigen ervaringen in de school. We bespreken de stappen die je zette of in de toekomst wil zetten rond een nieuwe schoolorganisatie. Je knelpunten, vragen, bezorgdheden én successen kunnen uitvoering bekeken en doorgesproken worden vanuit verschillende invalshoeken.

Deze samenkomsten zorgen ervoor dat je extra gesterkt wordt om door te zetten in die noodzakelijke ontwikkelingen. Je zal nieuwe inzichten en verfrissende ideeën opdoen en vooral gelijkgestemden ontmoeten.

Dit alles wordt aan elkaar gelijmd en gevoed door Ludo Heylen, oud-directeur CEGO en auteur van vele publicaties over onderwijs.

Een aanrader voor de onderwijspioniers!

Datageletterdheid en kwaliteitsontwikkeling met publicatie

Tijdstip: 13 december 2024 (van 9.30 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Tessenderlo
Prijs: 180 EUR per deelnemer
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Ben je als school klaar om meer bewust en gericht vanuit data naar de kwaliteit van je school te kijken?

Dan tonen we je graag hoe wij dit bij SG KaBOT concreet aanpakken met de leerkrachten:

Wat we je laten zien tijdens de deze vorming:

 • Een zeer praktijkgerichte aanpak: We geven een inkijk in detail in onze data en documenten.
 • PDCA: Ontwikkel strategieën voor het verzamelen, analyseren en gebruik van de gegevens om impact op het leren van leerkracht en kind te stimuleren.
 • De kracht van data: We tonen hoe data veranderingsprocessen op gang zetten.
 • Verbeteren van leerresultaten: Ontdek hoe je vanuit kwaliteitszorg effectief impact hebt op het leren en de leerkracht én dus ook op het leren van de leerlingen.
 • Een kwaliteitscultuur bouwen: We laten je ontdekken hoe je een cultuur van voortdurende verbetering kunt faciliteren in je schoolorganisatie.

Na deze sessie heb je alle tools in handen om zelf gericht en effectief aan de slag te gaan in je school om datageletterdheid en kwaliteitsontwikkeling te versterken.

Personeelsbeleid = mens en cultuur met publicatie

Tijdstip: 28 maart 2025 (van 9.30 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Tessenderlo
Prijs: 180 EUR per deelnemer
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Wil jij je leiderschap kracht bijzetten en een positieve impact hebben op je schoolteam? Dan is een krachtig en groeigericht personeelsbeleid een belangrijke sleutel tot succes.

We tonen je tijdens deze vorming de concrete aanpak van SG KaBOT.

 • Praktijkgerichte benadering: Krijg inzicht in de verschillende fasen van het personeelsbeleid bij KaBOT en hoe we dit vertalen naar de dagelijkse werking.
 • Krachten benutten: Ontdek effectieve methoden voor het identificeren, ontwikkelen en behouden van getalenteerd personeel.
 • Anders organiseren: Leer hoe je een leercultuur en een ondersteunende werkomgeving kunt creëren die het beste uit je team haalt en professionele volwassenheid bevordert.
 • Feedback en ongemaksdulding: Stilstaan hoe om te gaan met bij lastigheden en daadwerkelijk veranderingen op gang te zetten.

Na deze vorming heb je de instrumenten in handen om een personeelsbeleid te ontwikkelen dat een professionele en groeigerichte schoolcultuur ondersteunt.

Kleuteronderwijs

Zelfsturing in een rijke leeromgeving met klasbezoeken

Tijdstip: 22 november 2024 (van 9 uur tot 15.30 uur)
24 januari 2025 (van 9 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Tessenderlo
Prijs: 160 EUR (incl. BTW) per deelnemer

Hoe zorg je ervoor dat een kind in ontwikkeling is én blijft in je klas?
Dat elk kind een plek heeft waar het zich thuis voelt, een plek die hun honger naar leren én ontwikkelen prikkelt op hun eigen tempo en binnen hun eigen kunnen?

Het aanbieden van een rijke leeromgeving versterkt de autonomie van kleuters.
Door hierop in te zetten stijgt de betrokkenheid en de ontwikkeling bij elke kleuter.

Daarnaast leggen we ook de focus op het stimuleren van zelfsturing.
Kinderen met een goed ontwikkelde zelfsturing kunnen beter vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, activiteiten tot een goed einde brengen, langere tijd geconcentreerd blijven en zich minder laten afleiden door allerlei prikkels.

Daardoor krijg je als leerkracht meer tijd om mee te spelen, te observeren, het aanbod te verrijken en taalimpulsen te geven.

Redenen genoeg om in te zetten op een rijke leeromgeving, met gelukkige en zelfgestuurde kleuters.

Concreet:
We nemen jullie mee in het verhaal van de 2 belangrijke pijlers van een rijke leeromgeving,
tonen het belang van een groeilijn aan en geven je concrete voorbeelden.
Daarnaast duiken we kort in het belang van het werken zonder thema.

We zetten onze klasdeuren open en duiken we samen de klas in om de concrete uitwerking te beleven en ontdekken.

Lager onderwijs

Belevingsdag differentiatie en klasmanagement met klasbezoeken en publicatie

Tijdstip: 17 januari 2025 (van 8 uur tot 15.30 uur)
Locatie: Tessenderlo
Prijs: 180 EUR per deelnemer
Link naar publicatie:

Publicatie inbegrepen

Leercentrum en scholengemeenschap KaBOT in Tessenderlo geeft inkijk in hun dagelijkse klaswerking en hoe je met een volledig schoolteam éénzelfde koers vaart vanuit een gedragen visie.

Deze belevingsdag gaat door in de school zelf met expert-leerkrachten. Op die manier kan je de concrete uitwerking horen én zien in de klas. Je krijgt inkijk hoe onze scholen doelgericht en gefocust werken waardoor onze cijfers voor rekenen en taal jaar na jaar stijgen.

Je wordt dus meegenomen in een stevig praktijkbad. Alles wordt tot in detail toegelicht. Nog dezelfde dag zetten we de deuren van alle leerjaren van de lagere school open. En je kan daarbij uitvoerig in gesprek met de leerkrachten van de school.

Doelgericht werken, sporenbeleid, contractwerk, vrije werktijd en stille werktijd, rust in klasorganisatie, snelle feedback en efficiënt verbeteren… Maar ook zelfsturing, sociale vaardigheden, structuur en duidelijkheid,… We bekijken het hele pakket.

Twee vliegen in één klap! Na deze belevingsdag kan je onmiddellijk zelf aan de slag in je klas met alle aangeboden tips, ideeën en werkvormen.

Teamgericht

Teamgerichte studiedagen en online coaching intern bij KaBOT


1. Voor scholengemeenschappen, directieteams en schoolbesturen = één of meerdere dagen
    a. Scholen anders organiseren in de praktijk

2. Voor leerkrachtenteams = studiedagen met klasbezoeken
    a. Binnenklasdifferentiatie en klasmanagement
    b. Rijk basismilieu in de kleuterschool
    c. Executieve functies en zelfsturing in de kleuterschool

3. Online consultatie 
    a. Scholen anders organiseren in de praktijk
    b. Binnenklasdifferentiatie en klasmanagement
    c. Rijk basismilieu in de kleuterschool
    d. Executieve functies en zelfsturing in de kleuterschool

Bij interesse, contacteer joost.maes@kabot.be

Vorming op locatie naar keuze


Voor scholengemeenschappen, directieteams en schoolbesturen
    a. Scholen anders organiseren in de praktijk

Bij interesse, contacteer joost.maes@kabot.be

Lezingen grote groepen


Scholen anders organiseren in de praktijk

Bij interesse, contacteer joost.maes@kabot.be

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief