Joris Van Waes

Joris Van Waes

Ik zie veel mogelijkheden in cocreatie tussen scholen en bedrijven: gezamenlijk werken aan beroepsattitudes, hoe bedrijven hun passie aan leerlingen kunnen overdragen, en andersom.

Wat me bezielt

Ik heb altijd een boon gehad voor die leerlingen die te vaak als ‘moeilijk’ worden bestempeld, die in het BSO of deeltijds beroepsonderwijs zitten. Ik ben 15 jaar geleden heel bewust in deze onderwijsvormen begonnen en de kneepjes van het vak geleerd zoals omgaan met diversiteit, meertaligheid en klasmanagement. Ik blijf het een mooie uitdaging vinden: een antwoord op hun specifieke onderwijsbehoeften uitwerken.

Mijn dada’s

Duaal leren is een belangrijke nieuwe topic. Heel wat scholen beginnen daar hard op in te zetten. Ik heb 10 jaar ervaring met werkplekleren, met competenties halen op de werkvloer. Ik merk dat scholen veel begeleiding nodig hebben hoe ze relaties met bedrijven kunnen opbouwen. Ik zie veel mogelijkheden in cocreatie tussen deze partners: gezamenlijk werken aan beroepsattitudes, nagaan wanneer leerlingen ‘arbeidsklaar’ zijn, hoe bedrijven hun passie aan leerlingen kunnen overdragen, en andersom.

Omdat je meerdere actoren betrokken krijgt bij de ontwikkeling van leerlingen gaan duaal leren en co-teaching voor mij naadloos in elkaar over. In het deeltijds beroeps – waar ik heel graag gestaan heb – is dat ook een must, gezien de gigantische diversiteit bij de leerlingen in afkomst, achtergrond, schoolervaringen, leeftijden. Vanuit die differentiatienood zijn we ondertussen 3 jaar intens beginnen experimenteren met co-teaching in PAV en worden ondertussen de eerste co-teaching-verbanden gesmeed met de beroepsopleidingen.

Ook IT-onderwijs is mijn passie. Ik ben ervan overtuigd dat IT leerlingen beter kan helpen om hun activiteiten en onderzoekspraktijk te verbeteren. Ondanks het relatieve kleine IT-budget in een school gaat het hier toch om de grootste uitdaging voor de toekomst. Ik begeleid scholen in het besteding en implementatieproces. Het IT-beleid moet bottom-up de innovatiedrang van leerkrachten en leerlingen ondersteunen. Ikzelf ben Google-specialist. Google classroom bijvoorbeeld is een zeer intuïtieve en gratis leeromgeving die leerkrachten en leerlingen voeding geeft om via IT aan een onderzoekend en leerlinggericht traject te bouwen. Via het juiste IT-beleid kan je een school van de toekomst bouwen, niet enkel op het gebied van technologie, maar ook op het gebied van pedagogie.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Samenwerken met bedrijven is nieuw voor ons. Hoe maken we daar een succes van? Hoe behouden we onze eigenheid als school?
  • Werkplekleren is de toekomst. Hoe maken we dat concreet?
  • Ze zijn zo lastig, meneer. Ik krijg mijn klas niet meer gemanaged. Hoe krijg ik terug vat op mijn leerlingen?
  • Onze leerlingen komen met een heel verschillende rugzak binnen. We laten kansen liggen. Hoe bereiken we meer met al onze leerlingen?
  • Co-teaching, hoe starten we daarmee? Zijn er goeie voorbeelden?
  • We staan regelmatig samen voor de klas. Dat loopt, maar we botsen ook op vragen waar we zelf geen antwoorden op vinden.
  • Hier en daar experimenteren we met e-tools in de klas. Maar er zit geen lijn in, en veel collega’s kunnen niet mee. Wie helpt ons met een ICT-beleid?

Mijn loopbaan

Tot 2011 was ik leerkracht godsdienst, wiskunde, informatie en natuurwetenschappen in de eerste en de tweede graad beroeps. Daarna werkte ik als verantwoordelijke PAV in het deeltijds onderwijs, waar ik diverse projecten in scholen opstartte en begeleidde. In het schooljaar 2014-15 was ik ICT-verantwoordelijke. Ik beheerde Google Apps for Education en onderhield het computerpark waardoor ik ook vaak diverse workshops heb begeleid zoals op de ICT-dagen in Leuven (smartboard in de klas? Hoe integreer ik een digitaal schoolbord in de lessen PAV? ICT en PAV, hoe begin ik er aan?). Naast het onderwijs ben ik freelance trainer voor Google Apps en organiseerde ik interactieve Google Apps-sessies en webinars toegepast op het onderwijs.
Vanuit de noodzaak en de vele vragen naar extra begeleiding binnen het onderwijs ben ik de masterclass “Procesbegeleiding in onderwijs” gaan volgen en heb ik me mogen aansluiten bij  schoolmakers.  Mijn grootste uitdaging is naast schoolmakers momenteel het ”Rituelenhuis”. Ik heb dit 3 jaar gelden opgericht om mensen te begeleiden tijdens de sleutelmomenten in hun leven. Mijn droom is om ooit schoolmakers en het rituelenhuis in elkaar te doen overlopen, aangezien er ook vele sleutelmomenten zijn in schoolorganisaties.  Aan scharniermomenten in  in het leven moeten we heel bewust aandacht schenken, het komt iedereen ten goede.


Terug naar ons team

Recente berichten van
Joris Van Waes

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief