Bemiddeling


Schoolmakers beidt bemiddeling in teams met conflicten, waar de spanning een vlotte werking verhindert.

Herken je volgende bezorgdheden?

  • sluimerende spanning in het leraarslokaal
  • onaangename confrontaties met mondige ouders
  • oplopende ruzies op de speelplaats
  • ontmoedigende scènes tussen leerlingen en leraren
  • weerkerende weerstand tegen voorstellen van de directie
  • tweestrijd binnen het corps van leerkrachten

 

Vat tijdig de koe bij de hoorns. Hoe langer de spanning aansleept, hoe groter het wantrouwen en het onbegrip. Bemiddeling biedt de mogelijkheid om in alle discretie terug bruggen te bouwen, zowel in het leraarslokaal, op de speelplaats, in de klas als in de omgang met assertieve ouders. De bemiddelaar biedt een veilig kader om het gesprek respectvol en grondig te voeren en ondersteunt de betrokken actoren bij hun zoektocht naar een voldoening gevende oplossing. Schoolmakers biedt bemiddeling aan, tussen welbepaalde schoolactoren, in teams …

Peer mediation staat voor: bemiddeling door leerlingen voor leerlingen. Een school die investeert in peer mediation leert haar leerlingen niet alleen op een constructieve en effectieve manier met spanning om te gaan, maar kiest ook voor een duurzaam project dat op termijn tot een daling van het aantal conflicten leidt. Schoolmakers leidt leerkrachten en leerlingen vanaf de leeftijd van 10 jaar op. We begeleiden directies en zorgcoördinatoren bij de implementatie van peer mediation. Interesse? In deze brochure lees je meer over onze vormingstrajecten op maat.

bemiddeling

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief