Zwitsers zakmes

Leerlingenbegeleider als Zwitsers Zakmes

De leerlingenbegeleider bekleedt middenin de driehoek leerlingen-ouders- leerkrachten een unieke, maar complexe positie. Leerlingenbegeleiders kunnen een heel grote impact hebben als hun mandaat en positie helder zijn en hun polyvalentie effectief wordt ingezet. In de realiteit toont deze evenwichtsoefening zich evenwel minder vanzelfsprekend en liggen de valkuilen van rolverwarring of ongemakkelijke spreidstanden op de loer. In deze vorming focussen we ons op een aantal rollen en functies die voor de leerlingenbegeleider zijn weggelegd. Op basis van de ervaringen van de deelnemers bekijken we de mogelijkheden om van leerlingenbegeleiding een krachtig instrument te maken.

Doelen

Na het volgen van deze vorming…

weet je

  • Welke verschillende rollen door een leerlingenbegeleider kunnen opgenomen worden
  • Hoe je als leerlingenbegeleider deel uitmaakt van een systeem en hoe dat systeem jouw functie beïnvloedt
  • Hoe je de polyvalentie van jouw functie effectief kan inzetten

kan je

  • Reflecteren over je eigen positie als leerlingenbegeleider kaderen 
  • In kaart brengen wat de huidige sterktes en uitdagingen zijn voor jou als leerlingenbegeleider 
  • Dialogeren met collega’s over hoe je hieraan veranderingen kunt doorvoeren
  • Gesprekstechnieken inzetten om deze dialoog aan te gaan.

heb je

  • Tips & tricks meegekregen om je mandaat en functie helder te krijgen en uit te oefenen
  • Inspiratie opgedaan van collega’s

Duur

2 dagdelen

Prijs

Per dagdeel: € 650, excl. btw en excl. verplaatsingskost

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Aanvraagformulier

  • Hidden

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief