10 tips voor directeurs die willen Digi-springen

04 mei 2022

Op de studiedag van DIVO (Directeurs Vrij Onderwijs) gaf Schoolmaker Jan Royackers de inleidende keynote waarin hij de eerste resultaten voorstelde van onze DigiKapitaalscan. 

Zijn verhaal werd gevolgd door 5 praktijkverhalen van directeurs en ICT-coördinatoren die op hun school reeds concrete stappen hebben gezet. Hieronder lees je 10 concrete tips die wij uit hun verhalen distileerden en die richting kunnen geven aan je eigen digitaliseringsproces op school. 

De 5 scholen die hun medewerking verleenden aan deze dag waren:

 • VTI Roeselare (Steven Michiels)
 • Kardinaal van Roey-Instituut (Kathleen Rymen)
 • Sint-Jan Berchmanscollege Mol (Jelle Lodewijckx en Frank Dillen)
 • Rozenberg Mol (Koen Mariën)
 • Middenschool Heilig-Hart Bree (Jurgen Moons en Bart Schepens)
 1. Steven Michiels van het VTI Roeselare merkte dat er sowieso al veel gebeurt op scholen. Om dit tot een beleidsplan samen te brengen, hielp het hem om te vertrekken van een duidelijk kader. Hij benutte het Vier in Balans-model. Daarmee bracht hij in kaart wat er reeds was op school, en waar nog noden lagen. 
Steven Michiels
 1. Steven benadrukte het belang van professionalisering en coaching van collega’s. Hij benadrukte dat 1 op 1-begeleiding van collega’s een grote tijdsinvestering kan lijken, maar op termijn tijdswinst kan opleveren. Waar hij vroeger als ICT-coördinator zelf die rol opnam, kan hij nu rekenen op 3 collega’s die mee die rol van coach opnemen bij wie anderen terecht kunnen voor digitaal advies en ondersteuning; 
 1. Kathleen Rymen benadrukt als directrice het belang van het feit dat het thema digitalisering een zichtbare plek krijgt in de schoolorganisatie én in het schoolbeleid. Zij werd “onderwijskundig directeur én directeur ICT-beleid. Zo was voor iedereen meteen duidelijk wie eindverantwoordelijke was voor dit project én werd de link met de didactische ondersteuning ook duidelijk. Daarnaast benadrukte ze het belang van het uitgangspunt “Teach as you preach”: ga als schoolbeleid zelf ook na waar winst te boeken valt op het vlak van digitalisering, door bijvoorbeeld personeelsvergaderingen interactiever te maken (en korter), aangevuld met online inspraakmomenten.  
Kathleen Rymen
 1. Kathleen benadrukte ook het belang van duidelijke verwachtingen: tot waar gaat het ondersteunend kader en vanaf waar start de vrijheid van elke leerkracht om keuzes te maken (op het vlak van Apps, gebruik van methodes enzovoort). Ze gaf het voorbeeld dat vakgroepen zelf hun eigen methode mogen kiezen, zolang er een digitale component aan gekoppeld is. 
 1. Elk team bevat gouden eieren. Je kan die beter uitbroeden in plaats van er een zoveelse scharrelei uit een ander nest naast te leggen. Concreet gaf Jelle Lodewijckx mee dat professionalisering niet altijd dient te gebeuren door externe organisaties: over het werken met Excel, leerpaden ontwerpen via PowerPoint, modulair werken dankzij Bookwidgets en de optimale benutting van Smartschool, kunnen collega’s elkaar zelf vaak workshops geven. Zo zette het Sint-Janberchmanscollege het ELVIS-project op (Een Laptop Voor Iedere SJB’er). Daarin werden laagdrempelige ELVIS-cafés georganiseerd waarin collega’s elkaar toelichting gaven bij de werking van didactische Apps en tools. 
Jelle Lodewijckx
 1. In datzelfde Sint-Janberchmanscollege in Mol werden ook leerlingen betrokken, zowel bij de financiële als de pedagogisch-didactische kant van de zaak. Elk van deze aspecten kreeg een Werkgroep. Frank Dillen benadrukte de grote meerwaarde die leerlingen in deze werkgroepen binnenbrachten: ze beleven “de andere kant”, benoemen helder de valkuilen en noden waar de eindgebruikers mee te maken hebben. 
 1. Koen Mariën bracht een mooie tijdslijn, waaruit bleek dat de school in 2004 reeds concrete stappen zette naar meer digitalisering. Ongetwijfeld deed je eigen school dat ook reeds. Neem collega’s mee in het Digi-sprongverhaal door niet enkel de focussen op de toekomst, maar ook door te benadrukken dat die digitalisering op school begonnen is van zodra de eerste computer zijn intrede deed binnen de schoolmuren. Ongetwijfeld hebben zowat alle scholen al 2 à 3 decennia aanloop richting meer digitalisering genomen. We beginnen niet vanaf nul
Koen Mariën
 1. Uiteraard is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de weg die je bent ingeslaan. Maar dat betekent niet dat je eeuwig aan het twijfelen dient te slaan. Rozenberg Mol koos ervoor om met iPads te werken. Binnen 4 jaar wordt die keuze geëvalueerd en eventueel herbekeken voor een volgende termijn, maar in tussentijd wordt die keuze niet in twijfel getrokken
 1. ICT-coördinator Jurgen Moons vat op de Middenschool Heilig Hart in Bree het ICT-beleidsplan samen voor collega’s in een handig “van…naar…”-schema. Daarin wordt de huidige situatie steeds naast de gewenste situatie gebracht. Daardoor is voor collega’s helder waar de school heen wil. 
Jurgen Moons
een fragment uit het ICT-beleidsplan van de Middenschool Heilig Hart in Bree
 1. Ook in de parallelle digitale wereld dienen leerlingen de juiste attitudes aangeleerd te krijgen. Op de Middenschool Heilig Hart krijgen leerlingen doorheen hun curriculum verschillende keren het belang onderstreept van de nodige nettiquette. Hier wordt soms expliciet aandacht op gevestigd, dan weer zit het verweven in projectdagen of komt het terloops ter sprake. 

Neem je graag de DigiKapitaalscan af op jouw school? Je vindt hier meer info. 
Interesse in ons aanbod? Dat vind je hier. Met concrete vragen kan je terecht bij doordachtdigitaal@schoolmakers.be.

Jan Royackers

Jan@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be