Hoe maken we van blended leren een meerwaarde in de sportschool?

11 januari 2024

In deze blog duiken we dieper in hoe blended leren waardevol kan zijn in de sport, met aandacht voor zowel de problemen als de oplossingen, low-tech voorbeelden, de blended student journey, en de voordelen voor zowel de trainer als de atleet of leerling.

(En ja, de foto is een beetje grappig met die grote badmintonraket. Artificiële intelligentie heeft nog progressiemarge.)

De uitdaging van traditioneel sportonderwijs

In de dynamische wereld van sportonderwijs en -training biedt digitalisering extra mogelijkheden en kansen voor de wijze van kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Blended leren – een combinatie van online en ‘traditioneel’ onderwijs – opent nieuwe deuren en biedt meerwaarde voor zowel trainers als atleten.

Traditionele sporttrainingen hebben hun beperkingen. Tijdsrestricties, de beschikbaarheid van faciliteiten en middelen, en geografische barrières kunnen het leren belemmeren. Bovendien kan een one-size-fits-all benadering in traditionele trainingen tekortschieten in het voldoen aan individuele behoeften van sporters.

Waarom blended leren?

Blended leren biedt oplossingen voor veel van deze uitdagingen. Hier zijn enkele redenen waarom docenten (en cursisten) zich met blended leren moeten bezighouden:

 • Flexibiliteit en toegankelijkheid van het materiaal: Het biedt flexibiliteit in trainingstijden en locaties, wat cruciaal is gezien de vaak hectische schema’s van sporters, vaak onderweg.
 • Gepersonaliseerd leren: Het maakt maatwerk in trainingen mogelijk, waardoor sporters op hun eigen niveau en tempo kunnen leren en ontwikkelen.
 • Betrokkenheid verhogen: Digitale hulpmiddelen kunnen het leren interactiever en boeiender maken, waardoor er een groter leerengagement ontstaat.
 • Prestatietracking: Digitale aspecten van blended leren maken het eenvoudiger om vooruitgang en prestaties te analyseren en bij te houden / sturen. Het traditionele schriftje voorbij.

Low-tech oplossingen

Het is niet altijd nodig om de nieuwste technologieën te gebruiken. We weten dat het ontwikkelen van digitale leermiddelen tijd, energie en bepaalde vaardigheden vereist die niet altijd beschikbaar of aanwezig zijn bij een trainer. Dat hoeft geen beperking te zijn. Zolang je je er als trainer ook niet tegen verzet en zo groeikansen voor de sporters laat liggen. Professionaliteit gaat verder dan goede bedoelingen.

Uiteraard zijn er tegenwoordig heel wat devices die ingezet kunnen worden: VR-brillen, smartwatches, biometrische sensoren e.d. Die zijn meestal duur en dus niet altijd beschikbaar voor elke sporter. Dit neemt niet weg dat ze een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de progressie van de atleet.

Low-tech oplossingen kunnen net zo effectief zijn. Denk aan:

 • Learning Management Systems (LMS): Eenvoudige platforms (zoals bv. VTSconnect van de Vlaamse trainerschool) kunnen worden gebruikt om trainingsmaterialen, schema’s, voedingsadvies en (interactieve) opdrachten gestructureerd aan te bieden en communicatie tussen trainers en sporters te vergemakkelijken.
 • Informatieve of instructievideo: Het uitbesteden van video naar de thuistijd, kan tijd winnen op training. Concreet voorbeeld rond racisme in het voetbal of ropeskipping.
 • Videoanalyse: Het gebruik van basis video-opnameapparatuur om technieken te analyseren en te verbeteren. Een tennisclub gebruikt bv. eenvoudige video (met gsm opgenomen kan perfect). Die worden dan via Edpuzzle of HP5 of de widget in Bookwidgets interactief gemaakt, of via Flip besproken. Een artikel over videoanalyse in de Nederlandse hockeysport legt de juiste accenten: ze koppelen dit aan een belangrijk onderwijskundig thema, nl. zelfregulatie bij de sporter.
 • Een chatgroep kan gebruikt worden om strategieën te bespreken of om elkaar simpelweg te (onder)steunen.
 • Google of Microsoft Forms voor feedback of een test: Een eenvoudige, maar krachtige tool om welbevinden, zelfreflectie op de training en allerhande feedback van sporters te verzamelen en trainingsprogramma’s navenant aan te passen. Kan ook voor het loggen van trainingsdata.
 • Microlearning: kleine hapklare lesjes die de essentie herhalen en op het juiste moment beschikbaar gemaakt worden van sporters, zoals bv. levensreddend handelen en EHBO, zoals de app van het Rode Kruis.
 • Podcasts kunnen voor de sporter een aangename variatie zijn op tekstuele info. Het kan bv. beluisterd worden voor een training, tijdens de opwarming of de verplaatsing naar een wedstrijd.

 

Blended student journey

In een blended leeromgeving doorloopt een sportstudent verschillende fasen van leren. Er zijn veel verschillende modellen van blended leren, waar flipped classroom er eentje van is.

Doel is om als trainer de meerwaarde van het digitale te zien en willen inzetten daar waar het meerwaarde biedt, zowel qua vorm als moment. Digitaal gaan omwille van het digitale zelf is nooit een goeie keuze. Mee(r) met ICT is hier een passend idee.

Een erg kort en eenvoudig flipped model kan zijn:

 • Online theorie: Basisconcepten en strategieën worden online geleerd. Voorkennis activeren doe je ook langs deze weg. Interactieve video leert basistechnieken en strategieën aan. De interactie met dit materiaal geeft de trainer inzicht in het leerproces.
 • Praktische toepassing: Wat online is geleerd, wordt toegepast in fysieke trainingssessies. De sporter komt met voorkennis (bv. welke oefeningen aan bod zullen komen) op de training, kennisoverdracht verschuift naar het digitale, zodat de trainer tijd vrijmaakt voor het fijner bijsturen van techniek of op het inzetten op motivatie en betrokkenheid. Wat de trainer op training vaststelt, kan hij via het LMS verder toelichten met een video over dat onderwerp (bv. traptechniek, strafcorner in hockey, looplijnen …).
 • Feedback en reflectie: Online en offline feedback helpt bij het verfijnen van technieken en tactieken op momenten dat het voor de sporter best uitkomt.

De belofte van A.I.

Je kan met ChatGPT (en gelijkaardige tools) heel wat interessant (les)materiaal aanmaken. Denk aan voedingsadvies, trainingsschema’s, do’s-and-don’ts, beknopte herhalingen van strategieën, skills en moves, een leidraad voor een les of presentatie, samenvattingen maken van cursusmateriaal.

Wat vind je van een specifiek getrainde GPT (gemaakt via ChatGPT) die je helpt bij de karatetraining? Een leerbuddy die tips en inspiratie heeft over de levensstijl en de houding van een karateka? Of een trainingsschema voor de zwemmers van de zondagmorgen?

Ik spreek me niet uit over de correctheid van zo’n schema voor de zwemcoach – is niet mijn expertise. Je moet altijd, vertrekkend vanuit jouw kennis, met een kritische blik kijken naar de output van AI.

Voordelen voor trainers en sporters

Voor trainers biedt blended leren een flexibeler raamwerk om met sporters te werken. Het stelt hen in staat om efficiënter te communiceren en de voortgang van sporters beter te volgen. Voor sporters biedt het een meer gepersonaliseerde en toegankelijke leerervaring, wat kan leiden tot snellere verbetering en grotere betrokkenheid.

Disclaimer: de auteur van deze tekst is zelf geen trainer. Heb je suggesties ter aanvulling of merk je zaken die niet correct zijn, dan zijn die zeker welkom.

auteur: Erik Devlies


Interesse in blended leren of hoe je het digitale een effectieve plek geeft in je opleiding?
Contacteer ons via info@schoolmakers.be

👉 Onze nieuwste blogs en info steeds in je mailbox… Handig, toch?


afbeeldingen:
hockey: freepik premium in een educaplay-oefening
karate: ChatGPT premium
zwemschema: ChatGPT premium

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief