Leerbuddy Vlaanderen start! Want leren doe je niet alleen…

07 december 2020

Dat het coronavirus niet enkel ons lichaam aantast maar ook ons onderwijs hoeft nauwelijks uitgelegd. Een groot aantal kinderen en jongeren voelt de terugslag van de coronamaatregelen, emotioneel en cognitief. Leerachterstand en eenzaamheid ondermijnen soms de motivatie. Deze nieuwe situatie duwt leerkrachten verder in hun kerncompetenties: leer-kracht ontwikkelen. We zien een enorme groei in digitaal en gedifferentieerd lesgeven, zoekend naar effectieve didactieken. Tegelijk is dat soms een moeilijke oefening in flexibiliteit én zelfzorg. Ook scholen en hun beleidskrachten zien we vechten op het veld van de coronacrisis. En die crisis ondergraaft het campusleven én de stage- en leermogelijkheden van onze studenten aan hogescholen en universiteiten. Kinderen, leerlingen, leerkrachten, scholen, studenten… het hele onderwijsveld is geraakt.

Maar Vlamingen zijn een veerkrachtig en oplossingsgericht volkje – kijk maar naar de vlotte organisatie van de zomerscholen. Leren, dat doen we graag en goed. We hebben oog voor wat werkt en daar zetten we op in. We geven niet op – ook niet als het moeilijk wordt. En vooral, we helpen elkaar! Op die levendige bodem is het project Leerbuddy Vlaanderen geënt: een initiatief dat bestaande buddy- en tutorwerkingen ondersteunt en de opstart van nieuwe initiatieven mogelijk maakt.  

Wat is de kracht van buddy- en tutorwerkingen en hoe weten we dat?

In Vlaanderen bestaan al jaren lokale projecten en initiatieven die werken aan taal- en leerdrempels bij kinderen en jongeren. Vrijwilligers en studenten uit de lerarenopleiding worden ‘leerbegeleider’ of ‘leerbuddy’ van een leerling. Een leerbuddy helpt kinderen en jongeren door hen op regelmatige basis te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof en schoolse (huis)taken, bij het werken aan sociale vaardigheden en bij het verwerven van een betere leerattitude. Dit gebeurt in kleine groepjes of door een-op-eenbegeleiding (= tutoring). Net dit is een heel succesvolle praktijk om op relatief korte termijn grote leerwinst te boeken. Door hen zeer gericht te ondersteunen en te motiveren werken leerlingen aan inhouden, relaties en attitudes die naar succes leiden. Deze ondersteuningsinitiatieven hebben hun waarde bewezen: veel kinderen en jongeren zijn succesvoller op school met blijvend effect op hun loopbaan en leven.

Wat sterk is nog sterker maken!

Schoolmakers wil wat sterk is nog sterker maken en rolt met Leerbuddy Vlaanderen de tutorwerking breder uit over de vijf provincies. We coördineren dit project met één ambitie:  kwaliteitsvolle ondersteuning geven aan leerlingen met een te grote leerachterstand om zo hun ontwikkeling te versterken. We brengen hiervoor het hele onderwijsveld samen in een koppeling van talenten en noden. In een samenwerking met alle Vlaamse lerarenopleidingen koppelen we hun studenten op een georganiseerde manier aan die scholen en leerlingen die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben. Recente wetenschappelijke aanbevelingen rond tutoringsystemen bevestigen de grote impact van deze interventies. Je kan als buddy echt het verschil maken voor je leerling, niet alleen bij de verwerking van vakinhouden maar ook bij het aanleren en toepassen van effectieve leerstrategieën. Leren staat centraal, bij de leerlingen én de leerbuddy’s. Het gaat om een win-win: leerlingen worden geholpen en student-leraren krijgen extra kansen om kennis en inzicht te verwerven in het omgaan met diversiteit en heterogeniteit binnen onderwijscontexten. Niet alleen leraren-in-opleiding maar ook vrijwilligers die al een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en actief zijn of waren in het onderwijs blijven een vaste waarde in de buddywerking.

Wil je zelf meewerken of je als school aanmelden, verken onze gloednieuwe website Leerbuddy Vlaanderen. Je vindt er informatie over en voor alle onderwijspartners: leerbuddy’s, lerarenopleidingen, scholen en bestaande buddywerkingen. Want leren doe je niet alleen!

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be