Mystery on Stage – verslag van een creatieve avond

25 maart 2019

“Een creatieve broedplek”. Zo omschreef voorzitter Bert Smits van Mysterie van Onderwijs De Serre, de plek waar dit jaar Mystery on Stage doorging. Maar evengoed had hij het over de avond zelf kunnen hebben: Mystery on Stage. Negen Toekomstmakers klommen er op het podium om hun uitdagend onderwijsidee voor te stellen aan een honderdkoppig publiek.  Daarna ging dat enthousiaste publiek in interactie met deze visionaire onderwijshelden. Special guests in het publiek waren een grote groep studenten van de lerarenopleiding van UCLL en PXL. Applaus voor zo’n talrijke opkomst! En zo werd deze fascinerende onderwijsavond op gang getrokken.

Ad Geudens stak van wal. Ad is jarenlang onderwijzer en ondernemer. Hij heeft een hart voor Parlangi. Parlangi verbindt mensen van verschillende generaties en nationaliteiten met elkaar. Doel? Elkaars taal beter leren beheersen. Dat gebeurt via een matchmaking en videosteam-applicatie. Door het aanmaken van een profiel, krijgen mensen op Parlangi matches te zien met anderen. Een intergalactisch lerend netwerk met taal als middel om fijne gesprekken te hebben en heel veel van elkaar te leren, dat is het doel van Parlangi. Taal is doel en middel, maar het gaat om veel meer natuurlijk. Geïnteresseerden kunnen via de CVBA-SO dit project ondersteunen door aandelen te kopen.

Tweede toekomstmaker on Stage: Lisa Verhelst. Lisa is co-teacher en coach voor co-teachers. Lisa en haar school zijn “zichtbare presteerders”, dat betekent dat ze het tof vinden dat wat ze doen, gezien en erkend wordt. Heel veel scholen hebben op dit moment minstens al eens nagedacht over co-teaching of hebben op zijn meest uitgesproken vorm klassen waar constant 2 co-teachers voor de klas staan. Lisa en haar school organiseren open klasdagen. Wie zin heeft mag dan op bezoek komen. Vier dingen vindt Lisa interessant: stoefen waar je goed in bent, en daar feedback op te krijgen. Het dwingt je ook om je visie scherp te stellen om ze te kunnen uitdragen. Het vraagt ook de eerlijkheid om te durven spreken over de obstakels die ze zijn tegen gekomen. Ten vierde merk je ook dat er op die manier een lerend netwerk ontstaat van scholen die van elkaar willen en kunnen bijleren. Dat Dagelijks Leren, daar wilde ze voor gaan.

Goesting. En omdat het belangrijk is nog eens: GOESTING. Belangrijke factor bij het maken van keuzes. Ina Dewinne. Waarvoor kom jij uit je bed? Waardering, inspraak en competentie. Zo blijkt uit het onderzoekswerk van Ina. Zit dat ook voldoende in ons onderwijs? Hoe lassen we die drie factoren in, zowel naar leraren als naar leerlingen. Ina start de dag met PLUS-tijd. De dag start met het overtollige en fijne energie van leerlingen actief te benutten. Expressie, samenwerken en algemene kennis staan daarbij centraal. Elke graadleerkracht ontwikkelt elke week een concrete activiteit. Op vrijdag wil Ina een assembly organiseren, een schoolsamenkomst. Om podium te geven aan leerlingen met talenten, maar ook door appreciatie op te brengen voor de school. Dankzij een talentenjacht op het free podium waarbij leerlingen zelf hun talent kunnen inzetten om van de school een fijnere plek te maken.

10 tot 15% van de bevolking wereldwijd is dyslectisch. Hannes Hauwaert is oprichter van Karaton. Zelf was hij als ervaringsdeskundige bijzonder afhankelijk van ondersteuning van logopedisten en zorgverleners. Hij richtte Karaton op om jongeren goed te leren lezen en schrijven. Dat kost energie en is niet altijd de leukste bezigheid. Karaton biedt academisch onderbouwde oefeningen aan (dankzij de Hogent), biedt motivatie aan dankzij gamification, vooruitgang wordt gevisualiseerd. Pijler drie is tracking en opvolging. Alle oefeningen zijn op maat instelbaar, het leerproces van elke leerling wordt getrackt.

Lisette de Voogd en Mark kwamen helemaal uit het Nederlandse Groningen nedergedaald met een bijzondere visie op leren en onderwijs. Mark dook terug naar zijn vierde leerjaar. Hij gaf er zijn eerste spreekbeurt over motoren in alle vormen en kleuren. In 45 minuten sprak hij de hele klas plat. Van juf Lisette kreeg hij de feedback “ruim voldoende”. Maar dat volstond niet voor Mark. Juf Lisette benoemde haar onmacht in haar traditionele klas om hierop voor te gaan. En dus ontwikkelde ze een onderwijsconcept waarbij zowel geleerd wordt buiten de school en binnen de school. Ook door jongeren buiten de scholen op ontdekking te laten leren, kan je heel wat kerndoelen bereiken. Hoe je dat doet? Bekijk welke kerndoelen essentieel zijn, en betekenisvolle contexten zoeken buiten de school waar je die kan bereiken. Als je alles had kunnen worden wat je wil, waar zou je dan staan?

Met Goevie heb je Goesting Voor Iedereen. Deze tool van Klaartje Leurs en Anja de Rouck biedt houvast om inclusief aan de slag te gaan in je klas. Hoe kan je drempels wegwerken om alle leerlingen maximaal te laten participeren. Klaartje en Anja zagen heel veel jongeren vol talent, die niet vooruit konden. Dat terwijl er heel wat hulpmiddelen bestaan die vaak onderbenut blijven. Er bestaat zoveel dat je er ook in verloren kan lopen. Op GoeVie geven Klaartje en Anja een overzicht van mogelijke ondersteuningsmiddelen die je kan gaan bieden in functie van de noden die je ervaart bij leerlingen, maar zeker ook op basis van noden die leerlingen zelf aangeven. GoeVie genereert op basis daarvan een DifStiCorDi-fiche op maat.

Evelyne Bresciani stelt haar time-out-project voor, het LERNU-atelier. Samen met ervaringsdeskundigen en therapeuten (curcusartiesten, tuinverzorgers…) en jobdeskundigen wil ze jongeren in staat stellen om zelf aan projecten te werken waarbij ze zelf richting leren geven aan hun leven. Jongeren die gebaat zijn om er even tussenuit te zijn maar wel volop vorm te geven aan hun verdere leven, zijn zeker gebaat met Lernu.

Nog een leerkracht! Kris Van Aelst en de zelfstudie-week. Tijdens deze week krijgen de leerlingen lesopdrachten, inhouden, materialen voor een hele week, en leerlingen maken zelf hun planning, beslissen zelf wanneer en hoe ze al die inhouden verwerken. Daarbij werken ze wel telkens tegen deadlines aan. Belangrijkste daarbij is niet alleen dat ze de leerinhouden goed beheersen, maar vooral ook dat ze zelf ervaren en leren hoe ze dit zelf vorm geven. Laat ze tegen de muur lopen. Laat ze een succeservaring hebben. Leerlingen ervaren stress, maar ook geeft ook rust. Het is doorgaans een chille week voor leerlingen. Ze spreken zelf van een verhoogd welbevinden. En bovendien leer je je leerlingen (en zij zichzelf) heel goed kennen. Als leerkracht kan je volop meer differentiatie inlassen. Logistiek, geschikt materiaal en geschikte evaluatie zijn uitdagingen. En net door het klein te houden, bereik je grote resultaten.

Teaching each other, dat is het platform van Bert Adriaensen. Er verandert veel in de maatschappij én in het onderwijs. Duaal leren, planlast, nieuwe leerplannen… Daarbij zelf zorgen voor actueel lesmateriaal is niet altijd even simpel. Teaching each other wil de problemen van jonge mensen die willen leren samenbrengen met bedrijven die krachten zoeken en leraren die actueel lesmateriaal zoeken. Het lesmateriaal wordt binnen de bedrijven ontwikkeld, bedrijven spotten jong talent dankzij de TEO- ateliers, de TEO-leervacatures. On top of that wordt alles gratis gedeeld. Het project draait proef in verschillende bedrijven…

Jan Royackers

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be