Persbericht: Begeleiders zonder Grenzen bundelt onderwijskrachten

26 maart 2020

Corona stelt ons onderwijs sinds kort stevig op de proef. Leraren en directies leggen een grote creativiteit aan de dag om onderwijs vanop afstand aan te bieden. Maar dit roept ook heel wat vragen op. Voor scholen is het niet altijd eenvoudig om in de veelheid aan informatie het concrete antwoord te vinden op hun onderwijsvraag. Op die vragen wil Begeleiders zonder Grenzen een kwaliteitsvol antwoord bieden.

In Begeleiders zonder Grenzen bundelen heel wat onderwijsbegeleiders en experten de krachten. Hun doel is om leraren en directeurs met concrete onderwijsvragen zo snel mogelijk een kwaliteitsvol antwoord te bieden.

Via de website www.begeleiderszondergrenzen.be kunnen leraren hun vragen stellen. De vraag wordt toegekend aan een begeleider die in samenspraak met andere experten een kwaliteitsvol antwoord formuleert.

Op enkele dagen tijd slaagde dit initiatief erin 55 experts en begeleiders te verzamelen rond 6 thema’s die veel vragen oproepen: afstandsleren, gelijke kansen en zorg, motivatie en betrokkenheid, communicatie, een school leiden en organiseren vanop afstand, en heropstarten na corona.

Naast academici en andere onderwijsprofessionals verlenen Onderwijscentrum Brussel, Schoolmakers, de pedagogische begeleidingsdiensten van het Provinciaal Onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) structureel hun diensten. Elk van hen heeft vandaag ook al zijn eigen werking van waaruit ze volop leerkrachten en scholen ondersteunen en daarnaast zijn ze graag bereid mee hun schouders onder dit initiatief te zetten.

“Een telefoontje met elkaar volstond om het belang in te zien van het bundelen van krachten in deze hectische tijden”, zeggen Nele Decroos en Jan Royackers, de projectcoördinatoren. Nele is pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Jan is directeur bij Schoolmakers. Hun organisaties maken de coördinatie mogelijk. “In het Mysterie van Onderwijs vonden we een brede en veelkleurige onderwijsvereniging die dit initiatief wilde uitrollen. Een aantal andere organisaties en onderwijsverstrekkers sprongen vlot mee op de kar. En kijk, een week later kan de website online. Vanuit onze persoonlijke benadering willen we leraren en directies duidelijk maken dat ze er niet alleen voor staan”.

 

Contactpersonen

Jan Royackers (projectcoördinator) – 0485 20 28 19

Nele Decroos (projectcoördinator) – 0479 43 72 57

Bert Smits, voorzitter Mysterie van Onderwijs – 0497 93 29 15

 

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be