Samen verspreiden we het praktijkgericht onderzoek-virus! Win een begeleidingstraject.

27 augustus 2020

We kunnen het bijna niet geloven, maar het nieuwe schooljaar staat in de startblokken. Na een intens schooljaar zijn we er zeker van dat er allerhande thema’s opborrelen die het meer dan waard zijn om wat langer bij stil te staan. Als Schoolmakers begeleiden we leer- en veranderprocessen op scholen en geven we jullie graag een duwtje in de rug. Wordt 2020-2021 het schooljaar van het praktijkonderzoek? 

Bij praktijkonderzoek wordt op een systematische manier naar antwoorden gezocht op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op het veranderen van deze praktijk. Dit kunnen vragen zijn op zowel leerkracht-, team-, directie- als bestuursniveau, bv.:

 • Hoe kan ik als leerkracht nog sterker inspelen op verschillen op vlak van anderstaligheid, verscheidene noden in de klasgroep,… 
 • Hoe kunnen we als team op een systematische wijze werk maken van een beleid rond afstandsleren? 
 • Leidt de feedback die ik aan leerlingen geef tot reflectie op het eigen leerproces?
 • Hoe kan ik als directeur mijn team beter ondersteunen bij afstandsleren?
 • Hoe kunnen we ons onboarding proces beter afstemmen op de noden van nieuwe leerkrachten?
 • Werpt het pestbeleid dat we twee jaar geleden op poten hebben gezet zijn vruchten af?
 • Hoe kunnen we als opleidingsteam de uitval van onze eerstejaarsstudenten verminderen?
 • We hebben een mooie visietekst met ons pedagogisch project uitgevoerd. Maar in hoeverre realiseren we deze visie op de klasvloer?
 • Is het nascholingsaanbod dat we aan onze leerkrachten bieden up-to-date?
 • Ik doe met mijn collega aan teamteaching. Wat levert dit op?
 • Hoe kunnen we in onze school blended leren op een haalbare en effectieve manier inzetten, al dan niet in afstandsonderwijs?
 • Hoe gebruiken we de data uit onze leerplatformen/ digitale tools om het leren te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we onze device policy aanpassen aan de noden in onze school?

Heeft jouw school een prangende vraag die ze graag systematisch wil benaderen? Heb jij als leerkracht nood om een vraag over je eigen klaspraktijk dieper te exploreren? Dien dan jouw onderzoeksthema in!

Hoe maak je kans om te winnen?

We nodigen alle scholen (schooltypes en onderwijsniveaus) uit om deel te nemen. Deel jouw idee voor praktijkonderzoek via dit formulier voor 1 oktober 2020 met Schoolmakers. 

Inzendingen zullen gescreend en geëvalueerd worden op basis van hun praktijkrelevantie, actualiteitswaarde, haalbaarheid 

Prijzenpot

De drie boeiendste onderzoeksvragen krijgen van ons een begeleidingstraject waarin we drie keer bij elkaar komen om samen het onderzoekstraject vorm te geven. De deelnemende scholen krijgen vervolgens de kans om de resultaten van het onderzoek te delen via de Schoolmakers community (bv. blog, initiatief in the picture zetten op social media.). 

Daarnaast zijn er ook drie exemplaren van het boek ‘Iedereen Schoolmaker. Investeren in samen leren’ van Schoolmakers Bert Smits en Yves Larock te winnen.

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief