Spelen versus stilzitten?

19 september 2016

Spelen versus stilzitten?

Integratie derde kleuterklas en eerste leerjaar start in september.

door Lies Lambert, gedreven schoolmakker van Schoolmakers

Een blogbericht over integratie derde kleuterklas en het eerste leerjaar in september? Wel ja, natuurlijk. De kinderen die nu in het eerste leerjaar zitten, hebben net een grote stap gezet. De hele zomer kregen ze te horen. ‘Amai, het eerste leerjaar.’ ‘Zo groot al.’ ‘Dan ga je veel leren.’ ‘Je gaat dan wel moeten stilzitten… en werken.’ De verwachtingen zijn overal hoog gespannen.

  • Kids: Maar ik kan nog niet lezen???
  • Ouders: Ik hoop dat ze het aankan???
  • Leerkracht derde kleuterklas: Heb ik ze goed genoeg voorbereid???
  • Leerkracht eerste leerjaar: Gaan de kinderen het tempo en de druk wel aankunnen???

Kinderen en ouders weten niet goed wat ze kunnen verwachten. Leerkrachten weten niet goed wat de kinderen wel of niet gaan aankunnen. De leerkrachten van de derde kleuterklas doen enorm hun best om de kleuters zo goed mogelijk voor te bereiden, maar sommige zaken komen pas in het eerste leerjaar bovendrijven.

kinderenEen leerkracht van een school die ik vorig schooljaar begeleidde rond dit thema verwoordde het mooi: ‘We raken de ziel van het probleem niet aan. De werkwijze van de kleuterschool en de lagere school is niet dezelfde en dat is ons vertrekpunt.’ Ooit deed ik in dezelfde school eerst een paar weken stage in de derde kleuterklas en enkele weken later een weekje in het eerste leerjaar. Ik had net weken met kleuters geoefend om zelf hun materiaal voor werkjes te gaan halen in de materiaalhoek, zelf alles klaar te leggen en zelf alles weer op te ruimen. Enkele weken later merkte ik dat de kinderen van het eerste leerjaar dat zelf niet meer mochten doen. Ze moesten blijven zitten en wachten tot de juf het uitdeelde. Niet vanuit slechte wil, maar vanuit een systeem. De kinderen moesten niet constant door de klas lopen. Maar een zesjarige die niet meer mag rondlopen, mist de beweging. En de zelfredzaamheid van de kinderen ging weer een stapje terug.

Het uitgangspunt van de begeleiding werd dus om de werkwijze van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar op elkaar af te stemmen. De leerkrachten bezochten elkaars klassen, keken en deden mee met elkaar. Ze gingen over schoolmuren heen kijken, hoe andere scholen het integratietraject aanpakten. Ze verzamelden de beste ideeën en onderzochten hoe ze een doorgaande lijn konden bouwen tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Ideeën waren er op alle vlakken. Ze gingen van papierloos werken met meer echte materialen over meer zingen in de klas tot samen spelen op de speelplaats. De klaslokalen herorganiseren zodat de derde kleuterklassen en de eerste leerjaren naast elkaar liggen. De leerkrachten in alle klassen activiteiten laten organiseren, hoekenwerk en zelflerende groepen installeren. Samen kiesuur houden en projecten uitwerken. En vooral ook de integratie starten op 1 september en niet wachten tot het laatste semester.

Dat laatste is belangrijk. Integreren doe je niet op 1 namiddag. Dat doe je gaandeweg. De kinderen in het eerste leerjaar hebben er ook deugd van om nog eens te gaan spelen in het winkeltje of monsters maken met plasticine. Sommige kinderen van de derde kleuterklas kunnen best al eens een half uurtje letters leren schrijven in het eerste leerjaar. Door deuren open te zetten, vermengen systemen zich, leren kinderen en leerkrachten elkaar beter kennen en verdwijnt de kloof tussen kleuterschool en de lagere school.

Spelen versus stilzitten is geen issue meer. Ze lopen gewoon lekker rond in alle klassen.

Wil je zelf aan de slag rond het thema integratie derde kleuterklas en eerste leerjaar, contacteer dan Lies Lambert op lies@gr35.be.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be