UDL ten tijde van corona: tips en tricks

02 april 2020

Overal lees ik tips en tricks over hoe we het in het onderwijs kunnen aanpakken deze tijden… Sommigen vinden het zalig om het te lezen en gaan er dadelijk mee aan de slag, andere worden lamgeslagen door de input. Belangrijk is om de verschillen te erkennen, zowel bij ons als bij de leerlingen en ouders. Iedereen heeft een ander tempo, sommigen duiken onmiddellijk in de versnelling, anderen hebben ruimte en tijd nodig om alles te doen landen en kunnen daarna weer verder.

Zelf zat ik vast in de ruimte die ik nodig had, panikeerde ik soms zelfs omdat ik van mezelf vond dat ik dadelijk mee op de kar moest kunnen.

Een collega gaf mij een metafoor die mij enorm hielp. Namelijk dat je het kan zien als een estafette waarbij zowel de eerste als de laatste loper een belangrijke rol speelt en niet iedereen het volhoudt om constant even hard te lopen. Ik ben dus duidelijk niet de eerste loper, maar voel wel dat het stokje stilaan aan mij kan doorgegeven worden. De dingen landen, krijgen een plaats, en ik vind stilaan structuur binnen de informatie die op me af komt. Het is dus helemaal oké om even ruimte te nemen. Je bent niet alleen, er is een team rondom je, waar hoogstwaarschijnlijk ook wel sprinters tussen zitten.

Kwetsbare gezinnen

Wie mij kent, weet dat ik altijd op zoek ben naar manieren om zoveel mogelijk, zo niet alle, leerlingen erbij te krijgen. Zeker nu is dat een pittige uitdaging. We zien onze leerlingen niet en hebben geen of weinig grip op wat er in sommige gezinnen gebeurt. Het raakt ons. Als professional, maar ook gewoon als mens.

Ik lees meer en meer artikels over scholen die aan de alarmbel trekken omdat ze bepaalde kinderen zien afhaken of een aantal kinderen al de hele coronaperiode niet hebben gehoord.

Ook zie ik dat er samenwerkingsverbanden tot stand komen. Zo worden allerhande mensen ingezet als soort brugfiguren. Zij verdelen de kwetsbare gezinnen en volgen de situatie in die gezinnen heel kort op. Als dat niet lukt via mail of Smartschool, dan maar via Whatsapp of de telefoon. Om daarna de eventuele werkblaadjes met een fijne boodschap in een zakje aan de deur te hangen. Sociale partners bekijken samen met scholen wat ze kunnen betekenen als brugfiguur. Ook kunnen de contacten met kwetsbare gezinnen verdeeld worden onder collega’s. Het moet namelijk niet allemaal op de schouders van die ene klasleerkracht of de directie terecht komen.

Voorbereiden op wat nog komt

Klasbeeld

We zijn ook op zoek naar manieren om ons goed voor te bereiden op wat nog gaat komen.

Eerste belangrijke stap is om nu al een beeld te krijgen van hoe je leerlingen aan het werk zijn. Is er ruimte voor leerstof? Wat lukt (niet)? Hoe komt het dat het niet lukt? Welke ondersteuningsnoden hebben zij of heeft het gezin? Nu al in kaart blijven brengen hoe je klas eruitziet en wie zich waar situeert, bespaart je veel tijd en maakt het haalbaarder om van in het begin goed te differentiëren. Vraag dus regelmatig feedback bij ouders, kinderen of brugfiguren.

Essentie

Wees je ervan bewust dat er in handleidingen veel niet-essentiële info staat. Doelen die niet essentieel zijn krijgen, er vaak veel ruimte. Wees kritisch en selecteer. Je kan hiervoor ook samen nadenken met collega’s en kijken welke criteria je voorop stelt om die keuzes te maken. In afstandsonderwijs kan je niet evenveel doornemen dan wanneer kinderen naar de klas gaan. Keuzes maken zal dus noodzakelijk zijn.

UDL

Eens je duidelijk je doelen hebt, kan je nadenken over manieren waarop je ze overbrengt. Ik heb tips en tricks in het UDL-kader gezet. De eerste suggesties gaan over manieren waarop je kan inspelen op de motivatie ‘Waarom moet ik dit doen?’. De tweede over de inhoud ‘Wat moet ik doen?’ en de laatste over het ‘leren leren’ en ‘evaluatie’, ‘Hoe kan ik dit leren en jou tonen dat ik het kan?’.

Het zijn suggesties. Het is zeker niet de bedoeling dat je alles doet wat in de kolommen staat, dat zou helemaal niet haalbaar zijn. Het is wel belangrijk om zowel te werken op motivatie en inhoud en dat je manieren zoekt waarop je zicht blijft hebben op hoe leerlingen leren en leerstof verwerken. Het zou dus wel goed zijn om in te zetten op sommige acties verdeeld over die drie aspecten.

Je kan alle suggesties overlopen en aanvinken wat je jezelf wel ziet doen, wat haalbaar lijkt of wat je al doet. Daarna kan je ze opnieuw overlopen en aanvinken wat je denkt dat goed zou zijn voor je leerlingen. De suggesties die twee vinkjes hebben gekregen zijn goed om dadelijk in te plannen en mee aan de slag te gaan.

Eerst zie je het UDL-kader met de kolommetjes naast elkaar, daarna zie je de ingevulde kolommen, los van elkaar, met de suggesties per kolom.

Ik wens jullie allen heel veel moed, nabijheid en deugddoende werkmomenten en vooral een goede gezondheid voor jullie en iedereen die je lief hebt.

Meer weten over UDL in het onderwijs? An Kennes schreef er het boek ‘All-in. Inclusief lesgeven’ met UDL over. Koop het hier.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief