[What’s new?] Duaal Leren! (2)

14 mei 2018

Vorige week was een boeiende en leerrijke week in het teken van duaal leren. Woensdag 8 mei stond in het teken van de langverwachte finale van Ideaal duaal en een dagje later was het de algemene studiedag rond duaal leren van de Vlaamse overheid.

Het agentschap SYNTRA Vlaanderen treedt op als de neutrale regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren. Als regisseur faciliteren en ondersteunen ze  verschillende partners en partijen zodat er steeds voldoende kwaliteitsvolle werkplekken zijn. Vanuit deze rol schreef SYNTRA de wedstrijd Ideaal duaal uit en ging zij op zoek naar het beste idee voor een app die het duaal leren kan versterken.

Verschillende leerkrachten, bedrijven, maar ook leerlingen stelden hun idee in een korte pitch van vijf minuten voor en ze kregen achteraf nog één vraag van een indrukwekkende jury. Het was ook fijn om te zien dat enkele scholen en bedrijven al in co-creatie naar de jury stapten. Het duidelijk voorbeeld dat duaal leren een win oplevert voor beide partijen.

Door het grote aantal finalisten (20) en de verscheidenheid aan ideeën kwamen alle kansen, maar ook de noden en zorgen binnen het duaal leren naar boven. Opvallend was dat deze kansen en zorgen ook zeer herkenbaar terugkwamen in de de studiedag van de vlaamse overheid.

Ik som ze hier graag even op.

Wat zijn de voordelen van duaal leren?

Het allerbelangrijkste is een onmiddellijke koppeling tussen de theorie op school en de praktijk, zodat leerlingen kunnen proeven van de nieuwste technologieën.

Leerlingen leren hoe ze zich moeten gedragen in een bedrijfscultuur en deze is helemaal anders dan de schoolcultuur. Hierdoor zetten leerlingen vaak grotere stappen in het volwassen en zelfstandig zijn.

Het systeem daagt uit om nieuwe vormen van leren toe te passen op school en op het bedrijf. Bedrijven verhogen hun soft skills op de werkvloer en creëren een sterker milieu van mentorship tussen de collega’s, wat volledig past binnen het kader van duurzaam ondernemen.

Wat is er noodzakelijk voor een goed traject?

Een sterke band zijn tussen de scholen en de bedrijven.

Een duidelijk leertraject dat gepaard gaat met een dagdagelijkse evaluatie door de leerkrachten en de mentors. Ook de vakleerkracht moet de kans krijgen om mee te gaan evalueren op de werkplek.

Een stem voor de bedrijven in de klassenraad (niet enkel op papier).

Wat zijn de moeilijkheden, de valkuilen die nu al opduiken?

Arbeidsrijpheid

Wanneer is een jongere klaar om in die werkomgeving te stappen? Een moeilijk oordeel vanuit twee verschillende werelden. Wat is de jongere zijn ontwikkelingsperspectief en hoe moeten we zijn traject daar op aanpassen?

Gelukkig is de overheid volop bezig een screeningstool box te ontwerpen zodat er al een basis kan gelegd worden voor een gedifferentieerd traject. Een gedifferentieerd traject zal ook zorgen voor gedifferentieerde werkplekken. Dit blijkt momenteel vaak enkel mogelijk in grotere bedrijven. Dit creëren met kleinere bedrijven zal ook een sterke sectorale inspanning vragen.

Match met de bedrijven

Uit de vele app-ideeën van de leerlingen naar voren dat zij een goede match noodzakelijk vinden en dat een match op basis van de ontwikkeling noodzakelijk is. Het is een gevoelskwestie, waar een duidelijke link gelegd wordt met de talenten van iedere leerling.

Mentorship

Zijn mentors pedagogisch voldoende geschoold om een leerling te begeleiden of om mee te oordelen op de klassenraad? Zijn ze in staat om naast hun werk ook de leerling optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling? Tijd, ruimte en ondersteuning voor het mentorship is noodzakelijk. Scholen dienen hierin een basisvertrouwen te ontwikkelen. Vaak zijn de mentors immers bij hen afgestudeerd.  

Communicatie, administratie en druk

Door te leren op verschillende werkplaatsen zijn er veel minder contactmomenten en is het veel moeilijker om met de leerlingen te communiceren. Zowel op het gebied van het praktische, emotionele als administratieve trajectoverzicht.

Vele apps tijdens de wedstrijd proberen hier een oplossing voor te zoeken. Vaak zijn de leerlingen veel gemotiveerder in het traject dan op school, maar geven ze ook aan dat er veel meer van hen wordt geëist dan een leerling in een normaal schooltraject.Kortom, het is duidelijk dat duaal leren begint te leven en dat de debatten geopend zijn. De nieuwe apps zullen nog niet voor morgen zijn, maar ze zullen hopelijk een knappe versterking zijn van het proces.

Volgend schooljaar zullen 30 extra studierichtingen en 170 scholen nog één proefjaar mogen draaien. Als Schoolmakers willen wij daartoe ook ons steentje bijdragen en daarom organiseren we in september de workshop “gericht experimenteren met duaal leren”. 

De 5 winnaars: 

het Heilig-Hartcollege Heist o/d Berg met hun app Dualo (bedacht door leerlingen)

GO talent! dat een communicatieplatform bouwt (samen met de leerlingen) dat motiverend, informerend en competentieontwikkelend werkt

Kazi: een app die zich richt op het nog succesvoller matchen van jongeren en bedrijven

The Discovery App: Met Virtual reality een beeld geven van de werkvloer

Iduaal: met als doel de dagelijkse planning en administratie vereenvoudigen

Big shout out naar SYNTRA Vlaanderen en Edconnect voor de coaching van de kandidaten

Interesse voor een adviesgesprek, lezing of workshop over dit thema? Contacteer ons op info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be