Alle studenten motiveren en betrekken in afstands- en blended onderwijs

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

Studenten betrekken en motiveren is zelfs in de beste tijden een uitdaging. Toch is het cruciaal, want de mate waarin studenten gemotiveerd zijn heeft een beslissende invloed op hun studiesucces. Docenten spelen hierin een sleutelrol. 

Dat de coronacrisis het hoger onderwijs in sneltempo naar afstandsonderwijs deed overschakelen, beïnvloedt de wijze waarop we studenten betrekken en motiveren. Afstandsonderwijs doet immers beroep op andere competenties dan contactonderwijs. De ‘ideale’ student 2.0 is verrezen: gemotiveerd, zelfsturend en betrokken ondanks de afstand. Elke opleiding staat voor dezelfde uitdaging: hoe (her)vormen we de studenten van nu tot studenten 2.0 – zonder studenten (uit het oog) te verliezen? Het antwoord zal een unieke cocktail zijn van ingrediënten zoals motivatie, zelfsturing, eigenaarschap, attitudevorming en zelf-effectiviteit. Voor docenten wordt dit balanceren tussen de nodige sturing geven aan studenten en voldoende ruimte voor autonomie laten en uitdagende doch haalbare opdrachten ontwerpen. 

In dit aanbod voor docenten beantwoorden we de volgende vragen:

 • Hoe houden we op dit vlak de vinger aan de pols, in de afwezigheid van face-to-face momenten? 
 • Hoe geef ik als docent mijn vak zodanig vorm, dat alle studenten gemotiveerd en betrokken blijven? 
 • Wat weten we over risicogroepen als het gaat over motivatie en studiesucces en hoe bereik ik studenten uit die risicogroepen?
 • Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van studenten op vlak van zelfsturing, eigenaarschap en zelf-effectiviteit? 

We combineren inzichten uit onderzoek met hands-on tools en interessante praktijkvoorbeelden die we in ons begeleidingswerk zijn tegengekomen. We reiken concrete handvatten aan die docenten ondersteunen om studenten duurzaam te blijven betrekken, zowel online, offline als blended. Hoewel dit aanbod gericht is op docenten, maken we een uitstap naar wat er beleidsmatig nodig is om dit te realiseren, zodat deelnemers het bredere kader voor ogen hebben waarin hun initiatieven plaatsvinden.

Doelgroep

Docenten en lectoren van hogescholen en universiteiten. Opleidingsverantwoordelijken en onderwijsondersteuners kunnen aansluiten.

Doelen

Na het volgen van … weet/kan/beheers je…

Na deze vorming

 • heb je inzicht op de elementen die een impact hebben op de motivatie en betrokkenheid van studenten.
 • heb je inspiratie en tips om de betrokkenheid en motivatie van studenten te verbeteren.
 • heb je inzicht in de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen van studenten.
 • kan je een lessenreeks studentgericht ontwerpen.

Vorm van het aanbod

1. Interactieve sessies:

 • Sessie 1: inhoudelijke sessie voor iedereen – 2u. We voorzien voor elke deelnemer een map met het cursusmateriaal (e-reader, presentaties, inspiratiebronnen, …).
 • Sessie 2: intervisie in groepen van max. 7 deelnemers – 2u

Tarief: 

 • 1950 euro excl. 21% BTW voor de twee sessies. 
 • Gelieve bij meer dan 7 deelnemers te contacteren voor een prijs op maat.

2. Adviesgesprek

Voor implementatie op meso- en macroniveau bieden wij ook adviesgesprekken met opleidingsverantwoordelijken en andere beleidsvertegenwoordigers. 

Tarief: 500 euro excl. 21% BTW voor een gesprek van een tweetal uur

3. Open aanbodVanaf september 2020 organiseren we deze reeks ook in open aanbod waarop individuele docenten en opleidingsverantwoordelijken kunnen inschrijven. Je kan nu alvast je interesse laten blijken door te mailen naar charlotte@schoolmakers.be.

Publiek (grootte, samenstelling, …)

max. 16 deelnemers

De vorming kan doorgaan voor docenten van één opleiding of in een samengestelde groep vanuit diverse opleidingen (te bespreken).

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Link naar relevante blogs en meer info

https://www.schoolmakers.be/blog/121-tips-om-de-motivatie-vanop-afstand-hoog-te-houden/
Motivatie van Studenten. Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36(3)

Interesse?

Contacteer Charlotte Arnou
charlotte@schoolmakers.be
+32 474 915 015

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be