Duaal Leren: aanbod op maat

22 oktober 2019

Voor wie?

Dit traject is zowel interessant voor scholen met, als scholen zonder ervaring in duaal leren. We zoomen in op het school/beleidsniveau én op het klasniveau. Daarnaast gaan we ook in op de begeleiding van de leerlingen op de werkvloer. Daarom is dit traject interessant voor directies, TA’s, leerkrachten, trajectbegeleiders, mentoren en andere geïnteresseerden.

Doelstellingen

  • Je ontwikkelt een visie op wat Duaal Leren kan betekenen voor jouw school.
  • Je krijgt inzicht in de concrete tools en handvatten om op schoolniveau duaal leren kwaliteitsvol te implementeren.
  • Je krijgt inzicht in de concrete tools en handvatten om op klasniveau duaal leren kwaliteitsvol te implementeren.
  • Je krijgt inzicht in de concrete tools en handvatten om als school en bedrijf samen het duale leertraject kwaliteitsvol te begeleiden.

Door wie?

Dit traject wordt begeleid door de procesbegeleiders duaal leren binnen Schoolmakers: Charlotte Arnou, Jetje De Groof, Lien Peeters en Lydwin Bulckens.

Werkwijze

Het traject bestaat uit verschillende sessies. Afhankelijk van de beginsituatie van de school worden  andere klemtonen gelegd. Op basis van concrete tools en handvatten, experimenteren we in elke sessie gericht op vragen die in jouw school leven.

Sessie 1: Duaal leren op schoolniveau: We staan stil bij regelgeving, screening&matching, standaardtrajecten, modellen om leerlingen te groeperen. Ook op de nieuwe rol van leerkrachten en trajectbegeleiders en de gevolgen voor het professionaliseringsbeleid wordt ingegaan. 

Sessie 2: Duaal leren op klasniveau: We gaan in op  didactische modellen die leren in deze context versterken, geven handvatten voor differentiatie en reflecteren samen over hoe we leerlingen meer eigenaarschap van het leerproces kunnen geven. Daarnaast staan evalueren en co-teaching in de kijker.

Sessie 3: Samen duaal leren begeleiden: We staan stil bij hoe je als school krachtige partnerschappen met bedrijven kunt vormen. We bekijken de rollen van trajectbegeleiders en mentoren en gaan uitgebreid in op hoe zij hun taak kwaliteitsvol kunnen invullen.

Praktisch

WAT VOORZIEN JULLIE?

Een enthousiaste groep deelnemers, die is samengesteld uit de leden van het schoolteam die bij duaal leren betrokken zijn, eventueel aangevuld met de opleidingsverantwoordelijken van parternerbedrijven. Omvang van de groep: max. 15 personen

WAT VOORZIEN WIJ?

Professionele en ervaren begeleiders. 

Werkvormen die in kaart brengen wat er reeds is en goed loopt, en waar nog kansen liggen. 

Inspiratie uit andere scholen. 

Praktische tips en tricks. 

Het standaardprogramma duurt 6 uur. Het kan op 1 dag of modulair worden aangeboden. De kostprijs is 1.200 EUR (excl. 21% BTW). 

Graag een aangepast traject op maat? Een adviesgesprek? Een prijsofferte? Bijkomende vragen? Allemaal mogelijk! 

MEER INFORMATIE

Meer informatie over het aanbod van Schoolmakers rond duaal leren: schoolmakers.be/duaal leren 

Voor verdere vragen contacteer je Jetje De Groof (jetje@schoolmakers.be).

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief