Feedback… de kracht van woorden

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

Feedback is dé manier bij uitstek om leerlingen regelmatig bij te sturen en te laten reflecteren in hun leerproces.

In deze sessie bekijken we hoe feedback zich verhoudt ten opzichte van andere vormen van evaluatie en bekijken ook vormen van feedback die breder gaan dan wat we er traditioneel onder verstaan.

We gaan ook dieper in op die zaken die feedback nu ook echt effectief maken en ervoor zorgen dat de boodschap blijft hangen.

Tenslotte krijgt ook tijdsefficiëntie aandacht. Feedback vraagt tijd, maar we bekijken vooral ook hoe je ervoor kan zorgen dat je als leerkracht initieert, en dat het denkwerk en de verwezenlijking van de boodschap van de feedback bij de leerling komt te liggen.

In samenspraak met de school kunnen we accenten leggen die ervoor zorgen dat de sessie zo goed mogelijk aansluit op de context van de school:

  • Schriftelijke feedback: van “Goed gedaan” naar krachtanalyse.
  • Inzetten op kwaliteitsvolle leerlingencontacten en opvolgingsgesprekken.
  • Feedback waar de leerling eigenaar van wordt.

Doelgroep

Leerkrachten- en docententeams uit het secundair-, hoger-, volwassen- en deeltijds kunstonderwijs.

Coördinatoren, directies, ondersteuners, … kunnen aansluiten.

Doelen

  • Je weet welke de kenmerken zijn van goede feedback.
  • Je hebt gereflecteerd over de mate waarin je nu reeds (on)bewust feedback geeft aan je leerlingen en wisselt hierover uit met collega’s.
  • Je bezit concrete stappenplannen om een feedbackgesprek te voeren met een leerling.  

Vorm

Workshop tussen 10 en 30 deelnemers.

Interactieve lezing tot 500 deelnemers

Data en locatie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

In verbinding blijven met leerlingen hangt nauw samen met enerzijds hun welbevinden en anderzijds hun motivatie om met schoolwerk bezig te zijn.

Lydwin Bulckens geeft zeven tips om als leerkracht in verbinding te staan met de leerlingen.

https://buff.ly/3dsWfhz

Lannoo Teachers Day

Zijn onze kinderen en jongeren in crisis? Hoe benut je ten volle je talenten in uitdagende tijden?

Kortom, hoe pakken we de crisis in onderwijs aan om met volle goesting te blijven werken en leren? De experts geven jullie antwoord: https://buff.ly/3uK44bl

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2021 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be