Klaar voor het najaar: van ‘lessons learned’ naar een concreet actieplan

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

In maart 2020 schakelden de Vlaamse hogescholen en universiteiten in sneltempo over van klassiek, ‘offline’ onderwijs naar onderwijs op afstand. Er werden in enkele weken stappen gezet waar anders nog jaren over zouden gaan. Er werd geëxperimenteerd en soms was dat een schot in de roos – en soms ook niet. Deze kans grijpen om als team te leren en het onderwijs te verbeteren, geeft blijk van de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur – één van de beoordelingsgronden bij een  instellingsreview.

In dit traject begeleiden we opleidingen, vertrekkend van de ‘lessons learned’, in drie stappen richting een concreet actieplan met het oog op het najaar. Ook volgend academiejaar (2020 – 2021) zullen vele opleidingen immers verder inzetten op blended formules. 

Sessie 1 

Systematische analyse op vlak van leren en didactiek én ondersteunende processen: 

 • Welke initiatieven kunnen behouden of doorontwikkeld worden?
 • Wat liep minder goed en waarom? 
 • Wat is nodig om een volgende kwaliteitsvolle stap te zetten? 

Sessie 2 

Vooruitblik naar academiejaar 2020-2021:

 • Welke verschillende scenario’s zien we voor onze opleiding in het najaar? 
 • Hoe kunnen we op deze scenario’s voorbereid zijn? Hoe organiseren we ons curriculum in verschillende scenario’s? Hoe stemmen we de organisatie hierop af? Op welke organisatieprocessen hebben de verschillende scenario’s welke impact? 

Met gerichte vragen begeleiden we de opleiding door dit proces, waarbij we een beroep doen op de inzichten die we hebben verworven in workshop 1.

Sessie 3 

Opstellen van een actieplan:

 • met een systematiek om agile te werken en kort op de bal te spelen. Dat is nodig om in onzekere tijden duurzame stappen te zetten. 
 • met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor de betrokkenen. We nemen het volledige ecosysteem mee waarin dit plan tot stand moet komen: van leren en lesgeven over beleid naar flankerende organisatie en ondersteuning.

Doelgroep

Dit aanbod is gericht op teams. Om maximaal effect te hebben, neemt het opleidingsmanagement samen met (een vertegenwoordiging) van de docenten deel. Deelname van de onderwijsondersteuner van de opleiding, zo die er is, biedt zeker meerwaarde.

Doelen

Na het volgen van … weet/kan/beheers je…

Na het volgen van dit traject 

 • heb je in kaart waar op welke sterke initiatieven je als opleiding kan voortbouwen en waar nog op ingezet kan worden,
 • heb je als team een gedeeld beeld van mogelijke scenario’s voor volgend academiejaar,
 • heb je een actieplan op hoofdlijnen dat richting geeft aan hoe je je hierop verder kan voorbereiden.

Vorm van het aanbod

Dit aanbod bestaat uit 3 sessies:

 • Lessons learned (3u)
 • Scenario’s voor het najaar (3u)
 • Actieplan voor het najaar (3u)

Tarief: 2900 euro excl. 21% BTW.

Publiek (grootte, samenstelling, …)

Aantal deelnemers tussen 6 en 16

Data en locatie

Data en locatie in overleg af te spreken.

Indien de workshops niet face-to-face kunnen doorgaan, wordt overgeschakeld op begeleiding vanop afstand.

Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Link naar relevante blogs en meer info

Interesse?

Contacteer Lien Peeters via lien@schoolmakers.be of +32 486 41 41 12

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be