Kwaliteitsvol evalueren op afstand

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

De Vlaamse hogescholen en universiteiten schakelen massaal over op afstandsleren. Dit werpt ook heel wat vragen op over de manier waarop uiteindelijk geëvalueerd zal worden, zoals:

 • Hoe vorm ik mijn offline evaluaties om naar online evaluaties/evaluaties op afstand? 
 • Hoe kan ik op afstand formatief evalueren?
 • Hoe kan ik op afstand summatief evalueren? 
 • Hoe garandeer ik dat mijn evaluaties in hun nieuwe vorm valide, betrouwbaar en transparant blijven?
 • Hoe zorg ik dat mijn evaluaties fair zijn?
 • Hoe ga ik potentiële examenfraude bij summatieve toetsing op afstand tegen?

Deze vragen over individuele toetsen, hoe belangrijk ook, zijn echter slechts een deel van het ecosysteem van toetsen en evalueren. Via het Toetsweb bieden we de deelnemers een gefundeerde, op onderzoek steunende, maar concrete methodiek aan die hen in staat stelt evaluatie en toetsing door een integrale kwaliteitsbril te bekijken. Door ook toetsprogramma, toetsbeleid, toetsorganisatie en toetsbekwaamheid in beschouwing te nemen, willen we deelnemers ondersteunen een duurzame kwaliteitsslag te slaan.

Met dit aanbod reiken we concrete handvatten aan voor ‘top of mind’-vragen van docenten. Daarnaast zoomen we echter ook in op de andere componenten van toetskwaliteit, leggen we de belangrijkste overwegingen bloot en bieden we concreet materiaal aan, waarmee de deelnemers aan de slag kunnen.

Doelgroep

Opleidingsverantwoordelijken, docenten en onderwijsondersteuners van hogescholen en universiteiten.

Voor opleidingsverantwoordelijken is er een beleidstraject. Docenten volgen het praktijktraject. 
Maximaal effect bereik je door als team beide trajecten te combineren.

Doelen

Na het volgen van …
weet/kan/beheers je…

Na het volgen van het beleidstraject

 • heb je inzicht in het volledige ecosysteem van kwaliteitsvol toetsen en evalueren;
 • weet je hoe je het toetsweb kunt gebruiken als concrete tool om te werken aan alle aspecten van toetskwaliteit;
 • heb je inzicht in de overwegingen die spelen op elk niveau van toetsing en evaluaties.
 • heb je diepgaande kennis en inzicht verworven in de componenten van het toetsweb die beleidsgerelateerd zijn;
 • kan je deze kennis toepassen op de uitdagingen die zich momenteel voordoen in de hogeschool/universiteit;
 • heb je inspiratie, tips en concrete tools om de overstap naar toetsen op afstand kwaliteitsvol en duurzaam te maken; 
 • kan je op basis van een analyse van de huidige situatie in jouw opleiding/departement/unit/instelling een plan van aanpak uitwerken dat je in staat stelt om een volgende kwaliteitsslag te slaan.

Na het volgen van het praktijktraject 

 • heb je inzicht in het volledige ecosysteem van kwaliteitsvol toetsen en evalueren;
 • weet je hoe je het toetsweb kunt gebruiken als concrete tool om te werken aan alle aspecten van toetskwaliteit;
 • heb je inzicht in de overwegingen die spelen op elk niveau van toetsing en evaluaties.sta je sterker en ben je vaardiger om kwaliteitsvolle evaluaties te realiseren voor jouw vak;
 • heb je inzicht in hoe je je offline evaluaties kan omzetten naar evaluaties op afstand;
 • heb je gereflecteerd over de toetsing binnen je eigen vak; 
 • kan je weloverwogen beslissingen maken over de inzet van summatieve en formatieve evaluaties in je vak;
 • heb je inzicht in uitdagingen die te maken hebben met ‘fairness’ en veiligheid bij evaluaties op afstand.

Vorm van het aanbod

Elke traject omvat per sessie 1u voorbereidend huiswerk (flipped classroom) en 1u webinar in variërende formats. We voorzien voor elke deelnemer een map met het cursusmateriaal (e-reader, presentaties, inspiratiebronnen, …). Wie deelneemt, volgt de hele reeks.

1. Traject beleid (3 sessies)

Tarief: 3200 euro excl. 21% BTW voor het traject.

2. Traject praktijk (2 sessies)

Tarief: 1950 euro excl. 21% BTW voor het traject.

Instellingen/opleidingen die op beide trajecten intekenen, betalen 4500 euro excl. 21% BTW.

3. Begeleiding op maat

Financiële en inhoudelijke afstemming gebeurt via een niet-betalende telefonische intake.

4. Open aanbod

Vanaf september 2020 organiseren we deze reeks ook in open aanbod waarop individuele docenten en opleidingsverantwoordelijken kunnen inschrijven. Je kan nu alvast je interesse laten blijken door te mailen naar jetje@schoolmakers.be

Publiek (grootte, samenstelling, …)

Traject beleid min. 4 – max. 10 deelnemers

Traject praktijk min. 6 – max. 16 deelnemers

De reeks kan doorgaan voor docenten/opleidingsverantwoordelijken van één opleiding of in een samengestelde groep vanuit diverse opleidingen (te bespreken).

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Link naar relevante blogs en meer info

Blogs van Schoolmakers

Kwaliteitsvol evalueren in het hoger onderwijs. Ook op afstand. 

Vijf manieren om te evalueren op afstand

Onze voornaamste inspiratiebronnen

Baartman, L., Kloppenburg, R., Prins, & Prins, F. (2017). Kwaliteit van toetsprogramma’s. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (Red.), Toetsen in het hoger onderwijs (vierde herziene druk, pp 37-50). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Sluysmans, D. en Segers, M. (2018) (red.). Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.

Sluijsmans, D., Peeters, A., Jakobs, L., Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de loep. OnderwijsInnovatie, 14 (4), 17-25.

Themanummer Toetsing (2015). Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 33 (2). 

Interesse?

Contacteer Jetje De Groof
jetje@schoolmakers.be
+32 488 404 144

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief