Maak van je docententeam een sterk team

27 april 2020

Omschrijving van het aanbod

Een sterk docententeam is een lerend team dat leerdoelen bereikt met studenten en daartoe goed samenwerkt en efficiënt georganiseerd is. 

Het is sowieso een uitdaging om van een docenteam een sterk team te maken. Deeltijdse opdrachten, uiteenlopende lessenroosters, versnipperde verantwoordelijkheden, geringe betrokkenheid bij de opleiding, … maken het lastig om samen met docenten een opleiding vanuit een gedeelde visie te ontwerpen en te realiseren. De coronacrisis maakt dit extra uitdagend door de fysieke afstand, de plotse onduidelijkheden en vele onzekerheden en de noodgedwongen snelheid om beslissingen te nemen. Welke stages gaan wel of niet nog door? Hoe evalueren we op afstand? Welk online engagement verwachten we van studenten en docenten? 

Tegelijk biedt deze crisis kansen om het lerend vermogen van docententeams te versterken, impactvoller samen werken en/of de teams anders te organiseren. Er komt nú bij vele docenten energie vrij om the extra mile te gaan. Wie goed observeert, ziet kiemen van nieuw gedrag’ om een docententeam succesvol te laten draaien.

In deze workshop vertrekken we vanuit een drieledige kijk op een sterk docententeam:

 • bewust lerend team
 • effectief samenwerkend team
 • efficiënt georganiseerd team

Zowel onderzoek als praktijkervaring reiken ons voor deze drie aspecten belangrijke hefbomen aan. Het zijn handvatten die het verschil maken om vanuit een sterke teamwerking kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Denk aan praktijkgericht onderzoeken, inzetten op persoonlijk meesterschap, studentgericht organiseren, vaardig overleggen, slimme taak/rolverdelingen, werken aan feedbackcultuur… Het duurzame samenspel van deze hefbomen maakt van een team een sterk team.

Doelgroep

We richten dit aanbod op collega’s die binnen hun huidige organisatiestructuur de bevoegdheid hebben om te sleutelen aan hun teamwerking. Dus: opleidingshoofden, unit managers, departementshoofden, onderwijsondersteuners… Uiteraard is het nuttig om gericht docenten te betrekken vanuit hun ervaringsdeskundigheid.

Doelen

Na het volgen van …
weet/kan/beheers je…

Na dit begeleidingstraject:

 • heb je inzicht in de hefbomen die van een docententeam een sterk team maken.
 • heb je scherpgesteld wat je ambieert met de teamwerking, waarop de focus ligt en hoe de gewenste situatie verschilt van de huidige situatie.
 • heb je een heldere analyse van de huidige sterktes en ontwikkelpunten die helpend of belemmerend zijn om deze ambitie te realiseren.
 • heb je een zicht op de volgende stappen die je kan zetten om – in lijn met de hefbomen en de eigen ambitie –  van je docententeam een sterk team te maken.

Vorm van het aanbod

Met dit aanbod begeleiden we op maat. Het is niet de bedoeling om in te zetten op alle hefbomen tegelijk. We bepalen op basis van de vraag en in samenspraak waarop de focus ligt. 

 1. Adviesgesprek

  Eerste verkenning van wat het binnen jullie opleiding zou betekenen om van het docententeam een sterk team te maken. Dit gesprek levert een globaal beeld met enkele handvatten op.

  Tarief: 500 euro excl. 21% BTW voor een gesprek van een tweetal uur
 2. Aanbod op maat.

  Inhoudelijke en financiële afstemming gebeurt in een niet-betalende telefonische intake.

Publiek (grootte, samenstelling, …)

Voor het adviesgesprek werken we idealiter met 2 à  3 collega’s met de bevoegdheid om te sleutelen aan de teamwerking.

Voor het aanbod op maat bespreken we de meest gewenste groepssamenstelling afhankelijk van de noden en het ontwerp van het traject. We kunnen dit aanbod aanbieden op niveau van de opleiding of over opleidingen heen (op niveau van departement/unit/faculteit of van de instelling).

Data en locatie

Dit aanbod gaat online door. Desgewenst werken we binnen de schooleigen digitale werk- of leeromgeving.

Wanneer het mogelijk is, kan je er uiteraard ook kiezen voor een face-to-face bijeenkomst.

Link naar relevante blogs en meer info

Blogs van Schoolmakers

Lerende leraren, lerende scholen. Vijf lessen over leren in coronatijden.

Iedereen Schoolmaker. 

Larock, Y., & Vanderheijden, F. (2016). Oplossingsgericht coachen van schoolteams. Impuls 47(1), p. 10-20.

Onze voornaamste inspiratiebronnen

Boon, A., Decuyper, S. & Raes, E. (2019). High impact teaming. Bewust, effectief en efficiënt samenwerken. Uitgeverij business contact. Amsterdam: uitgeverij business contact.

Buckinx, A., Lochten. L., Schelfthout, W., Sprangers, P. & Vanthournout, G. (2019).  Team school. Leergemeenschappen creëren in onderwijs.  Leuven: LannooCampus.

Demaertelaere, Y. & Van Acker, T. (2019). Op grote school scholen slim organiseren. Leuven: LannooCampus.

Lencioni, P. (2002). The Five Dysfunctions of a Team. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Smits, B. & Larock, Y. (2020). Iedereen Schoolmaker. Investeren in samen leren. Leuven: LannooCampus.

E-course: Creating a Team Culture of Continuous Learning

Interesse?

Contacteer Lien Peeters via lien@schoolmakers.be of +32 486 41 41 12

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief