Moeilijk gedrag, wat nu?!

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

We vertrekken vanuit een gesprek over de crisis/het moeilijk gedrag dat opgemerkt wordt bij leerlingen. We maken een overzicht van items die daar aan bod komen en stellen een brede beginsituatie op.

Van daaruit ontstaan er twee sporen:

  • We gaan eerste stappen zetten rond een eventuele crisissituatie en deze al concreet uitwerken.
  • We gaan kijken wat er op schoolniveau kan gebeuren om te voorkomen dat er frequent moeilijk gedrag van leerlingen opkomt.

Zowel de betrokken leerkracht(en) als het hele team worden kort op de bal begeleid en ondersteund.

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, directie, zorgco’s, leerkrachtenteams

Doelen

  • je verwerft inzicht in de complexiteit van een team op vlak van de organisatie, het interpersoonlijke en intrapersoonlijke.
  • je krijgt handvaten aangereikt om invloed te nemen op een team
  • je werkt aan je eigen visie op teamwerking.

Vorm

Intakegesprek (brede beeldvorming) rond moeilijk gedrag.

Coachingssessies / observaties

Teamworkshops

Publiek

Een leerkrachtenteam lager onderwijs

Data en locatie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be