Moeilijk gedrag, wat nu?!

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

We vertrekken vanuit een gesprek over de crisis/het moeilijk gedrag dat opgemerkt wordt bij leerlingen. We maken een overzicht van items die daar aan bod komen en stellen een brede beginsituatie op.

Van daaruit ontstaan er twee sporen:

  • We gaan eerste stappen zetten rond een eventuele crisissituatie en deze al concreet uitwerken.
  • We gaan kijken wat er op schoolniveau kan gebeuren om te voorkomen dat er frequent moeilijk gedrag van leerlingen opkomt.

Zowel de betrokken leerkracht(en) als het hele team worden kort op de bal begeleid en ondersteund.

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, directie, zorgco’s, leerkrachtenteams

Doelen

  • je verwerft inzicht in de complexiteit van een team op vlak van de organisatie, het interpersoonlijke en intrapersoonlijke.
  • je krijgt handvaten aangereikt om invloed te nemen op een team
  • je werkt aan je eigen visie op teamwerking.

Vorm

Intakegesprek (brede beeldvorming) rond moeilijk gedrag.

Coachingssessies / observaties

Teamworkshops

Publiek

Een leerkrachtenteam lager onderwijs

Data en locatie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

Begin van dit schooljaar schreven we een wedstrijd uit waarbij scholen een gratis begeleiding rond een onderzoeksvraag konden winnen. Eerste winnaar van onze wedstrijd is het @CLTLeuven.

Schoolmaker Jetje gaat met hen aan de slag, proficiat!

Ze zijn overal, de vrienden van @Schoolmakers, en dus logischerwijze ook in ons nieuwste Fons-nummer. 'Iedereen Schoolmaker' (bij @LannooCampus) vind je in onze boekenplankrubriek, en het artikel van @Jan_Royackers is een van de tien best gelezen Fons-stukken op onze website. https://twitter.com/Schoolmakers/status/1333776881410318339

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2020 Schoolmakers, Alle rechten voorbehouden - Privacy policy

Website door rubenvaes.be