Schoolmaker in de kijker!

21 december 2016

Wie zijn de Schoolmakers? Waar zijn ze mee bezig? Ontdek het hier. Vandaag in de spotlights: Yves Larock.

 

Yves – visieontwikkeling

“Waarom doe je de dingen die je doet? Door van hieruit te vertrekken, werk je direct vanuit de diepte. Het vergt wel een totaal andere aanpak.”

In de lente, bij het intakegesprek op deze school voor buitengewoon lager onderwijs, bleken de uitdagingen nogal uiteenlopend. Enerzijds was er de nakende omslag naar het M-decreet, anderzijds een niet zo positief verslag van de onderwijsinspectie. Ik stelde een procesbegeleiding van een visietraject met 14 stappen voor.  Te realiseren in vier maanden vanaf de start van het nieuwe schooljaar en met verschillende sessies met het ganse team. De ambitie luidde: laat ons samen de uitdagingen grondig aanpakken.

In juni gingen we met een kleine kerngroep we aan de slag om het traject te plannen. De leden van die kerngroep werden de ambassadeurs van het visietraject. Uit mijn eerste gesprekken met hen leerde ik dat er erg veel onzekerheid heerste. De invoering van het M-decreet zou waarschijnlijk resulteren in een leerlingendaling. Toen ontstond het idee om nog voor de zomervakantie van start te gaan met een workshop: ‘veerkrachtig veranderen’. Hoe kunnen we direct na de zomer op een andere manier van start gaan? Hoe kunnen we zeker behouden wat goed is? Ik stelde vragen, reikte een kader aan, maar voornamelijk kwamen de mensen zelf aan het woord. Leerkrachten zijn allerminst gekant tegen verandering maar willen wel gehoord worden. De sessie duurde zo’n tweeënhalf uur, iedereen was aanwezig.

Yves_

In september gingen we dan écht van start. Naast de reeds bestaande werkgroepen die de aanbevelingen van de visitatie opvolgden, stonden met het hele team stil bij het ‘waarom’ van de school. Waarom bestaan we en hoe kunnen we dit waarmaken? Met de vele antwoorden op die vragen kwamen we tot een verzameling ingrediënten voor een vernieuwde visie van de school. De visietekst die eruit ontstond koppelde kerngroep terug terug naar de directie en het bestuur. Na goedkeuring van de vernieuwde visie gingen we opnieuw aan de slag met het hele team. Wat kunnen we de komende drie jaar aan acties ondernemen om onze vernieuwde visie waar te maken?  Zo kwamen we tot een actieplan gespreid over drie schooljaren, vormgegeven door alle medewerkers en in concrete timing gegoten de ambassadeurs in de kerngroep.

Het ganse visietraject liep uiteindelijk van september tot januari. Na een paar maanden nam ik nog even contact op met de directeur. En  natuurlijk was niet alles anders vanaf dag één, maar de aanzet voor verandering was duidelijk gegeven en hij bleek erg tevreden.

Voor mij heeft dit succesje veel te maken met onze aanpak van uitdagingen. Door vanuit visie te vertrekken, werk je vanuit de diepte. Je overtijgt de uiterlijke symptomen van wat niet goed werkt. Je faciliteert een schoolteam om (opnieuw) aan de slag te gaan vanuit de kern van hun bestaan. Het (her)bewustzijn daarvan werkt als een wiel van een hometrainer. Het duurt even om het in gang te trappen, maar eens vertrokken ontwikkelt het gemakkelijk snelheid en wordt het trappen minder zwaar.

Meer info op yves@schoolmakers.be.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be