Straffe teams voor straffe resultaten! Versterk de teamwerking op jouw school

01 juli 2020

Inhoud

Stel dat we aan al jouw collega’s bij de start van een pedagogische studiedag vragen ‘om in hun team’ te gaan staan. In welke teams gaan ze dan staan? En weet iedereen meteen wat zijn plek is?

Een sterke teamwerking uitbouwen is voor veel secundaire scholen een uitdaging. Gaan we ‘klassiek’ voor vakgroepen? Wat als die vakgroepen te groot worden, of slechts de helft van die groepen ‘als team’ functioneert? Organiseren we ons dan beter met lerarenteams rond bepaalde groepen leerlingen – bijvoorbeeld het volledige eerste jaar of de derde graad voeding-verzorging? Welke verantwoordelijkheden nemen die teams best op? En is zelfsturing daarbij meer dan een modewoord? Kan je ‘soorten teams’ combineren of moet je kiezen? En hoe zit dat met het maken van ‘professionele leergemeenschappen’? Steeds meer scholen experimenteren ver voorbij de evidentie van ‘elke leraar zijn eigen vak’ en maken moedige keuzes. Met dit aanbod reiken we kaders aan die je helpen om voor- en nadelen in kaart te brengen en bewust te kiezen wat bij jouw school past.

Disclaimer: er is geen heilige graal om je school teamgericht te organiseren. Je teamwerking is geslaagd als ze helpt om je doelen als school zo efficiënt, effectief en aangenaam mogelijk te verwezenlijken. Een kwestie van goed ontwerpen, proberen in de praktijk en bijsturen waar nodig.

We vertrekken voor dit aanbod vanuit een drieledige kijk op sterke teams:

 • bewust lerend team
 • effectief samenwerkend team
 • efficiënt georganiseerd team

Zowel onderzoek als praktijkervaring reiken ons voor deze drie aspecten belangrijke hefbomen aan die het verschil maken. Denk aan optimale groepsgrootte, slimme taak/rolverdelingen, inzetten op informele relaties, werken aan een open feedbackcultuur, rijke vormen van professionalisering, vaardig overleggen, leerlinggericht organiseren, …

Doelgroep

Directie en beleidsteams van secundaire scholen, CVO’s…

Iedereen die de bevoegdheid heeft om mee te sleutelen aan de teamwerking van je school. Uiteraard kan dit ook een ad hoc samengestelde groep zijn.

Doelen

Na het volgen van deze sessie weet/kan/beheers je…Heb je een antwoord op deze vragen…

Na dit begeleidingstraject:

 • heb je inzicht in de hefbomen die van je schoolteam(s) een sterk team maken.
 • heb je scherpgesteld wat je ambieert met de teamwerking, waarop de focus ligt en hoe de gewenste situatie verschilt van de huidige situatie.
 • heb je een heldere analyse van de huidige sterktes en ontwikkelpunten die helpend of belemmerend zijn om deze ambitie te realiseren.
 • heb je een zicht op de volgende stappen die je kan zetten om – in lijn met de hefbomen en de eigen ambitie –  van je schoolteam een sterk team te maken

Ofwel ga je hierna als school zelf verder aan de slag, ofwel zetten we samen met jou de eerste stappen, kijken we wat we daaruit leren en hoe we bijsturen om jouw schoolteam(s) nog sterker te maken.

Vorm van het aanbod

We werken dit aanbod uit op vraag, op basis van de intake en de nulmeting.

Mogelijke interventies:

 • lezing/workshop ‘De hefbomen van een sterk team’
 • intervisie rond één of meerdere vraagstukken van de school
 • een workshop van een halve of hele dag waarin we met alle collega’s nadenken over teamwerking en ieders plek daarin
 • ontwerpsessie Een sterke teamwerking voor onze school
 • Individuele coachings- of adviesgesprekken 

Publiek (grootte, samenstelling, …)

Afhankelijk van de interventie

Data en locatie

op vraag

Link naar relevante blogs en meer info

 

https://www.schoolmakers.be/blog/lerende-leraren-lerende-scholen/
https://www.schoolmakers.be/blog/iedereen-schoolmaker/

Larock, Y., & Vanderheijden, F. (2016). Oplossingsgericht coachen van schoolteams. Impuls 47(1), p. 10-20.

Interesse?

Mail info@schoolmakers.be

 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be