Veilig klasklimaat

29 juni 2020

Inhoud

Een positieve relatie tussen leerkrachten en hun leerlingen (en bij uitbreiding tussen leerlingen onderling) vormt de basis van effectief gedragsmanagment en zal ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig en goed voelen. Dit is belangrijk in functie van leren en welbevinden en er zal  minder moeilijk hanteerbaar gedrag bij je leerlingen zijn. 

Maar hoe doe je dat? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? In deze sessie(s) staan we stil bij belangrijke (rand)voorwaarden om een veilig klasklimaat te realiseren aan de hand van de leerling-leerkracht-relatie.

Doelgroep

  • Leerkrachten basisonderwijs
  • Zorgleerkrachten 
  • Ondersteuners

Doelen

Na het volgen van deze sessie weet/kan/beheers je…Heb je een antwoord op deze vragen…

  • Je hebt kennis van enkele handvatten om een positieve relatie op te bouwen met jouw leerlingen.
  • Je weet hoe je een veilige relatie kan opbouwen met jouw leerlingen 
  • je bepaalt en formuleert op basis van aangereikte inhouden (eerste) stap(pen) om hier werk van te maken in jouw eigen klas

Interesse?

Contacteer ons op info@schoolmakers.be

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers

JA we moeten samen met de scholen nog beter inzetten op taalrijke omgevingen in de kleuterklas. NEEN dat gaan we niet doen door gezinnen die het al lastig hebben te straffen. Hear Hear voor de oproep om samen toe te werken naar een positief taalproject. #schoolmakers

15 bestuurders @ 7 #coöperaties -@rescoopv 's #Druifkracht & NAVITAS; #werkerscoöperaties @tintelijn #OMGEVING & #hota; #Tweeperenboom & #Schoolmakers namen deel aan onze 2-daagse @CeraCoop @KCO_KULeuven. Merci @FredDufays, Johan, @AMVangeenberghe @lieve_jacobs & @HannesHollebecq

Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2023 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be