Werken over de vakgrenzen heen / projectwerk

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

We delen leerdoelen en – inhouden vaak in in schoolvakken. Dat is logisch: het is belangrijk dat leerlingen basisvaardigheden van Nederlands, wiskunde, vreemde talen, wetenschappen… goed beheersen.

Maar evengoed is het belangrijk dat leerlingen in staat zijn om hun basisstrategieën ook in nieuwe contexten in te zetten waarin allerlei vakdomeinen samen komen. Net zoals in de echte wereld.

In deze sessie bekijken we hoe je vakoverstijgend kan werken zodat leerstof beter verankerd wordt. We brengen in kaart waaraan je zeker moet denken en bieden je een concreet stappenplan om aan de slag te gaan.

In samenspraak met de school kan bekeken worden welke accenten we leggen:

  • werken met het ZILL-leerplan en komen tot zinvolle arrangementen.
  • werken met cluster-leerplannen in de eerste graad secundair en komen tot zinvolle projecten.
  • vanuit vakken toewerken naar een project-dag of -week.
  • evaluatie van vakoverstijgende projecten.

Doelgroep

Leerkrachten- en docententeams uit het basis en secundair.

Coördinatoren, directies, ondersteuners, … kunnen aansluiten.

Doelen

  • Je kent het belang van basisstrateigeën die rechtstreeks aangeleerd worden.
  • Je ziet mogelijkheden om basisstrategieën van verschillende vakdomeinen te laten samenkomen in vakoverstijgende projecten.
  • Je hebt concreet nagedacht over mogelijkheden die er zijn binnen jouw vak, in samenwerking met andere vakken.

Vorm

Workshop

(Interactieve) lezing

Publiek

Workshop tussen 10 en 30 deelnemers

Interactieve lezing tot 500 deelnemers

Traject waarbij we diverse workshopinhouden combineren en ingaan op leervragen.

Data en locatie

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be