Zelfsturing… kent de leerling de weg?

17 juni 2019

Omschrijving van het aanbod

Leerlingen die zelfstandig aan de slag kunnen, dat biedt rust, overzicht en structuur.

Maar vanzelfsprekend is het niet. Zelfsturing is geen aangeboren eigenschap. Het vraagt een stapsgewijs leerproces waarbij de leerling niet enkel kennis krijgt aangeleerd, maar ook strategieën om met die kennis aan de slag te gaan.

In deze sessie zoomen we in op het verschil tussen cognitie (kennis) en metacognitie (zelfkennis).

We belichten het belang van vakgebonden kennis als voorwaarde om te komen tot meer zelfsturing.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tonen we je hoe je in je les de executieve functies van je leerlingen kan aanscherpen zodat ze versterkt en zelfstandig aan het leren kunnen gaan, in de klas en thuis.

In samenspraak met de school kunnen accenten gelegd worden die ervoor zorgen dat de sessie zo goed mogelijk aansluit op de schoolcontext.

  • Hoe versterken we de zelfsturing van leerlingen tijdens differentiatie-uren, flex-uren gedifferentieerde onderwijstijd…
  • Hoe kan co-teaching bijdragen tot versterkte zelfsturing?
  • ….

Doelgroep

Leerkrachten- en docententeams uit het basis-, secundair-, hoger-, volwassen- en deeltijds kunstonderwijs.

Coördinatoren, directies, ondersteuners, … kunnen aansluiten.

Doelen

  • Je hebt een duidelijk zicht op de verwachtingen die je kan hanteren naar je leerlingen.
  • Je weet concreet hoe je de zelfsturing van je leerlingen kan vergroten in je les of gedifferentieerde werktijd.
  • Je hebt kennis gemaakt met concrete praktijkvoorbeelden.

Vorm

Workshop

(Interactieve) lezing

Traject waarbij we diverse workshopinhouden combineren en ingaan op leervragen.

Publiek

Groepsgrootte tussen 10 en 30

Data en locatie

Link naar relevante blogs en meer info

https://www.schoolmakers.be/modernisering-zelfsturing-en-de-leerling/

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief