Multi-actor samenwerking

Al in 1989 definieerde de sociale wetenschapster Barbara Gray multi-actor samenwerking als een proces waarin betrokken partijen hun perspectieven constructief onderzoeken en op zoek gaan naar oplossingen die verder reiken dan de onderscheiden visies op wat mogelijk is.

Focussen op verschillende unieke visies van betrokken organisaties zorgt voor een rijkere en meer omvattende kijk op een problematiek of uitdaging.

Een multi-actor samenwerking onderscheidt zich van andere vormen van samenwerking door: (1) de wederzijdse afhankelijkheid van actoren; (2) het uitdrukkelijk omgaan met verschillen tussen de actoren als bron voor oplossingen; (3) een gedeeld eigenaarschap van de diverse actoren voor de besluitvorming (4) het opnemen van de collectieve verantwoordelijkheid voor het effectief aanpakken van de uitdaging; (5) een proces dat evolueert van een niet-georganiseerde naar een meer georganiseerde relatie tussen de actoren.

Waarom wint multi-actor samenwerking – ook in het onderwijsveld – aan belang?

Multi-actor samenwerking als vorm van organisatieontwikkeling of van maatschappelijke verandering vindt steeds meer bijval: in de bedrijfswereld, bij de (lokale) overheden en in de sociale sector; in wijken en buurten; in de gezondheidszorg; bij multinationale ondernemingen en dus ook in het onderwijsveld. Sociale wetenschappers wijten dit aan een toename van complexe uitdagingen waarbij oplossingen uit het verleden niet (meer) werken. In onderwijs gaat het dan bijvoorbeeld om

 • de toename van de diversiteit in de schoolpopulaties;
 • onderwijshervormingen;
 • de vraag naar performante lerarenopleidingen;
 • de ongekwalificeerde uitstroom;
 • de juridisering van de maatschappij die ook in het onderwijs binnensijpelt;
 • niet-ingeloste infrastructuurbehoeften;
 • bestuurlijke schaalvergrotingen.

Een multi-actor samenwerking dringt zich meer op naarmate (1) bestaande benaderingen of handelingspatronen van een organisatie niet volstaan; (2) de betrokken organisaties geen idee hebben over een hanteerbare aanpak; (3) de betrokken organisaties er baat bij hebben om perspectieven, expertise en middelen samen aan te wenden.

Een gefaseerd proces

Iedere multi-actor samenwerking kan je op verschillende manieren invullen. Hieronder lees je een ingekorte versie van de fasering die Gray reeds 25 jaar geleden voorstelde.

1. Probleemstellingsfase

 • samen het probleem of de uitdaging definiëren
 • zicht krijgen op de verschillende belangen
 • een stakeholdersanalyse uitvoeren
 • budgetplanning

2. Ontwerpfase

 • de basisregels voor de samenwerking bepalen
 • bepalen welk kwesties moeten worden onderzocht
 • verdelen van het werk in subgroepen
 • informatiedeling
 • verkennen van opties om de uitdaging aan te pakken
 • gedeelde en gedragen besluitvorming over plan van actie

3. Implementatiefase

 • externe steun verwerven
 • eventueel een organisatiestructuur opzetten
 • uitvoeren en monitoren van het plan van actie

Als schoolmaker gebruiken we de vooropgestelde fasen als mogelijke ingrediënten in een multi-actor proces. Soms gebruik je meer ingrediënten, soms minder en soms ook andere.

Cocreatieve houding

Ongeacht de ingrediënten die je wel of niet gebruikt, is de cocreatieve houding van de betrokkenen een belangrijke succesfactor. Die gewenste houding kan je vatten in acht aanbevelingen:

 1. wees open van geest
 2. denk positief en richting toekomst
 3. waardeer wat er is
 4. heb oog voor het (belang van het) geheel
 5. verwelkom andere standpunten
 6. stel je vragend op (ook t.a.v. jezelf)
 7. bouw verder op elkaars ideeën
 8. spreek ook vanuit inleving (niet enkel vanuit het verstand)

Heb je een vraag over het inrichten van een multi-actor samenwerking?
Neem contact met Yves Larock (yves@schoolmakers.be).

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schoolmakers begeleidt leer- en veranderprocessen in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Wij werken nauw samen met raden van bestuur, directies, leerkrachten, leerlingen, oudercomités, pedagogisch begeleiders, ... Wij leveren maatwerk.

Volg ons op Twitter @Schoolmakers
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Schoolmakers op Facebook Schoolmakers op Youtube
Schoolmakers CV, Dorpsstraat 1, BE-3020 Winksele - info@schoolmakers.be © 2024 Schoolmakers - Disclaimer & Privacy - Verkoopsvoorwaarden

Website door rubenvaes.be