Faciliteren van verandering in onderwijs. Basisopleiding tot procesbegeleider. (op maat)

Wil je mee verandering realiseren in onderwijs? Wil je …  

 • de didactische aanpak met je vakgroep vernieuwen?
 • een krachtig diversiteitsbeleid mee realiseren? 
 • het sanctioneringsbeleid stevig onder de loep nemen?
 • de samenwerking binnen je team versterken? 

en vraag je je af hoe je hiervoor meer draagvlak creëert bij je collega’s, zodat jullie deze verandering SAMEN realiseren? 

Dan is deze basisopleiding tot procesbegeleider iets voor jou!

Doelen

Na het volgen van deze tweedaagse kan je met meer vertrouwen, moed en comfort interventies kiezen om het veranderingsproces te faciliteren.

Gedetailleerd programma

Opzet 

Ons uitgangspunt is dat de juiste aanpak of de juiste oplossing niet bestaat. 

Elk proces vraagt een eigen aanpak, afhankelijk van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld de doelstellingen, de korte en lange termijn, jouw mandaat, de teamdynamiek, de grotere organisatie als geheel, de omgeving …
Het gaat er dus om om als procesbegeleider telkens opnieuw wijze keuzes te maken over de interventies die je wel (of niet doet). 

Je wordt sterker in het kiezen van deze interventies door inzichten in 

 • procesontwerp: de procesfasen (h)erkennen, een veranderproces ontwerpen en methodieken om toe te passen per fase
 • groeps- en organisatieprocessen: omgaan met weerstand, draagvlak genereren, inzicht in groepsdynamica en systemisch kijken naar het grotere geheel waarbinnen de verandering (niet) plaatsvindt
 • jezelf als procesbegeleider: rol en mandaat krijgen en nemen, het stellen van goede vragen, coachvaardigheden een-op-een en met een groep, jezelf als instrument leren inzetten.

Aanpak? 

Op deze tweedaagse

 • krijg je kaders aangereikt rond het faciliteren van verandering
 • ga je je begeleidingsvaardigheden oefenen 
 • reflecteer je over je eigen rol als procesbegeleider 

zodat je met meer vertrouwen, moed en comfort interventies kan kiezen om het veranderingsproces te faciliteren. 

We werken in een kleine groep van maximum 15 deelnemers en stellen deze zo divers mogelijk samen, zodat de ‘aannames en normen’ over wat ‘goed onderwijs’ is kunnen bevraagd en uitgedaagd worden en van hieruit nieuwe inzichten ontstaan. 

Iets voor jou? 

Ja! Als je vanuit je opdracht* in je school/onderwijsorganisatie het mandaat hebt om verandering te faciliteren en … 

 • je hebt zin om praktijkgericht te leren, vertrekkende vanuit concrete casussen,
 • je wil leren door in een kleine, diverse groep intensief in dialoog en op onderzoek te gaan,
 • je bent bereid om jezelf als procesbegeleider, je overtuigingen over ‘veranderen’ en je aanpak in vraag te stellen en hierover te reflecteren,
 • je wil meerwaarde aan de leergroep toevoegen door wat je al kent, weet, denkt, voelt en doet in te brengen in de groep,
 • je wil jezelf verrijken met nieuwe inzichten, kaders en methodieken,
 • je wil meteen en in jouw professionele realiteit aan de slag gaan en experimenteren met wat je leert. 

* bijvoorbeeld graadcoördinator, ICT-coördinator, zorgcoördinator, taalcoach, beleidsondersteuner, verantwoordelijke vak-/werkgroep, mentor, … binnen de verschillende onderwijsniveaus. 

Data en locatie

Residentieel seminarie op 13 en 14/11/2023.
We maken gebruik van de prachtige locatie Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets.

We voorzien na deze tweedaagse nog drie verdiepingsdagen, waarop je verder aan de slag kan met deze thema’s in de vertrouwde groep. Hier gaan we verder aan de slag met oefeningen en casusbesprekingen.
De thema’s krijgen verder vorm na de tweedaagse, na de inbreng van de betrokken deelnemers.
Noteer alvast volgende data:

 • verdiepingsdag 1: 21/03/2024
 • verdiepingsdag 2: 30/04/2024
 • verdiepingsdag 3: 04/06/2024

Prijs

Seminarie: € 850 excl. btw, incl. verblijf en werkmateriaal. Verdiepingsdagen: € 275 excl. btw, incl. werkmateriaal (per dag).

Begeleiding

Lees hier de ervaring van andere deelnemers.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, publicaties en verhalen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief